Spring naar content

Stage bij sector JGZ

GGD Kennemerland bewaakt, beschermt en bevordert de volksgezondheid van de ruim half miljoen inwoners van de Veiligheidsregio Kennemerland. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar voor onze burgers. GGD Kennemerland is een energieke organisatie met meer dan 300 medewerkers en bestaat uit Preventie, Advies & Crisis, Jeugdgezondheidszorg en Ambulancezorg. Samen voeren wij een verscheidenheid aan taken uit: van consultatiebureau tot Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, van infectieziektebestrijding tot medische milieukunde. GGD Kennemerland is onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. De regio kenmerkt zich door een hoog risicoprofiel; Schiphol en ook het bedrijf TATA steel zijn gevestigd in Kennemerland.

GGD Kennemerland, sector JGZ.

Jeugdgezondheidszorg van GGD Kennemerland biedt zorg aan jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar en tevens ook aan jeugdigen tot 23 jaar die het MBO bezoeken.

Onze jeugdgezondheidszorg heeft veel vaste contactmomenten. Dit biedt de mogelijkheid om JGZ in de breedte te leren kennen. Als JGZ hebben we een goede samenwerking met de gemeenten en vindt er overleg over diverse onderwerpen plaats.

Er wordt aan de hand van de IOP van de aios een inwerkprogramma gemaakt. Je wordt begeleid door erkende opleiders.

Aangezien het gaat om een stage van 3 maanden is ons advies om van te voren goed te bedenken of je in de JGZ 0-4, 4-12 of 4-18 wil werken. Na het inwerken zullen spreekuren worden gepland. Daarnaast kun je aansluiten op JGZ overlegdagen, casuïstiekoverleggen, ICT.

Als JGZ werken we samen met de academische werkplaats, met mogelijkheid tot onderzoek.

Aios met verschillende profielen kunnen bij de sector JGZ terecht, echter onze voorkeur gaat uit naar profiel IZB, forensische geneeskunde en/of MMK.