Spring naar content

Bloedonderzoek bij kinderen met obesitas, mogelijk door de jeugdgezondheidszorg?

Obesitas bij kinderen komt veel voor. Meerdere factoren spelen daarbij een rol. De jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke rol in het signaleren en het begeleiden van kinderen met overgewicht en obesitas. In ’s-Hertogenbosch werken jeugdverpleegkundigen als centrale zorgverlener voor kinderen met overgewicht en obesitas. Er is een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas waarbij professionals samenwerken uit het medische en sociale domein. https://www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl/

Na het signaleren van overgewicht of obesitas gaan jeugdverpleegkundigen op huisbezoek voor een brede anamnese. Wanneer er sprake is van obesitas graad I of II vindt er een medisch onderzoek plaats door de jeugdarts. Zie het diagnostisch instrument wat is ontwikkeld door de GGD Hart voor Brabant en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. https://www.proeftuinovergewichtdenbosch.nl/UPLOAD/Documenten/Praktische%20tools%20per%20professie%20(2019)/JGZ/2020-03-05%20JGZ.1.3%20Diagnostisch%20instrument%20overgewicht%20kinderen.pdf

In dit diagnostisch instrument wordt genoemd dat bloedonderzoek wenselijk is bij kinderen van 10 jaar of ouder met obesitas graag I of II. Dit loopt nu in principe via de huisarts.
Zou het handig zijn als de jeugdarts dit bloedonderzoek zelf kan aanvragen en beoordelen?

Opdracht:
Uitzoeken of een jeugdarts bloedonderzoek kan aanvragen bij kinderen met obesitas en of dit wenselijk is.

Schrijf een beleidsadvies waarin de volgende vragen worden behandeld:

  • Wat is nodig om als jeugdarts bloedonderzoek te kunnen aanvragen?
  • Wat zijn de voordelen?
  • Wat zijn de nadelen?
  • Hoe kan dit organisatorisch geregeld worden?
  • Wat vinden jeugdartsen en ketenpartners hiervan?
  • Hoe vaak wordt er bloedonderzoek gedaan bij kinderen met obesitas? Gebeurt dit nu voldoende?
  • Is het wenselijk dat een jeugdarts bloedonderzoek gaat aanvragen?

Wat bieden wij:
Tijdens deze stage maak je kennis met de ketenaanpak overgewicht bij kinderen in ‘s-Hertogenbosch en met het landelijke model. Je sluit aan bij het promotieonderzoek van Sanne de Laat, arts M&G. In haar promotieonderzoek evalueert zij de ketenaanpak overgewicht in ’s-Hertogenbosch door middel van een implementatie en een effectonderzoek. Dit is een voorbeeld van een praktijkgericht onderzoek in de jeugdgezondheidszorg.
Je kunt ook kennis maken met het zorgpad obesitas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de academische werkplaats publieke gezondheid bij Tranzo, Tilburg University. Afhankelijk van je voorkennis kun je ervaring op doen in de jeugdgezondheidszorg (als je daar nog weinig/geen werkervaring hebt).
Wekelijks een begeleidingsgesprek met Sanne de Laat om plan van aanpak en voortgang te bespreken. Afstemming met de lokale projectleider ketenaanpak overgewicht en wellicht ook landelijke projectleider(s).

Wat zoeken wij:
Een proactieve, zelfstandige aios. Je hebt interesse in innovatie en onderzoek in de jeugdgezondheidszorg. De aios gaat zelfstandig informatie verzamelen na afstemming met de begeleider van de stage en de projectleider van de ketenaanpak overgewicht door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met betrokkenen. Je maakt een plan van aanpak en schrijft een notitie over je bevindingen met een advies. Je bespreekt je bevindingen met de projectleider en manager van de GGD en benoemt welke stappen er nodig zijn voor eventuele implementatie van het aanvragen van bloedonderzoek door de jeugdarts.

Werkplek:
Je werkt op een locatie naar keuze, dit kan deels vanuit huis zijn of bij de GGD. De meeste gesprekken zullen plaats vinden in ’s-Hertogenbosch of Tilburg. Stagegesprekken kunnen eventueel deels via Skype/Zoom/Teams plaats vinden.