Spring naar content

Gezondheid en Maatschappelijke Participatie (GMP) bij GGDZL

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.
Onze medewerkers dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen. Als GGD’er sta je midden in de maatschappij en ben je er als het nodig is.

De afdeling Gezondheid en Maatschappelijke Participatie komt op voor mensen in een kwetsbare positie. Zij hebben vaak op meerdere gebieden problemen en vinden het moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen. Daardoor kunnen ze vaak ook niet goed meedoen in de samenleving.

Onze doelgroep is heel divers. Voorbeelden van de mensen waar we mee werken, oudere die zelden bezoek krijgt en moeilijk de deur uit kan en daardoor dreigt te vereenzamen en te verloederen, de dakloze die hulp uit de weg gaat en daardoor steeds dieper in de problemen raakt maar ook de jeugdige die in onze samenleving wordt verleidt tot ongezond gedrag en de burger met beperkingen die om meer te kunnen doen in de maatschappij of zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Wat doet GMP?
Binnen GMP zijn er verschillende onderdelen: SMA (sociaal medische advisering), GB (gezondheidsbevordering), OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) Forensische geneeskunde en de coördinatie van en beleidsadvisering van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) vallen onder de afdeling GMP. Deze afdelingen is sterk gericht op ketenaanpak en heeft een zeer breed netwerkwerk van keten(zorg)partners.

Immers goede hulp bieden aan hen die deze hulp het hardst nodig hebben, kunnen we niet alleen. We werken dan ook intensief samen met gemeenten, wijknetwerken, scholen, politie, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Samen met hen helpen we deze mensen om (weer) de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.

Stage GMP bij GGD Zuid Limburg
Er wordt aan de hand van de IOP van de aios een programma gemaakt. Er zal gekozen worden voor één hoofdonderdeel waar de stage plaatsvindt met mogelijkheid tot meelopen op andere onderdelen indien dit past binnen het IOP van de aios.
De aios richt zich op een onderwerp dat zowel GMP als het eigen profiel raakt, zodat bijvoorbeeld een analyse van of verbetervoorstel voor de samenwerking kan worden geschreven.
Anderzijds kan de stage gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van het medisch handelen, in belang van de beroepsuitoefening in het eigen profiel (niveau 2/3: handelt onder strenge/beperkte supervisie).
De aios wordt begeleid door een profielarts werkzaam bij GMP of arts Maatschappij en Gezondheid, en diens collega’s.