Spring naar content

JGZ en kinderen met ernstige ontwikkelingsproblematiek

Als AIOS ondersteun je de taken van de teamarts op het KDC. Omdat je boventallig bent kun je je eigen accenten leggen: Wil je meer ervaring op doen met onderzoek van kinderen met ontwikkelingsproblematiek? OF wil je meer kennis over dysmorfologie en syndromen?

Meer dan de helft van de kinderen heeft een etiologische diagnose.
De arts vormt binnen het KDC samen met de gedragsdeskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist het multidisciplinaire therapeutenteam. Daarnaast is de arts samen met de locatiemanager en gedragsdeskundige onderdeel van het beleidsteam.

Verder kun je tijdens de stage ontdekken hoe belangrijk en complex het externe ketennetwerk is bij deze doelgroep. Zo verzamel je de medische informatie bij de intake, en bereid je bezoeken van de consulterende specialisten voor: revalidatiearts, psychiater en VISIO. Maar heb je ook een verbindende rol tussen de medisch specialistische wereld en de dagelijkse werkelijkheid van thuis en het KDC, tussen medisch specialisten onderling, of tussen de problematiek van het kind en de problematiek van het systeem

Loop stage met de teamarts op een van onze KDC’s en ontdek wat jouw meerwaarde en de meerwaarde van de JGZ kan zijn voor kinderen met ernstige ontwikkelingsproblematiek.

x

Geïnteresseerd in deze stage?

Neem dan contact op met Heleen Eijlders – h.eijlders-nijhuis@onstweedethuis.nl

x

Praktisch over de stage: Deze stage is per direct beschikbaar voor max 2 dagen in de week. De arts komt elke 2 weken op 1 locatie. Daarnaast is een dag in de 2 weken voor overstijgende taken. Vanwege de lang vooraf geplande intakes en medische onderzoeken, liggen de dagen op locatie van te voren vast.

x


Stage High and Intensive Care (HIC)

De Kliniek HIC, van de zorgfunctie Acute Psychiatrie van Rivierduinen Leiden, biedt een gespecialiseerde klinische behandeling in multidisciplinair verband aan patiënten voor wie een klinische opname noodzakelijk is. De HIC Leiden bedient de Leidse regio, inclusief de Duin- en Bollenstreek, maar neemt ook patiënten op uit de regio’s Alphen aan de Rijn en Gouda. De opnames worden zo kort mogelijk gehouden en kunnen overgaan in (opname vervangende) Acute Dagbehandeling (ADB) en Intensive Home Treatment (IHT). Op de kliniek vind je patiënten met uiteenlopende, ernstige, acute psychiatrische ontregelingen. Het is een dynamische afdeling, die dagelijks een nieuwe, onverwachte uitdaging biedt: flexibiliteit, creativiteit en goede onderlinge samenwerking zijn hierin onmisbaar!

De kliniek HIC van Rivierduinen bevindt zich op loopafstand van NS-station Leiden.
De afdeling bestaat uit 33 high care bedden en 20 medium care bedden. Op de High Care zijn ook een afzonderingskamer, een oefenhuiskamer voor individuele begeleiding en een intensive care unit met extra-beveiligde kamers en IC-ruimtes.
We werken volgens het HIC-model (van Mierlo & Bovenberg, 2013). Dit betekent veel aandacht voor een herstelgerichte benadering, het terugdringen van dwang en drang en een benadering gericht op korte opnames die tot doel hebben het zelfstandig(er) functioneren weer mogelijk te maken en de ambulante zorg (weer) op te pakken.
De opnameafdeling vervult een belangrijke rol bij de opvang en behandeling van zowel mensen met een nieuw ontstaan psychiatrisch toestandsbeeld als mensen die decompenseren tijdens een lopende behandeling. Dit betekent een nauwe samenwerking met het ambulant veld: de crisisdienst/intensive home treatment (IHT), poliklinieken, wijkteams en VIP-teams (vroege interventie bij psychoses).

Als aios participeer je in de diensten na kantoortijd. Het systeem van diensten is nog onderhevig aan veranderingen. Als richtlijn geldt dat je moet rekenen op 3 á 4 avonddiensten (van 17.00u tot 23.00u) en een weekeind-dag per maand, na een inwerkperiode.

Je neemt deel aan het lokaal onderwijs van de opleiding van Rivierduinen (maandagmiddag). Drie keer per week vindt aansluitend aan de centrale ochtendoverdracht een korte casuïstiekbespreking plaats (dinsdag/donderdag/vrijdag). Daarnaast wordt door de Leidse zorgfunctie Acuut voor alle arts-assistenten aanvullend praktisch onderwijs aangeboden (donderdagmiddag).
Je wordt uitgenodigd voor de Jelgersma-lezingen in het LUMC (maandelijks op dinsdagmiddagen) en de refereeravonden in consortiumverband (4 á 5x per jaar op donderdagavonden).

Wat ga je leren?

  • Je komt terecht in een team met meerdere psychiaters, 3-4 aios, en enkele anios, een verpleegkundig specialist (i.o.) en ervaringsdeskundigen. We werken in de acute setting ook nauw samen met de collega’s van de crisisdienst.
  • Een acute opname op een psychiatrische afdeling is vaak voor zowel de patiënt als de omgeving en de behandelaren een moment van intensivering van de zorg. Bij patiënten die nog nooit eerder zijn opgenomen is diagnostiek een belangrijk doel, waarbij observatie een belangrijk element is. Als aiosga je je bekwamen in de diagnostiek van nieuwe, vaak ernstige, psychiatrische beelden. Ook het begeleiden van patiënten en hun omgeving bij een crisis is een belangrijk onderdeel van je werk, wat specifieke vaardigheden vraagt op het gebied van systemische interventies, motiverende gespreksvoering en psycho-educatie.
  • Bij patiënten die decompenseren tijdens een al lopende behandeling is een acute opname ook een moment van evaluatie. De uitdaging ligt er dan, om in samenwerking met de ambulante behandelaar, het doel van de opname helder te formuleren en in te passen in de lopende behandeling, op een zinvolle manier.
  • De behandeling op de afdeling vindt plaats in multidisciplinair verband, met een zeer complexe patiëntenpopulatie. Je leert de invalshoeken van de verschillende disciplines kennen maar leert ook hoe je het team kunt aansturen en ondersteunen in moeilijke situaties (bijvoorbeeld bij een agressieve patiënt).
  • Je ziet veel verschillende, ernstig ontregelde patiënten, zodat je meer inzicht krijgt in de ernstige verschijningsvormen van psychiatrische aandoeningen. Hierbij hoort ook een scala aan behandelingsopties, van medicamenteuze toedieningen tot gedragsmatige of verpleegkundige interventies. Je leert hoe je in crisissituaties moet handelen op een manier die de veiligheid voor iedereen zo goed mogelijk waarborgt.
  • Een combinatie met werken op de Spoedeisende Psychiatrie is een optie, wanneer gekozen wordt voor een langere stageduur dan een half jaar. Zie voor die stage de betreffende beschrijving.

Als je meer informatie wilt dan kun je contact opnemen met Frank Huismans (psychiater, opleider aandachtsgebied volwassenen), Anne van den Bos (psychiater, manager behandelzaken HIC) of Jan Bogers (psychiater, A-opleider).

Jellinek High Care Detox (locatie Amsterdam)

Jellinek is dé expert op het gebied van verslaving en koploper in verslavingszorg. Jellinek heeft als eerste in de verslavingszorg een TOPGGz erkende afdeling en biedt daarmee kwalitatief hoogwaardige zorg en onderzoek.

Jellinek biedt al meer dan 100 jaar behandeling en zorg aan mensen met problemen rond verslaving. We kunnen iedere vraag over risicovol middelengebruik beantwoorden. Van jongeren, van volwassenen. Jellinek is sterk in preventie én behandeling. Een unieke combinatie. We geven voorlichting, gerichte adviezen, trainingen en online zelfhulp. Dit doen we in persoonlijke gesprekken en via onze uitgebreide website.

Op onze high care detox worden mensen klinisch ontgift die daar 24 uur per dag medische begeleiding voor nodig hebben. Wij ontgiften cliënten van alle middelen (ook GHB), maar het merendeel van de detoxificaties is ten aanzien van alcohol. In de meeste gevallen krijgen cliënten medicatie ter ondersteuning van het proces.
Onze opnameafdeling telt 25 bedden en de gemiddelde opnameduur is 10 dagen.
Een detoxificatie is altijd onderdeel van een behandeling, dus na de detox gaan cliënten vaak starten met hun behandeling.
Tijdens de stage maak je onderdeel uit van het artsenteam bestaande uit 4 a(n)iossen, de regiebehandelaar (verslavingsarts) en een psychiater die op consultatieve basis aanwezig is. Je bent met z’n allen verantwoordelijk voor de nieuwe opnames (gemiddeld 4 per dag) en het vervolgen van cliënten tijdens opname. Tijdens je stage krijg je supervisie van een verslavingsarts.

Per periode wordt bekeken of de stageplaats beschikbaar is en kan de standplaats in Utrecht of Amsterdam zijn.