Spring naar content

expertisecentrum voor Kinder- en jeugdpsychiatrie (locatie Helmond)

Herlaarhof is het expertisecentrum voor Kinder- en jeugdpsychiatrie van Reinier van Arkel met veel mogelijkheden om de diverse aspecten binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie te leren kennen als aios en je als kinder- en jeugdpsychiater te specialiseren.

Binnen de regio hebben we een belangrijke functie doordat we ambulant en klinisch veel mogelijkheden hebben. De combinatie van High Intensive Care-jeugd (HIC-jeugd), IHT (intensive Home Treatment) en AGB (Ambulante Gezinsbehandeling), maken dat de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie veel mogelijkheden tot behandelen heeft. Herlaarhof participeert ook in de wijkteams in de regio. Klinisch is er naast HIC-jeugd ook nog mogelijkheid tot klinisch behandelen op de Medium Care en kinderkliniek. 

Herlaarhof heeft met de opnamemogelijkheden, als Top Referent Trauma Centrum en met het Multifunctioneel Centrum voor kinderen met een licht verstandelijke beperking een supraregionale functie. Er is een opname afdeling voor kinderen met een licht verstandelijke beperking met BOPZ-functie, naast een polikliniek. 

Somatiek en psychiatrie: Herlaarhof heeft een nauwe samenwerking met kindergeneeskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Wekelijks komt een kinderarts spreekuur doen op Herlaarhof en omgekeerd doet een kinder- en jeugdpsychiater wekelijks spreekuur en consulten op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds kort is er voor de aios kindergeneeskunden en aios kinderpsychiatrie een stage somatiek en kinderpsychiatrie, waarbij een deel van de stage in het Jeroen Bosch Ziekenhuis plaatsvindt en een deel op Herlaarhof  (zie hiervoor de stagebeschrijving in de etalage)

Opleiding: er zijn 4-6 aios kinder- en jeugdpsychiatrie plekken binnen Herlaarhof Vught, met daarnaast de mogelijkheid voor op maat gemaakte stages naar interesse van de aios KJP. Naast de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater, leiden we ook klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten en GZ-psychologen. Ook zijn er mogelijkheden voor jeugdartsen i.o., AVG-artsen i.o. en huisartsen i.o.

De jeugdarts i.o. neemt deel aan het lokaal onderwijs van Herlaarhof. Om de week is er een klinische bespreking, CAT of journalclub. In het lokaal onderwijs participeren naast de aios de supervisoren (kinder- en jeugdpsychiaters), de klinisch psychologen i.o. en de verpleegkundigspecialisten i.o. en evt. anios KJP.

Ervaring opdoen in kinder- en jeugdpsychiatrie betreffende diagnostiek, behandeling en medicamenteuze interventies op zowel polikliniek, dagbehandeling, en gezinsdagbehandeling. Focus ligt met name op het duidelijk krijgen van een beeld van de kinder- en jeugdpsychiatrie (leeftijd 0-18 jaar), waarbij duidelijk wordt wat een normale en een niet normale ontwikkeling van het kind is.

Je komt met de volgende expertises in aanraking:

  •  (GZ-)psycholoog
  • Kinder- en jeugdpsychiater
  •  Jeugdarts
  •  Orthopedagoog
  •  Klinisch psycholoog
  • Dramatherapeute
  • Systeemtherapeute
  • Ambulante begeleider