Spring naar content

Over ons


Vanaf 2019 is de praktijkopleiding voor aios arts Maatschappij + Gezondheid veranderd. Om meer differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen maken stages een vast onderdeel uit van de praktijkopleiding. NSPOH en TNO trekken in dit project gezamenlijk op. Vanuit deze website worden voor aios van beide opleidingsinstituten de aangeboden stageplaatsen inzichtelijk gemaakt. Vanuit deze etalage kunnen aios een voor hen passende stageplaats benaderen en kunnen opleidingsinstellingen kenbaar maken een stageplaats beschikbaar te stellen.

De NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. In het onderwijs komen de meest recente wetenschappelijke inzichten én praktijkinnovaties aan bod.

De NSPOH leidt mensen op tot vakbekwame en inspirerende medewerkers. Artsen, sociaal verpleegkundigen, arbo-consultants, preventiewerkers, bestuurders, managers… Ondernemende professionals die een toegevoegde waarde hebben voor de professionele onderneming waar zij werken.

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is de missie en daar werken de ruim 3200 professionals van TNO dagelijks aan.

TNO is van oudsher een erkend opleidingsinstituut voor jeugdartsen: De instituutsopleiders zijn arts M+G of jeugdarts KNMG. Samen met onderwijskundigen geven zij vorm en inhoud aan het onderwijs: op wetenschappelijk niveau én afgestemd op de actuele uitvoeringspraktijk. Het onderwijs wordt gegeven door ervaren docenten en trainers met kennis van het werkveld JGZ. Het opleidingsinstituut van TNO maakt deel uit van een TNO-afdeling die ook wetenschappelijk onderzoek uitvoert voor de JGZ. Binnen het bredere aandachtsgebied ‘Gezond leven’ initieert TNO technologische en sociale innovatie voor een gezonde inrichting van ons leven en voor een vitale samenleving.

Contact

Heb je een vraag over het beschikbaar stellen van een stageplaats neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij helpen je graag verder.

Volg ons op Instagram en LinkedIn!