Spring naar content

Meewerken aan de prioriteringsstudie JGZ richtlijnen

Dit is jouw kans om een bijdrage te leveren aan de toekomst van de JGZ Richtlijnen!

Het project
De jeugdgezondheidszorg houdt haar kwaliteit en vakmanschap hoog door het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde, professionele richtlijnen. Om de beste zorg te kunnen leveren en professionals optimaal te kunnen ondersteunen, moeten deze richtlijnen gebaseerd zijn op de meest actuele stand van zaken in de wetenschap.

Inmiddels zijn er 35 JGZ Richtlijnen gepubliceerd. ZonMw is voornemens om binnen het programma Richtlijnen JGZ 2019-2024 alle richtlijnen in modules om te gaan zetten. Daarnaast zal een aantal van de bestaande richtlijnen worden herzien. Omdat het niet haalbaar is om alle richtlijnen binnen dit programma te herzien, zal er een prioritering moeten worden aangebracht.

Het doel van ons project is een advies te geven over welke JGZ Richtlijnen de komende jaren herzien of ontwikkeld moeten worden. TNO voert voor dit onderzoek een brede behoeftepeiling uit onder JGZ professionals, cliënten (ouders en jeugdigen), beroepsverenigingen, koepelorganisaties en andere stakeholders. Tezamen met een quickscan van de literatuur leidt dit tot een prioriteringsadvies.

Het project is gestart en loopt tot en met februari 2022. We zoeken stagiaires voor de hele of een deel van deze periode.

Wie zoeken we?
Voor dit project zoeken we jeugdartsen of jeugdverpleegkundigen in opleiding.

Taken en mogelijkheden
Voor dit project zoeken we iemand die bijdraagt aan de uitvoering van de behoeftepeiling. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van vragenlijsten en het uitvoeren van (online)focusgroepen. De duur en inhoud van de stage kunnen in overleg met de onderzoekers worden bepaald.

De standplaats van het onderzoek is bij TNO in Leiden. Werken vanuit huis of een andere locatie is mogelijk.

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren, of wil je meer informatie over het onderzoek, dan kun je terecht bij Eline Vlasblom: eline.vlasblom@tno.nl.