Spring naar content

Vertrouwensarts bij Veilig Thuis

Veilig Thuis is hét adres voor meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. De slachtoffers op wie Veilig Thuis zich richt, zijn van alle leeftijden. In het bijzonder de kwetsbare groep van jonge en oude mensen.

Voorstel is om de aios letterlijk “mee te laten lopen” met Vertrouwensarts bij Veilig Thuis. Door mee te kijken en mogelijk al werken. Onder andere: veiligheidsbeoordeling, MDO, huisbezoeken samen met onderzoeker.

Van de aios wordt verwacht dat hij/zij redelijk zelfstandig aan de slag kan en flexibel is. Daarnaast gaan we er vanuit dat aios zelf leer- en ontwikkelingsdoelen heeft opgesteld. De aios zal door één van de drie huidige vertrouwensartsen begeleid worden.

Specifiek profiel; bij voorkeur aios met affiniteit en de overweging om zich in het aandachtsgebied kindermishandeling en huiselijk geweld verder te ontwikkelen.

Interesse? Neem dan eerst contact op met de Stageetalage. Stageinstelling niet zelf benaderen.