Spring naar content

Ketenaanpak overgewicht en obesitas

Het NJi staat samen met partners (RIVM, VU, JOGG en NCJ) voor de opdracht om de ketenaanpak overgewicht en obesitas bij gemeenten te implementeren en landelijk te borgen bij onderwijsinstellingen en beroepsgroepen. Binnen de ketenaanpak worden domeinen met elkaar verbonden (medisch, sociaal en publieke gezondheid). Daarnaast maakt de ketenaanpak onderdeel uit van een bredere integrale aanpak waarbij preventie en zorg hand in hand gaan.

Het NJI is op zoek naar een aios die het interessant vindt om vanuit een integraal en interdisciplinair perspectief op overgewicht en obesitas bij kinderen ervaring op te doen. Op basis van jouw interesse en competenties en de behoefte van het NJi wordt een stageopdracht geformuleerd.

Je wordt begeleid door de projectleider.

https://www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl/