Spring naar content

Kennismaken met taken en werkwijze van Veilig Thuis

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt; voor slachtoffers, plegers, bezorgde omstanders en professionals. Samen werken aan een thuissituatie waar veiligheid voorop staat.
Veilig Thuis is er voor álle inwoners van de 22 gemeenten van Noord en Oost Gelderland in de leeftijd van -9 maanden tot 100+.

Tijdens je stage maak je als aios kennis met de diverse taken en werkwijze van Veilig Thuis dat door een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen in multidisciplinaire samenwerking wordt uitgevoerd. Je focus ligt daarbij op het werk van de vertrouwensarts die betrokken is bij casuïstiek waar sociaal-medische expertise gevraagd wordt zoals bij letsels, seksueel misbruik, PCF, risicozwangeren, psychiatrie en middelengebruik en medische aandoeningen. Het werk van de vertrouwensarts is zowel adviserend (binnen MDO’s) als uitvoerend (mee op huisbezoek, advies geven aan (para)medici). Het is de bedoeling dat je na eerst meekijken ook in afstemming zelfstandig (deel)taken uitvoert.
We gaan er vanuit dat de aios ook zelf leer- en ontwikkelingsdoelen heeft opgesteld. In overleg met de stagebegeleider wordt het stageprogramma zo opgesteld dat de aios hier ruimschoots aan toe komt