Spring naar content

Vraag & antwoord


AIOS

Voor de stages M+G en Aanpalend specialisme streven we naar het volgende:

Start je met je stage in het 1e kwartaal?
Maak dan tot 1 oktober je voorkeur kenbaar.
Medio november ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 2e kwartaal?
Maak dan tot 1 januari je voorkeur kenbaar.
Medio februari ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 3e kwartaal?
Maak dan tot 1 april je voorkeur kenbaar.
Medio mei ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 4e kwartaal?
Maak dan tot medio juni (i.v.m. zomervakantie) je voorkeur kenbaar.
Medio juli ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Heb je nog niets van het stagebureau gehoord? Geen zorgen, wanneer je voorkeur bekend is bij je opleider of het stagebureau kan je ervanuit gaan dat we druk bezig zijn om de mogelijkheden met de stageinstelling te bespreken. Maak je je toch zorgen of was je iets later met het doorgeven? Stuur dan gerust een mailtje naar het stagebureau.

Binnen de medische vervolgopleiding M+G zijn stageperioden opgenomen tijdens de praktijkopleiding. Het is mogelijk om een stage in het buitenland te volgen.

In het Kaderbesluit CGS staan een aantal eisen waaraan moet worden voldaan om een gedeelte van de opleiding buiten Nederland te volgen. Lees het volgende document goed door voor de volledige procedure voor het regelen van een buitenlandstage.

Procedure:
Informatie en aanvraagformulier buitenlandstage
Bijlagen:
1. Verklaring TNO voor buitenlandstage of Verklaring NSPOH buitenlandstage
2. https://www.sboh.nl/opleiding-arts-maatschappij-en-gezondheid/formulieren-mg

Dat kan. Sommige stages zijn voor een bepaalde periode beschikbaar. Daarom kan het zijn dat je een stageplaats op de stageetalage ziet staan, maar wanneer je inlogt en via je profiel zoekt je die stage niet meer ziet staan. Neem in dit geval even contact op met het stagebureau.

Ben je bereidt om je periodes te wisselen voor een stageplaats? Bespreek dit dan ook met je instituutsopleider.

Voor de stages M+G en Aanpalend specialisme streven we naar het volgende:

Start je met je stage in het 1e kwartaal?
Maak dan tot 1 oktober je voorkeur kenbaar.
Medio november ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 2e kwartaal?
Maak dan tot 1 januari je voorkeur kenbaar.
Medio februari ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 3e kwartaal?
Maak dan tot 1 april je voorkeur kenbaar.
Medio mei ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Start je met je stage in het 4e kwartaal?
Maak dan tot medio juni (i.v.m. zomervakantie) je voorkeur kenbaar.
Medio juli ontvang je bericht over de toegewezen stage-instelling.

Heb je nog niets van het stagebureau gehoord? Geen zorgen, wanneer je voorkeur bekend is bij je opleider of het stagebureau kan je ervanuit gaan dat we druk bezig zijn om de mogelijkheden met de stageinstelling te bespreken. Maak je je toch zorgen of was je iets later met het doorgeven? Stuur dan gerust een mailtje naar het stagebureau.

Bij sommige instellingen zijn diensten een onderdeel van de stage.

Rekening houdend met de gestelde bekwaamheidsniveaus 2 en 3 worden voor het zelfstandig uitvoeren van diensten met supervisie op afstand de volgende voorwaarden gesteld:

 • Inwerkprogramma zorgt voor voldoende bekwaamheid;
 • Bekwaamheid wordt vastgesteld door de stagebegeleider tijdens het voortgangsgesprek;
 • Bij twijfel over bekwaamheid stemmen stagebegeleider en aios af met de instituutsopleider.
 • Voor het ITM profiel worden, bij aanbod, keuzestageplaatsen getoond op de Stageetalage.
 • Voor het JGZ profiel voorziet de Stageetalage niet in een aanbod voor de keuzestage omdat het individuele opleidingsplan van een aios bepalend is. Aansluitend aan de 2de JGZ periode zal de aios bij voorkeur de keuzestage binnen dezelfde JGZ opleidingsinstelling doen.  Een andere invulling van de keuzestage kan voorgelegd worden aan praktijkopleider en instituutsopleider.
 • Voor het FG profiel vinden de keuzestages plaats binnen de psychiatrie of verslavingszorg. Deze plaatsen worden, bij aanbod, getoond op de Stageetalage.

In principe kan dit, in overleg met de instituutsopleider.

 • Binnen het JGZ profiel is dat niet wenselijk. Mocht je goede redenen hebben hiervan af te willen wijken, maak dit dan bespreekbaar met je praktijkopleider en instituutsopleider.
 • Binnen het FG profiel dien je of binnen de spoedeisende hulp of huisarts stage te lopen en te kiezen uit psychiatrie of de verslavingszorg.
 • Binnen IZB ligt de aanpalend specialisme (klinische) stage vast.

De start- en einddatum van de stages wordt door onze software automatisch berekend d.m.v. je dienstverband. Onze software houdt helaas geen rekening met weekenddagen. De daadwerkelijke praktische start- en einddatum wordt met je afgestemd wanneer concreet is bij welke instelling je stage gaat lopen. In mijnRGS vul je wel de juiste data in, ook al vallen deze in een weekend.

Jazeker!

 1. Als je een eigen stageplaats wil aandragen maak dit dan eerst kenbaar bij je instituutsopleider of PlanningMG@nspoh.nl. De naam van de instelling en het type stage doorgeven is dan voldoende.
 2. Bij het benaderen van de stage-instelling kun je gebruik maken van de (specifieke) stagekaders die onderaan vermeld staan en voor meer informatie over de rol van de stagebegeleider kun je deze documenten meesturen: ‘Praktische informatie voor stagebegeleiders‘ en ‘Extra informatie stagebegeleiding‘.
 3. Bij het benaderen van een eventuele stage-instelling, om informatie in te winnen, worden geen toezeggingen gedaan of afspraken gemaakt.
 4. Na benadering vul je het online formulier “Aanvraag stageplaats aios”. Vervolgens zal de instituutsopleider de aanvraag bekijken en de stageplaats/opdracht al dan niet goedkeuren. Het streven is om dit binnen 4 weken terug te koppelen.
 5. Als de stageplaats goedgekeurd is ontvangt de instelling een bevestiging met de stage-intentieverklaring.

Algemeen kader inrichting stages
Specifiek stagekader Huisartsen
Specifiek stagekader Psychiatrie
Specifiek stagekader Spoedeisende Hulp
Specifiek stagekader Verslavingszorg
Specifieke stagekader Kindergeneeskunde
Specifiek stagekader Kinderrevalidatie
Specifiek stagekader Kinderpsychiatrie
Stagekader M&G JGZ

Het staat je vrij per mail of telefonisch contact op te nemen voor meer informatie. Het daadwerkelijk toekennen van de stageplaats gebeurt vanuit de opleidingsinstituten. Pas daarna is het raadzaam een afspraak te maken voor een nadere kennismaking.

Voor aios die hun medische vervolgopleiding volgen bij NSPOH of TNO.
Aios van NSPOH loggen in met dezelfde gebruikersnaam/wachtwoord die ook gebruikt wordt voor de digitale leeromgeving.
Aios van TNO hebben een gebruikersnaam ontvangen waarmee een wachtwoord aangemaakt kan worden.  Lukt het niet of bij vragen, neem dan contact op met PlanningMG@nspoh.nl.

 

Via de link ‘wachtwoord vergeten’ kun je een nieuw wachtwoord aanmaken.

Nee, dit is o.a. afhankelijk van het aantal aios die een voorkeur voor deze stageplaats hebben aangegeven en de mogelijkheden bij de stageinstelling. Periodiek wordt er met de instituutsopleiders gekeken naar de aios die als eerstvolgende gaan starten. De instituutsopleider bepaalt of de stageplaats definitief gemaakt wordt en naar wie de stageplaats toe gaat.

Kijk daarom altijd verder zodat je meerdere voorkeuren achter de hand hebt, voor het geval jouw eerste voorkeur niet gehonoreerd kan worden.

Nee, je kunt per type stage 1 voorkeur opgeven.

 • Als de status ‘voorlopig geplaatst’ is kun je je voorkeur wijzigen of verwijderen.
 • Als de status ‘onder voorbehoud geplaatst’ is kun je voor deze stage geen voorkeur meer opgeven of wijzigen.
 • Als de status ‘geplaatst’ is kun je voor deze stage geen voorkeur meer opgeven of wijzigen.
 • Inloggen (rechtsboven) op de Stageetalage;
 • Kies het type stage waar je een voorkeur aan wil koppelen en klik op ‘zoek een stage’;
 • De resultaten die getoond worden passen binnen het type stage en jouw start- en einddatum;
 • Selecteer uit de resultaten de stage waar je voorkeur naar uit gaat;
 • Je ziet nu op je inlogpagina dat je een voorkeur hebt aangegeven.

Stage-instelling

Voor de profielopleidingen: jeugdarts, forensische geneeskunde, arts infectieziektebestrijding, arts medische milieukunde, arts tuberculosebestrijding.

Door op de knop ‘aanmelden stageplaats’ te klikken verschijnt er een aanmeldformulier dat ingevuld kan worden. Nadat dit formulier door ons is ontvangen nemen we contact op bij eventueel aanvullende vragen en sturen we de stage-intentieverklaring toe. Na de aanmelding wordt de stageplaats binnen 5 werkdagen getoond op deze website.

Ja, de informatie die achtergelaten wordt in het aanmeldformulier wordt op de website geplaatst.

De stageplaats wordt formeel goedgekeurd door de instituutsopleider, waarna er een stage-intentieverklaring wordt aangeboden.

Nee. Er is een stage-intentieverklaring opgesteld welke niet meer ondertekend hoeft te worden. Deze wordt opgestuurd als de eerste stageplaats beschikbaar gesteld wordt en is van toepassing op volgende stageplaatsen.

Jazeker, dit kan kenbaar gemaakt worden op het aanmeldformulier.

Gedurende de stageperiode ontvangen de aios en stage-instelling geen financiële vergoeding. Mocht een aios tijdens haar of zijn stage avond-, nacht- en weekenddienst draaien en recht hebben op een ORT toeslag wordt deze uitgekeerd door de werkgever SBOH. Deze wordt door de SBOH volledig doorbelast aan de stage-instelling.

Nee, er worden geen accreditatiepunten toegekend.

Hiervoor verwijzen wij naar de documenten ‘Praktische informatie voor stagebegeleiders‘ en ‘Extra informatie stagebegeleiding‘.

De aios regelt de aanvraag. Kosten hiervoor kunnen zij declareren bij de werkgever SBOH.

Jazeker, hiermee kan een instelling zaken zoals geheimhouding formaliseren.