Spring naar content

Stage spoedeisende psychiatrie (crisisdienst)

De crisisdienst heeft zijn uitvalsbasis in Leiden (vlakbij het NS-station en tegenover het LUMC), maar voorziet zowel de steden Leiden, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam als de gehele bollenregio (Katwijk, Noordwijk, Lisse e.o.) van ambulante psychiatrische spoedzorg. Deze regio zorgt voor een zeer diverse patiënten populatie, van hoogopgeleide, internationale werknemers van de universiteit en het Bioscience Park tot laagopgeleide bewoners van “Leidse” arbeiderswijken; van leden van een zeer hechte, doch gesloten, religieuze gemeenschap, tot totaal geïsoleerd levende individuen in zolderkamertjes.
Werken bij de crisisdienst van Rivierduinen doet een groot appel op het adaptatie vermogen van de hulpverleners en biedt de mogelijkheid om veel te leren van systemische interventies in crisissituaties.

Het crisisteam vervult de poortwachtersfunctie voor de verschillende afdelingen binnen Rivierduinen, zowel klinisch (Medium Care, High en Intensive Care, ouderenkliniek), als poliklinisch (algemene poli, autisme/LVB, eetstoornissen). De zeer ervaren voorwachten (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten) zijn goed bereikbaar voor verscheidene verwijzers (politie, huisarts, GGD) en in geval van vermoeden op een (heftig) psychiatrisch beeld, aanhoudende afwijzing van zorg of acute suïcidaliteit, ben jij als AIOS samen met hen de eerste beoordelaar voor nieuwe patiënten, waarbij zo veel mogelijk on the spot supervisie van een gespecialiseerde psychiater plaatsvindt. Beoordelingen vinden vaak plaats op onze Psychiatrische Eerste Hulp (PEH) in Leiden, maar kunnen ook op locatie zijn, thuis of een politiebureau.
Tevens is een team van verpleegkundigen gekoppeld aan de crisisdienst, zodat zorg kan worden opgeschaald met zorg aan huis (Intensive Home Treatment; IHT) en er is een mogelijkheid van verdere opschaling middels acute dagbehandeling en uiteraard opname. Er wordt getracht de zorg goed af te stemmen op de behoeften van de patiënt en/of het systeem.
De crisisdienst is een “24-uursbedrijf”, waar jij ook geacht wordt aan bij te dragen.

Als aios participeer je ook in de diensten na kantoortijd. Het systeem van diensten is nog onderhevig aan veranderingen. Als richtlijn geldt dat je moet rekenen op 3 á 4 avonddiensten (van 17.00u tot 23.00u) en een weekeind-dag per maand, pas startend na een inwerkperiode.

Voor het cursorisch onderwijs, specifiek gericht op sociale psychiatrie, werken wij samen met het opleidingsconsortium van de Spoedeisende psychiatrie Amsterdam (opleider Jurgen Cornelisse). Het systemisch gedachtengoed zoals zij dat implementeren is de inspiratiebron geweest voor de Leidse methodiek.
Je neemt deel aan het lokaal onderwijs van de opleiding van Rivierduinen (maandagmiddag). Drie keer per week vindt aansluitend aan de centrale ochtendoverdracht een korte casuïstiekbespreking plaats (dinsdag/donderdag/vrijdag). Daarnaast wordt door de Leidse zorgfunctie Acuut voor alle arts-assistenten aanvullend praktisch onderwijs aangeboden (donderdagmiddag).
Je wordt uitgenodigd voor de Jelgersma-lezingen in het LUMC (maandelijks op dinsdagmiddagen) en de refereeravonden in consortiumverband (4 á 5x per jaar op donderdagavonden).

Wat ga je leren?

  • Ons team is gastvrij en warm en streeft naar een prettig werkklimaat (en leerklimaat) voor iedereen. Flexibiliteit en collegialiteit zijn eigenschappen die het team karakteriseren en die we ook van jou verwachten.
  • Als aios ben je verantwoordelijk voor diagnostiek en inschatting van de benodigde zorgintensiteit. In deze stage zal specifiek helder worden welke invloed de psychosociale context op deze inschatting heeft. Je leert hoe het kan dat bij twee patiënten met op het oog vergelijkbare klachtenpresentaties, aan de een geen enkele zorg wordt geboden, terwijl bij de ander een opname, desnoods onder dwang, nodig is.
  • Je leert je eigen ethische principes te verwoorden en te bevragen in de afwegingen die nodig zijn bij het behandelen van patiënten die een andere zienswijze hebben op de problematiek (ziek/niet ziek).
  • Je leert (stapsgewijs) omgaan met de krachten die vanuit externe partijen worden uitgeoefend op de psychiatrie.
  • Er is de mogelijkheid te proeven aan wetenschappelijk onderzoek. Er loopt een onderzoekslijn naar de effecten van suïcidaliteit op naasten. Zowel in het uitvoeren van de interviews (dataverzameling) als bij uitwerking van de resultaten is het mogelijk om te participeren. Momenteel wordt een zorg-verbetertraject rondom psychiatrie in de kraamperiode opgezet, wat ook wetenschappelijk onderbouwd dient te worden.

Als je meer informatie wilt dan kun je contact opnemen met Frank Huismans (psychiater, opleider aandachtsgebied volwassenen in Leiden), Mike Vervoort (psychiater, manager behandelzaken crisisdienst of Jan Bogers (psychiater, A-opleider).