Spring naar content

Professionalisering JGZ

Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hún leven te halen. 

Dat is onze missie. Want als mensen zich gezond voelen, helpt dit hen om actief te zijn, mee te doen in de samenleving en alles uit het leven te halen. Dat maakt gelukkiger en zelfredzamer. Dus letterlijk: Gezond doet leven!

We streven ernaar dat iedereen zo gezond mogelijk kan opgroeien en leven. Positieve gezondheid is de basis voor ons handelen, want gezondheid is meer dan niet ziek zijn. We richten ons op de publieke gezondheid: de taken die de overheid op zich neemt om de gezondheid van iedereen te bewaken, beschermen en bevorderen, zonder dat mensen daar altijd om vragen.

Dat doen we in opdracht van onze 25 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord met ruim 800 gemotiveerde professionals voor meer dan 1 miljoen inwoners. Daarbij hebben we aandacht voor mensen die meer hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn of zorg mijden.

Preventie is onze kernactiviteit, gericht op een gezonde leefstijl.
We streven naar een gezonde omgeving, die bijdraagt aan preventie.
En onderbouwen onze activiteiten met data: inzicht dat we delen met de samenleving.

Opdracht

Binnen de GGD Hart voor Brabant zijn we bezig met het Programma JGZ Prof.
We willen het JGZ-proces verder professionaliseren. Er zijn in totaal tien projecten. Voor een aantal projecten zijn werkgroepen bezig met het maken van een voorstel. Deze voorstellen zullen verder moeten worden uitgewerkt en geïmplementeerd. De AIOS zal zich met name bezig houden met de verdere uitwerking hiervan, tot en met een werkinstructie aan toe. Het is een beleidsstage. Je voert geen contactmomenten uit.
Ook kan het zijn dat de strategisch medisch adviseur (met aandachtsgebied Jeugd) vragen krijgt, die uitgewerkt kunnen worden door de AIOS.
We verwachten een AIOS die pro-actief is en het leuk vindt om met beleid en kwaliteit bezig te zijn.