Spring naar content

Specialistische revalidatiegeneeskundige zorg

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Enkele kerncijfers:

  • Wij behandelen per jaar ruim 6600 patiënten: 5700 poliklinisch en 900 klinisch.
  • Bij ons werken 800 professionals met als primair doel in revalidatie: onze patiënten weer optimaal te laten participeren in de samenleving.

In het intakegesprek met de opleider wordt uitvoerig besproken wat de (on-)mogelijkheden zijn en kan je aangeven waar je specifieke voorkeur naar uitgaat.
Er zal, zoveel mogelijk rekening houdend met jouw voorkeur, een programma opgesteld worden in de meest brede zin van het woord, indien mogelijk op diverse locaties.
Je gaat je o.a. bezighouden het de volgende taken:
– Meekijken met therapieën.
– Onder supervisie van de revalidatiearts intakes en controles doen en vervolgen van de patiënten.
– Bijwonen van revalidantenbesprekingen.