Spring naar content

Maak kennis met alle facetten van de revalidatiegeneeskunde

In het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor poliklinische en klinische revalidatie. Locatie ‘Lyndenstein’ biedt vele faciliteiten en heeft een kliniek met 67 bedden. Er zijn speciale afdelingen voor volwassenen en voor kinderen & jongeren.

Je maakt kennis met alle facetten van de revalidatiegeneeskunde bij kinderen. Er worden veel kinderen gezien met o.a.(aangeboren) ontwikkelingsachterstanden zoals DCD, aandoeningen als gevolg van een ongeval, cerebrale parese, spierziekten en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. Verder maak je kennis met allerlei voorzieningen zoals enkelvoetorthesen, aangepaste schoenen en met allerlei vormen van therapie en verschillende behandelmethoden. Je loopt mee met de revalidatiearts op verschillende locaties van Revalidatie Friesland en loopt mee met behandelend therapeuten.

Gedurende de periode juni – augustus is de stageplaats helaas niet beschikbaar.