Spring naar content

Vraag & antwoord


AIOS

Voor de stages M&G en keuzestage streven we naar het volgende:

Start je met je stage in het 1e kwartaal?
Maak dan tot 1 oktober je voorkeur kenbaar.
Medio oktober ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 2e kwartaal?
Maak dan tot 1 januari je voorkeur kenbaar.
Medio januari ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 3e kwartaal?
Maak dan tot 1 april je voorkeur kenbaar.
Medio april ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 4e kwartaal?
Maak dan tot medio juni (i.v.m. zomervakantie) je voorkeur kenbaar.
Medio juli ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Voor de stages M&G en keuzestage streven we naar het volgende:

Start je met je stage in het 1e kwartaal?
Maak dan tot 1 oktober je voorkeur kenbaar.
Medio oktober ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 2e kwartaal?
Maak dan tot 1 januari je voorkeur kenbaar.
Medio januari ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 3e kwartaal?
Maak dan tot 1 april je voorkeur kenbaar.
Medio april ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 4e kwartaal?
Maak dan tot medio juni (i.v.m. zomervakantie) je voorkeur kenbaar.
Medio juli ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Voor de stage binnen het aanpalend specialisme (HA/SEH) regel je zelf een stageplaats. Deze stageplaats maak je kenbaar aan de NSPOH opleider of via PlanningMG@nspoh.nl. Hiervoor gelden dezelfde data als hierboven.

Aanvraag stage

Bij het benaderen van de stage-instelling kun je gebruik maken van de (specifieke) stagekaders die onderaan vermeld staan en voor meer informatie over de rol van de stagebegeleider kun je deze documenten meesturen: ‘Praktische informatie voor stagebegeleiders‘ en ‘Extra informatie stagebegeleiding‘.

Na benadering vul je het formulier “Aanvraag stageplaats aios” in en stuur je dit naar PlanningMG@nspoh.nl. Vervolgens zal het opleidingsinstituut de aanvraag bekijken en de stageplaats al dan niet goedkeuren. Het streven is om dit binnen 4 weken terug te koppelen.

Als de stageplaats goedgekeurd is wordt een stage-overeenkomst gesloten met de stageplaats.

Voor de stages M&G en Aanpalend specialisme streven we naar het volgende:

Start je met je stage in het 1e kwartaal?
Maak dan tot 1 oktober je voorkeur kenbaar.
Medio oktober ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 2e kwartaal?
Maak dan tot 1 januari je voorkeur kenbaar.
Medio januari ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 3e kwartaal?
Maak dan tot 1 april je voorkeur kenbaar.
Medio april ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 4e kwartaal?
Maak dan tot medio juni (i.v.m. zomervakantie) je voorkeur kenbaar.
Medio juli ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Bij sommige instellingen zijn diensten een onderdeel van de stage.

Rekening houdend met de gestelde bekwaamheidsniveaus 2 en 3 worden voor het zelfstandig uitvoeren van diensten met supervisie op afstand de volgende voorwaarden gesteld:

 • Inwerkprogramma zorgt voor voldoende bekwaamheid;
 • Bekwaamheid wordt vastgesteld door de stagebegeleider tijdens het voortgangsgesprek;
 • Bij twijfel over bekwaamheid stemmen stagebegeleider en aios af met de instituutsopleider.
 • Voor het ITM profiel worden, bij aanbod, keuzestageplaatsen getoond op de Stageetalage.
 • Voor het JGZ profiel voorziet de Stageetalage niet in een aanbod voor de keuzestage omdat het individuele opleidingsplan van een aios bepalend is. Aansluitend aan de 2de JGZ periode zal de aios bij voorkeur de keuzestage binnen dezelfde JGZ opleidingsinstelling doen.  Een andere invulling van de keuzestage kan voorgelegd worden aan praktijkopleider en instituutsopleider.
 • Voor het FG profiel vinden de keuzestages plaats binnen de psychiatrie of verslavingszorg. Deze plaatsen worden, bij aanbod, getoond op de Stageetalage.

In principe kan dit, in overleg met de instituutsopleider.

 • Binnen het JGZ profiel is dat niet wenselijk. Mocht je goede redenen hebben hiervan af te willen wijken, maak dit dan bespreekbaar met je praktijkopleider en instituutsopleider.
 • Binnen het FG profiel dien je of binnen de spoedeisende hulp of huisarts stage te lopen en te kiezen uit psychiatrie of de verslavingszorg.
 • Binnen IZB ligt de aanpalend specialisme (klinische) stage vast.

De start- en einddatum van de stages wordt door onze software automatisch berekend d.m.v. je dienstverband. Onze software houdt helaas geen rekening met weekenddagen. De daadwerkelijke start- en einddatum wordt met je afgestemd wanneer concreet is bij welke instelling je stage gaat lopen.

Jazeker!

 • Als je een stageplaats hebt/ziet maak dit dan eerst kenbaar via PlanningMG@nspoh.nl. De naam van de instelling en het type stage doorgeven is dan voldoende.
 • Vanuit daar krijg je te horen of het in orde is dat je deze instelling benadert.
 • Bij het benaderen van de stage-instelling kun je gebruik maken van de (specifieke) stagekaders die onderaan vermeld staan en voor meer informatie over de rol van de stagebegeleider kun je deze documenten meesturen: ‘Praktische informatie voor stagebegeleiders‘ en ‘Extra informatie stagebegeleiding‘.
 • Na benadering vul je het formulier “Aanvraag stageplaats aios” in en stuur je dit naar PlanningMG@nspoh.nl. Vervolgens zal het opleidingsinstituut de aanvraag bekijken en de stageplaats al dan niet goedkeuren. Het streven is om dit binnen 4 weken terug te koppelen.
 • Als de stageplaats goedgekeurd is wordt een stage-overeenkomst gesloten met de stageplaats.

Algemeen kader inrichting stages
Specifiek stagekader Huisartsen
Specifiek stagekader Psychiatrie
Specifiek stagekader Spoedeisende Hulp
Specifiek stagekader Verslavingszorg
Specifieke stagekader Kindergeneeskunde
Specifiek stagekader Kinderrevalidatie
Specifiek stagekader Kinderpsychiatrie
Stagekader M&G JGZ

Het staat je vrij per mail of telefonisch contact op te nemen voor meer informatie. Het daadwerkelijk toekennen van de stageplaats gebeurt vanuit de opleidingsinstituten. Pas daarna is het raadzaam een afspraak te maken voor een nadere kennismaking.

Voor aios die hun medische vervolgopleiding volgen bij NSPOH of TNO.
Aios van NSPOH loggen in met dezelfde gebruikersnaam/wachtwoord die ook gebruikt wordt voor de digitale leeromgeving.
Aios van TNO hebben een gebruikersnaam ontvangen waarmee een wachtwoord aangemaakt kan worden.  Lukt het niet of bij vragen, neem dan contact op met PlanningMG@nspoh.nl.

 

Via de link ‘wachtwoord vergeten’ kun je een nieuw wachtwoord aanmaken.

Nee, dit is o.a. afhankelijk van het aantal aios die een voorkeur voor deze stageplaats hebben aangegeven. Periodiek wordt er met de instituutsopleiders gekeken naar de aios die als eerstvolgende gaan starten. Streven is om dit 8 weken van te voren te doen. De instituutsopleider bepaalt of de stageplaats definitief gemaakt wordt en naar wie de stageplaats toe gaat.

Nee, je kunt per type stage 1 voorkeur opgeven.

 • Als de status ‘voorlopig geplaatst’ is kun je je voorkeur wijzigen of verwijderen.
 • Als de status ‘onder voorbehoud geplaatst’ is kun je voor deze stage geen voorkeur meer opgeven of wijzigen.
 • Als de status ‘geplaatst’ is kun je voor deze stage geen voorkeur meer opgeven of wijzigen.
 • Inloggen (rechtsboven) op de Stageetalage;
 • Kies het type stage waar je een voorkeur aan wil koppelen en klik op ‘zoek een stage’;
 • De resultaten die getoond worden passen binnen het type stage en jouw start- en einddatum;
 • Selecteer uit de resultaten de stage waar je voorkeur naar uit gaat;
 • Je ziet nu op je inlogpagina dat je een voorkeur hebt aangegeven.

Stage-instelling

Voor de profielopleidingen: jeugdarts, forensische geneeskunde, arts infectieziektebestrijding, arts medische milieukunde, arts tuberculosebestrijding.

Door op de knop ‘aanmelden stageplaats’ te klikken verschijnt er een aanmeldformulier dat ingevuld kan worden. Nadat dit formulier door ons is ontvangen nemen we contact op bij eventueel aanvullende vragen en sturen we de stageovereenkomst toe. Als de stageovereenkomst is ondertekend wordt de stageplaats getoond op deze website.

Ja, de informatie die achtergelaten wordt in het aanmeldformulier wordt op de website geplaatst.

De stageplaats wordt formeel goedgekeurd door de instituutsopleider, waarna er een stageovereenkomst wordt aangeboden.

Nee, een stageovereenkomst wordt afgesloten als de eerste stageplaats beschikbaar gesteld wordt en is van toepassing op volgende stageplaatsen.

Jazeker, dit kan kenbaar gemaakt worden op het aanmeldformulier.

Gedurende de stageperiode ontvangen de aios en stage-instelling geen financiële vergoeding. Mocht een aios tijdens haar of zijn stage avond-, nacht- en weekenddienst draaien en recht hebben op een ORT toeslag wordt deze uitgekeerd door de werkgever SBOH. Deze wordt door de SBOH volledig doorbelast aan de stage-instelling.

Nee, er worden geen accreditatiepunten toegekend.

Hiervoor verwijzen wij naar de documenten ‘Praktische informatie voor stagebegeleiders‘ en ‘Extra informatie stagebegeleiding‘.

De aios regelt de aanvraag. Kosten hiervoor kunnen zij declareren bij de werkgever SBOH.

Jazeker, hiermee kan een instelling zaken zoals geheimhouding formaliseren.