Spring naar content

Zorgen voor een gezonde, veilige en liefdevolle ontwikkeling van alle kinderen

Bij JGZ Kennemerland zoeken we continu naar mogelijkheden om onze organisatie te vernieuwen en onze kwaliteit te verbeteren.

De missie van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is het bevorderen van een gezonde, veilige en liefdevolle ontwikkeling van alle in ons werkgebied wonende kinderen van 0-4 jaar.

Wij werken graag met een afgebakende opdracht. Wij leveren JGZ 0-4, daar moet de stage op aan sluiten.
We verwachten zelfstandigheid, flexibiliteit, een open en nieuwsgierige houding. Onze visie moet gedragen worden.
De begeleiding vindt plaats door zowel een manager kwaliteit en innovatie als een erkende opleider arts maatschappij en gezondheid. Niet specifiek, maar de onderwerpen zijn wel vaak specifiek voor jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding en/of algemene gezondheidszorg