Spring naar content

GECK OP U - gezondheidseffecten van de pandemie voor kwetsbare groepen: academische stage Public Health

Voor het project GECK OP U (GezondheidsEffecten van de COVID-19-pandemie en –maatregelen voor Kwetsbare groepen en Oplossingsstrategieën in de Provincie Utrecht) zoeken we op korte termijn een aios die samen met ons aan de slag wil met:

  • Het analyseren van interviews met bewoners.
  • Het maken, uitzetten en analyseren van een vragenlijst onder professionals.

Alle profielen zijn welkom!

Over het project
De coronapandemie en de genomen maatregelen hebben grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Deze gezondheidseffecten zijn niet gelijk verdeeld; niet alle bevolkingsgroepen zijn even kwetsbaar. De gezondheidseffecten zijn bovendien niet altijd goed zichtbaar; juist kwetsbare groepen zijn minder goed in beeld doordat zij bijvoorbeeld minder vaak meedoen aan de bestaande vragenlijstonderzoeken. Hierdoor bestaat het risico dat de coronacrisis de al bestaande gezondheidsverschillen vergroot.

Op lokaal niveau zijn er verschillende initiatieven om problemen tijdig te signaleren en om kwetsbare groepen te ondersteunen, en daarmee de negatieve impact van corona te verzachten. Meer inzicht in hoe deze initiatieven bijdragen aan ondersteuning van kwetsbare groepen, en of deze initiatieven passend zijn, is wenselijk.

In het project GECK OP U (GezondheidsEffecten van de COVID-19-pandemie en –maatregelen voor Kwetsbare groepen en Oplossingsstrategieën in de Provincie Utrecht) doen we onderzoek naar wat mensen kwetsbaar maakt voor gezondheidseffecten van de pandemie en de maatregelen, welke gezondheidseffecten worden gezien bij kwetsbare groepen, en welke initiatieven werken om deze groepen te ondersteunen. We richten ons hierbij op de regio Utrecht, specifiek op de wijken Binnenstad en Overvecht in de stad Utrecht en op Vollenhove in Zeist.

Het project GECK OP U wordt uitgevoerd door het UMC Utrecht, het Trimbos-instituut, gemeente Utrecht, gemeente Zeist, GGD regio Utrecht, Nivel, Pharos, Meetellen in Utrecht en Stichting Al Amal.

Over de afdeling
De afdeling Public Health is onderdeel van de afdeling PHM (Public Health, Health Care Innovation & Evaluation en Medical Humanities). De afdeling PHM is één van de zes afdelingen van de divisie Julius Centrum van het UMC Utrecht.

Met ons team verzorgen we onderwijs over en doen we onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen die met Public Health te maken hebben. Public Health richt zich op gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en ziektepreventie. Het gaat daarbij vooral om de gezondheid van de populatie en over de factoren die de gezondheidstoestand bevorderen. Belangrijke factoren of determinanten zijn preventie, de gezondheidszorg, leefstijl, sociale en fysieke omgeving en genetische en verworven eigenschappen.

Wat we bieden

  • Goede begeleiding vanuit het UMC Utrecht en waar nodig vanuit de andere projectpartners.
  • Meekijken/meedraaien met andere onderdelen van het project, we nemen je graag op sleeptouw!
  • Meedraaien op onze afdeling. Je neemt deel en draagt bij aan verschillende afdelingsoverleggen. Afhankelijk van je interesse en beschikbare tijd kun je ook meedraaien in diverse onderwijsvormen en andere afdelingsactiviteiten.

Wat we vragen

  • Zelfstandigheid, creativiteit en flexibiliteit. Belangrijk om te weten over dit project is dat ons doel is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van bewoners en professionals. Dat maakt dat het tijdpad en de inhoud aan verandering onderhevig kunnen zijn, wat enige flexibiliteit vergt van een aios.
  • Ervaring met onderzoek is geen vereiste, affiniteit ermee is genoeg.
  • Liefst beschikbaar op korte termijn.

Meer informatie? Ga naar www.coronatijden.nl/kwetsbaar-utrecht