Spring naar content

expertisecentrum voor Kinder- en jeugdpsychiatrie (locatie Vught)

Herlaarhof is het expertisecentrum voor Kinder- en jeugdpsychiatrie van Reinier van Arkel met veel mogelijkheden om de diverse aspecten binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie te leren kennen als aios en je als kinder- en jeugdpsychiater te specialiseren.

Binnen de regio hebben we een belangrijke functie doordat we ambulant en klinisch veel mogelijkheden hebben. De combinatie van High Intensive Care-jeugd (HIC-jeugd), IHT (intensive Home Treatment) en AGB (Ambulante Gezinsbehandeling), maken dat de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie veel mogelijkheden tot behandelen heeft. Herlaarhof participeert ook in de wijkteams in de regio. Klinisch is er naast HIC-jeugd ook nog mogelijkheid tot klinisch behandelen op de Medium Care en kinderkliniek. 

Herlaarhof heeft met de opnamemogelijkheden, als Top Referent Trauma Centrum en met het Multifunctioneel Centrum voor kinderen met een licht verstandelijke beperking een supraregionale functie. Er is een opname afdeling voor kinderen met een licht verstandelijke beperking met BOPZ-functie, naast een polikliniek. Somatiek en psychiatrie: Herlaarhof heeft een nauwe samenwerking met kindergeneeskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Wekelijks komt een kinderarts spreekuur doen op Herlaarhof en omgekeerd doet een kinder- en jeugdpsychiater wekelijks spreekuur en consulten op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds kort is er voor de aios kindergeneeskunden en aios kinderpsychiatrie een stage somatiek en kinderpsychiatrie, waarbij een deel van de stage in het Jeroen Bosch Ziekenhuis plaatsvindt en een deel op Herlaarhof  (zie hiervoor de stagebeschrijving in de etalage)

Opleiding: er zijn 4-6 aios kinder- en jeugdpsychiatrie plekken binnen Herlaarhof Vught, met daarnaast de mogelijkheid voor op maat gemaakte stages naar interesse van de aios KJP. Naast de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater, leiden we ook klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten en GZ-psychologen. Ook zijn er mogelijkheden voor jeugdartsen i.o., AVG-artsen i.o. en huisartsen i.o.
De jeugdarts i.o. neemt deel aan het lokaal onderwijs van Herlaarhof. Om de week is er een klinische bespreking, CAT of journalclub. In het lokaal onderwijs participeren naast de aios de supervisoren (kinder- en jeugdpsychiaters), de klinisch psychologen i.o. en de verpleegkundigspecialisten i.o. en evt. anios KJP.

De stage vindt plaats op de algemene polikliniek van Herlaarhof in Vught. Het gaat om complexe kinderpsychiatrische problematiek, waarbij er vaak een combinatie is van kind eigen problematiek, systeemproblematiek, sociale problematiek en/of vastlopen in het schoolse functioneren. Vaak is er sprake van comorbiditeit. Op de polikliniek vindt integrale diagnostiek plaats vanuit verschillende disciplines. Er wordt gewerkt in multidisciplinair verband met kinderpsychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, systeemtherapeut, psychodiagnostisch medewerker, ambulant medewerker, vaktherapeuten. Een breed scala van kinderpsychiatrische problematiek passeert de revue: ontwikkelingsstoornissen, hechtingsproblematiek, trauma, angststoornissen, depressie, somatisatie, eetproblematiek.

Je komt met de volgende expertise in aanraking:

  • Zich bekwamen in het doen van kinderpsychiatrisch onderzoek
  • Crisisinschattingen, waaronder het beoordelen van suïcidaliteit
  • Behandeling van complexe kinderpsychiatrie, waaronder medicamenteuze behandeling
  • Omgaan met complexe systemen, handelen binnen de gezinscontext
  • Mogelijkheid tot meekijken met verschillende disciplines en behandelvormen