Spring naar content

kindergeneeskunde voor jeugdarts io

Het Ziekenhuis: Het Juliana Kinderziekenhuis Kindergeneeskunde is in 1885 gesticht als instelling voor zieke kinderen met 6 bedjes en een wieg. Het is sindsdien het enige niet-academische kinderziekenhuis in Nederland. Inmiddels is het uitgegroeid tot een groot kinderziekenhuis met meer den 60 bedden, een Geboortecentrum en Ronald McDonald huis. Het maakt onderdeel uit van het HagaZiekenhuis, een groot vooraanstaand STZ-ziekenhuis in Den Haag.

Binnen het Juliana Kinderziekenhuis staat het kind centraal! Alle deskundigen en voorzieningen zijn beschikbaar onder 1 dak, waardoor het kind steeds zijn onderzoek en behandeling kan krijgen binnen het kinderziekenhuis.

De Vakgroep: De vakgroep kindergeneeskunde bestaat uit 21 kinderartsen, die naast de algemene kindergeneeskunde tevens diverse subspecialismen beoefenen. De vakgroep is uitermate opleidingsminded. Naast Aios kindergeneeskunde worden tevens Haio’s, AIGT’s en SEH-artsen bij ons opgeleid. In 2021 is de eerste Jeugdarts io bij ons gestart.

De Stage: De jeugdarts io krijgt een interessante stage aangeboden, die aan de hand van de leerdoelen op maat kan worden uitgesneden. Er wordt gestart op 1 van onze klinische afdelingen, waar hij/zij na een inwerkperiode van 2 weken onder supervisie van een kinderarts zorg zal leveren aan opgenomen patiënten van 0-18 jaar. Hierna zal hij/zij een korte periode werken op onze post IC/HC-neonatologie afdeling. De langste periode zal bestaan uit poliklinische werkzaamheden, waarbij de Aios de mogelijkheid krijgt om zelfstandig patiënten te zien en/of mee te lopen op verschillende spreekuren, zoals onder andere de Neonatale Nazorg poli, de incontinentie poli (PIPO), het obesitasspreekuur en de koemelkallergie poli. Indien gewenst ook mogelijkheid om mee te kijken met de kinderchirurgie-, kinderorthopedie-, dermatologie- en/of KNO-spreekuren in het JKZ.

Wat vragen wij?

  • Een enthousiaste gedreven Aios M&G met profiel Jeugdarts.
  • Praktijkopleiding JGZ vindt plaats bij CJG Den Haag of JGZ Zuid-Holland West ter bevordering van samenwerking en ketenzorg ook na de stage.

Flexibele aanvang van de stageperiode, waarbij gedurende de klinische periode minimaal 4 dagen per week wordt gewerkt op zaal.