Spring naar content

Stage acute klinische (verslavings)psychiatrie

Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen.

Het doel van Antes is mensen met psychische problemen de juiste zorg bieden, op het juiste moment, zo intensief als nodig maar niet langer dan nodig. Wij nemen daarbij het herstel van onze patiënten als uitgangspunt. Samen met de patiënt en diens naastbetrokkenen werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven.
Antes wil de ernstige gevolgen van een psychische aandoening tot een minimum beperken, waardoor onze patiënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving.

De Antes Bouman kliniek aan de Prins Constantijnweg 131 in Rotterdam is een grote klinische voorziening met 212 bedden. Binnen de voorziening geven we vorm aan een keten van zorg, van beoordelingen op onze beoordelingslocatie en (acute) opname afdeling tot een vervolgbehandeling specifiek gericht op de problematiek die op dat moment aanwezig is.

Waar de kliniek van oudsher primair gericht was op verslavingszorg, hebben we ons de laatste jaren sterk ingezet op een bredere ontwikkeling gericht op verslaving en psychiatrie. De komende jaren zullen we dit verder integreren en voor zowel de (acute) opname als vervolgbehandeling met elkaar vorm geven. Tevens zal de acute opname afdeling zich verder door ontwikkelen tot een HIC.

Tijdens deze stage maak je kennis met de acute verslavings- en algemene psychiatrie. Acute beoordelingen doen op de beoordelingslocatie, nieuwe opnames op de acute gesloten opname afdeling en behandeling van patiënten met zowel verslavingsproblemen, ernstige psychiatrische problemen als gecombineerde problematiek. Supervisie en werkbegeleiding door zowel een verslavingsarts als een psychiater.