Spring naar content

Stage kinder- en jeugdpsychiatrie

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte oriëntatie. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding. Ook gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe.

Mutsaersstichting biedt een veelzijdige stage waarin de leerbehoefte van de jeugdarts in opleiding centraal staat. Gezamenlijk wordt gekeken welke thema’s interessant zijn en bijdragen aan het opleidingsproces.