Spring naar content

AIOS JGZ Veilig Thuis Hollands Midden

Géén plek tot minstens augustus 2023

Soms is thuis geen fijne plek. Dat kan een tijdelijke situatie zijn waar mensen op eigen kracht uit kunnen komen. Soms lukt dat niet en is hulp van buiten af nodig. Zeker als het thuis niet meer veilig is vanwege aanhoudende ruzies, verwaarlozing of geweld. Veilig Thuis Hollands Midden (VTHM) werkt als regionaal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor 19 gemeenten in de regio. Sinds 1  januari 2021 is Veilig Thuis HM een onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis HM, met centrale werklocaties in Leiden en Gouda.

Veilig Thuis geeft advies en organiseert hulp. We doorbreken onveilige situaties en trekken samen met de cliënt op om het thuis weer op orde te krijgen. Of het nu om kinderen, volwassenen of ouderen gaat.

Wij zijn op zoek naar een Jeugdarts die mee komt kijken in de keuken van het werk van Veilig Thuis.

Je loopt mee met de werkprocessen van Veilig Thuis. Bij de meldingendienst, vanaf het moment dat een melding wordt opgepakt, bij de triage en de overleggen met ketenpartners. Je bent actief betrokken bij de casuïstiek, intern en extern, voert gesprekken met cliënten en helpt bij het formuleren van passende adviezen en goede overdracht. Ook geef je advies en ondersteuning aan de collega’s bij zaken waar medische expertise gevraagd is, bijvoorbeeld rond zwangerschap, letsel, psychiatrische problemen, middelengebruik, medische aandoeningen en als het vermoeden bestaat dat de medische consumptie te hoog is (PCF).

Meer informatie over onze organisatie vind je op https://veiligthuishollandsmidden.nl/

Contactpersoon: Sylvia Verhoog, vertrouwensarts, tel 088-3083636

Logo VEILIG THUIS lichtblauw klein