Spring naar content

Centrum voor Infectieziektebestrijding, afdeling EPI

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als ‘trusted advisor’ voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

In samenwerking met het NIVEL is het volgende projectidee ontwikkeld. we willen de mogelijkheid verkennen om ad hoc bemonstering via de NIVEL peilstations te kunnen inzetten bij verheffingen die relevant zijn voor de publieke gezondheid op landelijk niveau. Dit brengt allerlei organisatorische, juridische en epidemiologische vragen met zich mee, wat het een ideaal project maakt voor een AIOS M&G om uit te werken en in een pilot te onderzoeken.