Spring naar content

AmsterdamUMC

De afdeling Public and Occupational Health (POH) wil door onderzoek, onderwijs en advisering bijdragen aan een goede gezondheid en optimale zorg voor alle Nederlanders. Wij verrichten multidisciplinair en innovatief onderzoek dat aansluit op vragen uit beleid en praktijk. In het onderzoek bestrijken wij het gehele veld van de publieke gezondheidszorg.

Een belangrijk deel van het onderzoek richt zich op jeugd en gezondheid. We ontwikkelen en evalueren interventieprogramma’s gericht op een gezonde leefstijl (zoals bewegen, zitten, slapen) en optimale ontwikkeling van kinderen. Wij doen bijvoorbeeld onderzoek ter preventie van overgewicht of kindermishandeling. Wij doen ook onderzoek naar meetinstrumenten en complexe risicofactoren (bijvoorbeeld voor 24 uurs beweegpatronen). In de ABCD studie volgen wij meer dan 5000 kinderen vanaf de zwangerschap in 2003/2004, op onder meer lichamelijke gezondheid, psychosociaal welzijn en middelengebruik. We doen niet alleen onderzoek náár kinderen en jongeren, maar ook mét hen en hun ouders. We doen onderzoek in en samen met de praktijk, samen met jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. In de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid werken wij samen met zeven Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-organisaties in Noord-Holland en Flevoland.

De afdeling POH onderzoekt ook andere grote thema’s uit de public health:

  1. Ongelijkheid in gezondheid. Hierbij is er bijzondere aandacht aan groepen met gezondheidsachterstanden en/of problemen met toegang tot zorg. Denk aan ongelijkheden naar sociaaleconomische positie, migratieachtergrond, geslacht/gender, of woonplaats. De specifieke thema’s lopen zeer uiteen, van Covid-19 onder etnische minderheden in Amsterdam, tot gebruik van psychosociale zorg door agrariërs in Oost Nederland.
  • Gedrag en preventie. Hierbij richten wij ons op de preventie van ziekte door beïnvloeding van gedrag. Wij hebben specialisten op verschillende terreinen, zoals lichamelijke beweging, sport, voeding en roken/alcohol. Wij onderzoeken determinanten van gedrag, zoals de rol van de sociale, culturele en fysieke omgeving. Daarnaast onderzoeken wij de invoering en effecten van interventies en maatregelen in de echte wereld, van de spreekkamer tot aan Brussel.
  • Organisatie van de zorg. Dit bestrijkt het brede terrein van de ‘health services research’. Wij doen veel onderzoek naar risicocommunicatie, gezondheidskeuzen en gezondheidsvaardigheden. Ook hebben wij veel expertise in onderzoek naar de organisatie, financiering en uitkomsten van de zorg. Andere aandachtgebieden zijn onder meer patiëntveiligheid, palliatieve zorg en ethische vraagstukken. Het onderzoek strekt zich uit van de kanker- tot de infectieziekten-bestrijding.

Met de GGD-Amsterdam wordt samengewerkt in het Sarphati Amsterdam op het terrein van effectieve en duurzame preventie van welvaartsziekten zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast is er een academische werkplaats publieke gezondheid met diverse GGD-en in de regio (Sarphati-initiatief), onder meer gericht op infectieziekten.

Verder bundelt de afdeling veel van het arbeidsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundig onderzoek in Nederland. Werken is gezond. Toch worden veel gezondheidsklachten veroorzaakt door werk, en zijn ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid grote maatschappelijke problemen. Daarom zijn zowel preventie als werkhervatting zeer relevant. Wij doen onderzoek naar (1) de invloed van arbeidsomstandigheden op gezondheid, (2) bevordering van een gezonde leefstijl van werkenden, (3) preventie en behandeling van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde klachten, (4) (claim-)beoordeling en werkhervatting na ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en (5) participatie van mensen met arbeidsbeperking. Wij zijn deel van verschillende academische werkplaatsen op het gebied van de Bedrijfsgezondheidszorg en de Verzekeringsgeneeskunde.

De afdeling POH biedt veel mogelijkheden voor een interessante stage, mede dankzij:

  • de aanwezigheid van ruim 70 gepromoveerde onderzoekers met ervaring in begeleiding van jonge onderzoekers;
  • een aantal langlopende cohortstudies, waaronder ABCD en HELIUS (onder 24.000 Amsterdammers sinds 2011);
  • expertise in verschillende vormen van onderzoek (inclusief kwalitatief onderzoek en beleidsgericht onderzoek);
  • nauwe samenwerking met verwante disciplines (bijv. met huisartsgeneeskunde, over preventie in de eerste lijn).
  • een inclusief en inspirerend onderzoekklimaat, met de hiervoor noodzakelijke scholing.

De afdeling is sinds 2014 een erkende opleidingsinstelling voor artsen in opleiding tot arts M&G (opleider: Ines Rupp).