Spring naar content

Veelgestelde vragen door AIOS

Het stageproces per (profiel) opleiding 1e fase

Jeugdartsen TNO

Tijdens de opleiding word je breed voorbereid op je rol in het werkveld. Om differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen, maken een wisselend aantal stages onderdeel uit van de profielopleiding. Als aios neem je zelf leiding over je opleiding en dat geldt dus ook voor het regelen van de stages. Het Stagebureau zal de aios hierbij helpen.

Het stageproces kent 5 stappen:

1. Voorlichting:

Tijdens de startmodule voor de profielopleiding wordt er een voorlichtingspresentatie gehouden door het Stagebureau waarin het stageproces uitgebreid wordt besproken. Inhoudelijke vragen over de stages kunnen worden besproken met de instituutsopleider. De stage kaders en algemene leerdoelen vind je onderaan deze pagina.

2. Voorbereiding

Op basis van het opleidingsschema krijgt de aios 6 maanden voorafgaand aan stage nogmaals een mail over de werving en matching van de stage. Voor een goede coördinatie van het stageproces is het Stagebureau afhankelijk van up-to-date informatie over het opleidingsschema van de aios. Het opleidingsschema zal ook gecommuniceerd worden met de SBOH door het opleidingsinstituut. Daarom is het belangrijk om wijzigingen hierin zo snel mogelijk te bespreken met jouw instituutsopleider en door te geven aan het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl. De aios dient zelf het opleidingsschema bij te houden in MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau

3. Werving en matching

Per stage ziet deze stap er anders uit:

 • De stage aanpalend specialisme is een stage binnen de kindergeneeskunde/sociale pediatrie, kinderrevalidatie of kinderpsychiatrie. Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden (vóór de 1e dag van de maand) voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Zie de stagehandleiding op ‘A new Spring’ voor verder informatie over het stageplan en de begeleiding tijdens de stages.
 • De M+G Stage is een stage in een ander profiel van de opleidingen van Maatschappij + Gezondheid (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding, vertrouwensarts/jeugdarts of medisch adviseurs van zorgverzekeraars). Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Zie de stagehandleiding op ‘A New Spring’ voor verder informatie over het stageplan en de begeleiding tijdens de stages.Uiterlijk 4 weken voor de start van je stage geef je de naam van de stage-instelling en van de stagebegeleider door aan het Stagebureau (planningMG@nspoh.nl).
 • Bij de Keuzestage is het de bedoeling dat je zelf de stageplaats werft. De keuzestage is bedoeld ter verdieping/verbreding van de JGZ. Als tijdens JGZ 1 e/o JGZ 2 je al verdiepende/verbreden activiteiten gedaan hebt kan je de keuzestage op een andere manier invullen. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Zie de stagehandleiding op ‘A new Spring’ voor verder informatie over het stageplan en de begeleiding tijdens de stages.Uiterlijk 4 weken voor de start van je stage geef je de naam van de stage-instelling en van de stagebegeleider door aan het Stagebureau (planningMG@nspoh.nl).

4. Stageperiode en begeleiding

Zie de stagehandleiding op ‘A new Spring’ voor verder informatie over het stageplan en de begeleiding tijdens de stages

5. Evaluatie

Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door begeleider en instituutsopleider. Zie de stagehandleiding op ‘A new Spring’ voor meer informatie over het afronden en beoordelen van de stage

Verdere uitgangspunten van de stages:

 • LET OP: een eventuele buitenlandstage regelen kent een uitgebreide procedure (zie www.stageetalage.nl ) en kost tijd (> half jaar).

Tijdens de opleiding word je breed voorbereid op je rol in het werkveld. Om differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen, maken een wisselend aantal stages onderdeel uit van de profielopleiding. Als aios neem je zelf leiding over je opleiding en dat geldt dus ook voor het regelen van de stages. Het Stagebureau zal de aios hierbij helpen.

Het stageproces kent 5 stappen:

1. Voorlichting:

Tijdens de startmodule voor de profielopleiding wordt er een voorlichtingspresentatie gehouden door het Stagebureau waarin het stageproces uitgebreid wordt besproken. Inhoudelijke vragen over de stages kunnen worden besproken met de instituutsopleider. De stage kaders en algemene leerdoelen vind je onderaan deze pagina

2. Voorbereiding

Op basis van het opleidingsschema krijgt de aios 6 maanden voorafgaand aan stage nogmaals een mail over de werving en matching van de stage. Voor een goede coördinatie van het stageproces is het Stagebureau afhankelijk van up-to-date informatie over het opleidingsschema van de aios. Het opleidingsschema zal ook gecommuniceerd worden met de SBOH door het opleidingsinstituut. Daarom is het belangrijk om wijzigingen hierin zo snel mogelijk te bespreken met jouw instituutsopleider en door te geven aan het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl. De aios dient zelf het opleidingsschema bij te houden in MijnRGS.  Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

3. Werving en matching

Per stage ziet deze stap er anders uit:

De M+G Stage is een stage in een ander profiel van de opleidingen van Maatschappij + Gezondheid (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding, vertrouwensarts/jeugdarts of medisch adviseurs van zorgverzekeraars). Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Zie de stagehandleiding op ‘A New Spring’ voor verder informatie over het stageplan en de begeleiding tijdens de stages.

Uiterlijk 4 weken voor de start van je stage geef je de naam van de stageinstelling en van de stagebegeleider                    door aan het Stagebureau (planningMG@nspoh.nl).

Stage interdisciplinaire/klinische samenwerking

In het tweede jaar wordt een stage interdisciplinaire/klinische samenwerking doorlopen in aansluiting op de                  tweede praktijkperiode bij de JGZ. Vanuit de JGZ-instelling als standplaats, richt je je op een                                              gezondheidsthema en een externe samenwerkingspartner relevant voor de JGZ om de leerdoelen te behalen. De          samenwerkingspartner benader je zelf en is een gezondheidsinstelling in het medisch domein met een                              klinische setting, doorgaans bijvoorbeeld binnen de kindergeneeskunde, kinderrevalidatie of                                              kinderpsychiatrie. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Meer informatie over de                            uitvoering van de stage is te vinden in de stage handleiding op ‘A New Spring’ .

Uiterlijk 4 weken voor de start van je stage geef je de naam van de stage-instelling en van de stagebegeleider                  door aan het Stagebureau (planningMG@nspoh.nl).

Bij de Keuzestage is het de bedoeling dat je zelf de stageplaats werft. De keuzestage is bedoeld ter verdieping/verbreding van de JGZ. Als tijdens JGZ 1 e/o JGZ 2 je al verdiepende/verbredende leeractiviteiten gedaan hebt kan je de keuzestage op een andere manier invullen. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Zie de stagehandleiding op ‘A new Spring’ voor verder informatie over het stageplan en de begeleiding tijdens de stages.

Uiterlijk 4 weken voor de start van je stage geef je de naam van de stageinstelling en van de stagebegeleider                    door aan het Stagebureau (planningMG@nspoh.nl).

4. Stageperiode en begeleiding

Zie de stagehandleiding op ‘A new Spring’ voor verder informatie over het stageplan en de begeleiding tijdens de stages

5. Evaluatie

Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door begeleider en instituutsopleider. Zie de stagehandleiding op ‘A new Spring’ voor meer informatie over het afronden en beoordelen van de stage

Verdere uitgangspunten van de stages:

LET OP: een eventuele buitenlandstage regelen kent een uitgebreide procedure (zie www.stageetalage.nl ) en kost tijd (> half jaar).

JGZ aios in dienst van SBOH

Tijdens de opleiding word je breed voorbereid op je rol in het werkveld. Om differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen, maken een wisselend aantal stages onderdeel uit van de profielopleiding. Als aios neem je zelf leiding over je opleiding en dat geldt dus ook voor het regelen van de stages. Het Stagebureau zal de aios hierbij helpen.

Het stageproces kent 5 stappen:

1. Voorlichting:

Tijdens de startmodule voor de profielopleiding wordt er een voorlichtingspresentatie gehouden door het Stagebureau waarin het stageproces uitgebreid wordt besproken. Inhoudelijke vragen over de stages kunnen worden besproken met de instituutsopleider. De stage kaders en algemene leerdoelen vind je onderaan deze pagina

2. Voorbereiding

De aios is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het opleidingsschema. De aios zorgt ervoor dat het opleidingsschema in MijnNSPOH volledig is en klopt. Het opleidingsschema zal gecommuniceerd worden met de SBOH. Indien iets niet klopt of wijzigt in het opleidingsschema in MijnNSPOH, dient de aios het Stagebureau te informeren via planningmg@nspoh.nl. Het Stagebureau zal de wijziging doorvoeren in MijnNSPOH. De aios dient zelf het opleidingsschema in MijnNSPOH door te geven aan de RGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau

Op basis van het opleidingsschema in MijnNSPOH krijgt de aios 6 maanden voorafgaand aan stage nogmaals een mail over de werving en matching van de stage. In deze mail wordt het stageproces per stage en profiel besproken en eventueel een deadline gesteld, wanneer er een voorkeur opgegeven dient te worden.

 3. Werving en matching

Per profielopleiding en per stage ziet deze stap er anders uit:

 • De stage aanpalend specialisme is een stage binnen de kindergeneeskunde/sociale pediatrie, kinderrevalidatie, wijkteam of kinderpsychiatrie. Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • De M+G Stage is een stage in een ander profiel van de opleidingen van Maatschappij + Gezondheid (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding, vertrouwensarts/jeugdarts of medisch adviseurs van zorgverzekeraars). Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • Bij de Keuzestage is het de bedoeling dat je zelf de stageplaats werft. De keuzestage is bedoeld ter verdieping/verbreding van de JGZ. Als tijdens JGZ 1 e/o JGZ 2 je al verdiepende/verbredende leeractiviteiten gedaan hebt kan je de keuzestage op een andere manier invullen. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

4. Stageperiode en begeleiding

Tijdens de stage zorg je voor minimaal een gesprek waarbij de praktijkopleider of instituutsopleider ook aansluit (o.a. bespreking stageplan en doelen). Naast dit gesprek voer je minimaal 2 keer een evaluatiegesprek met de stagebegeleider. Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door de stagebegeleider en praktijk- of instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt als bijlage toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

De instituutsopleider heeft een verantwoordelijkheid in het ondersteunen van jouw opleidingsproces, het monitoren van jouw competentiegroei en de kwaliteit. Dit gebeurt door:

 • Tijdens het tripartietgesprek de invulling van de stages te bespreken.
 • Uiterlijk 6 weken voor start van de stage al dan niet een goedkeuring te geven op je stageverzoek. Hierna kan je definitief de stage doorgeven aan de planning.
 • Als de praktijkopleider niet betrokken is bij de stage deze rol over te nemen. De instituutsopleider is dan je aanspreekpunt tijdens de stage, is aanwezig bij een (start)gesprek met de stagebegeleider en is evt. de begeleider en beoordelaar van uitgevoerde praktijktoetsen.
 • Na de stage het stageverslag waarderen.

Van de praktijkopleider worden een aantal zaken verwacht t.a.v. de stages:

 • Begeleiding van jou in het opstellen van het stageplan voor de stage.
 • aanwezigheid bij het gesprek met de stagebegeleider, waarbij het stageplan wordt besproken.
 • De praktijkopleider kan ervoor kiezen om tijdens de stage betrokken te blijven, de rol van de instituutsopleider komt dan wat meer op afstand te staan.

De stagebegeleider heeft normaal geen rol in de opleiding en hierdoor zijn de verantwoordelijkheden vrij beperkt:

 • Begeleidt jou gedurende 1 tot 2 uur per week.
 • Voert minimaal drie gesprekken (startgesprek, evaluatie en eind gesprek)
 • Werkt niet met MijnNSPOH en wordt zo nodig door de aios om een verzoek tot bijdrage gevraagd via MijnNSPOH (ontvangt dan een mail).
 • Keurt je stageverslag goed en geeft de eindbeoordeling. De eindbeoordeling is een bijlage van je stageverslag en wordt op MijnNSPOH geplaatst.
 • Kan eventueel een korte praktijkbeoordeling afnemen.
 • Kan eventueel een PO beoordelen.

5. Evaluatie

Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door begeleider en instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt aan stageverslag toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

Verdere uitgangspunten van de stages:

 • De volgorde van stages omdraaien is mogelijk. Het naar voren halen van de keuzestage kan alleen als de competentieontwikkeling voldoende is en na akkoord van praktijkopleider en instituutsopleider.
 • Als een stage instelling meerdere aspecten/profielen aan kan bieden is het bespreekbaar om 2 verschillende stages aan elkaar te verbinden waardoor een periode verlengd kan worden.
 • Vervlechten van de stage met een praktijkopleidingsdeel is mogelijk. Dit kan als de competentieontwikkeling voldoende is of als de desbetreffende wetenschappelijke vereniging dit van meerwaarde vindt.
 • LET OP: een eventuele buitenlandstage regelen kent een uitgebreide procedure (zie www.stageetalage.nl ) en kost tijd (> half jaar).

Voor aios niet in dienst van SBOH 

Tijdens de opleiding kan tot 50% van de dagen voor keuze-onderwijs als stagedagen worden ingevuld. Je kunt van deze verhouding tussen het aantal stagedagen en keuzeonderwijs afwijken mits je dat goed onderbouwt en de instituutsopleider akkoord gaat.

Stages zijn erop gericht om je een ruimere werkervaring te bieden en competenties te laten ontwikkelen met juist die taakelementen die je in je eigen werk minder tegenkomt. Je hebt zo de gelegenheid individuele accenten in het opleidingstraject aan te brengen.

Een keuzestage vraag je aan via de aanvraag keuzeonderwijs in MijnNSPOH. Na goedkeuring dien je je stageplan in via MijnNSPOH. Na je stage lever je je stageverslag inclusief beoordeling in via MijnNSPOH.

Tijdens de opleiding word je breed voorbereid op je rol in het werkveld. Om differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen, maken een  aantal stages onderdeel uit van de profielopleiding. Als aios neem je zelf leiding over je opleiding en dat geldt dus ook voor het regelen van de stages. Het Stagebureau zal de jou  hierbij helpen.

Het stageproces kent vijf stappen:

1. Voorlichting:

Tijdens de startmodule voor de profielopleiding wordt  een voorlichtingspresentatie gehouden door het Stagebureau waarin het stageproces  wordt toegelicht. Inhoudelijke vragen over de stages kunnen worden besproken met de instituutsopleider. De stagekaders en algemene leerdoelen vind je onderaan deze pagina

2. Voorbereiding

Jij bent verantwoordelijk voor het invullen van het opleidingsschema. Je zorgt ervoor dat het opleidingsschema in MijnNSPOH volledig is en klopt. Het opleidingsschema zal gecommuniceerd worden met de SBOH. Indien iets niet klopt of wijzigt in het opleidingsschema in MijnNSPOH, dien je het Stagebureau te informeren via planningmg@nspoh.nl. Het Stagebureau zal de wijziging doorvoeren in MijnNSPOH.

Je bent er ook verantwoordelijk voor dat  het opleidingsschema in MijnRGS klopt. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

Op basis van het opleidingsschema in MijnNSPOH krijg je 6 maanden voorafgaand aan een stage nogmaals een mail over de werving en matching van de stage. In deze mail wordt het stageproces per stage en profiel besproken en eventueel een deadline gesteld, wanneer er een voorkeur opgegeven dient te worden.

3. Werving en matching

Per profielopleiding en per stage ziet deze stap er anders uit:

De M+G Stage is een stage in een ander profiel van de opleidingen van Maatschappij + Gezondheid (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding, vertrouwensarts of medisch adviseurs van zorgverzekeraars).

Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk vier maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je zes maanden voorafgaand aan de stage een email. Vier maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen.

Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage-instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl ) in de cc.

Zodra je definitief geplaatst  bent bij  een stagenstelling bespreek je met de stagebegeleider de (mogelijke) invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk vier weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

De stage interdisciplinaire/klinische samenwerking (ISK). Na JGZ-periode 2 loop je de stage interdisciplinaire/klinische samenwerking (ISK). Vanuit de JGZ-instelling als standplaats richt je je op een gezondheidsthema en een externe samenwerkingspartner die  relevant is voor de JGZ om jouw leerdoelen te behalen. De samenwerkingspartner benader je zelf en is een gezondheidsinstelling in het medisch domein met een klinische setting. Dit kan een afdeling/poli kindergeneeskunde zijn, maar ook een instelling voor kinderrevalidatie of kinder-en jeugdpsychiatrie. Ook zijn er mogelijkheden in de 1e lijn. Overleg dit met jouw instituutsopleider. Bij de keuze voor een thema en een samenwerkingspartner betrek je ook jouw praktijkopleider. Het opstellen van je stageplan doe je samen met jouw praktijkopleider

Het stagekader IKS vind je onder FAQ.

Uiterlijk vier weken voor de start van je stage geef je de naam van de stage-instelling en van de stagebegeleider door aan het Stagebureau (planningMG@nspoh.nl) geef je dit door in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

Bij de Keuzestage is het de bedoeling dat je zelf de stageplaats werft. De keuzestage is bedoeld ter verdieping/verbreding van de JGZ. De meeste aios zullen de keuzestage doen bij de opleidingsinstelling waar ook de 2e JGZ-periode gedaan is. de activiteiten staan dan in het teken van verdieping/verbreding JGZ (bijv. MBO, AZC, speciaal onderwijs enz.)

Als je tijdens periode JGZ 1 e/o periode JGZ 2  al verdiepende/verbredende opleidingsactiviteiten gedaan hebt, kan je de keuzestage op een andere manier invullen. Indien je zo’n andere invulling kiest heb je goedkeuring nodig van de instituutsopleider. Dit doe je per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc.

Als je definitief geplaatst  bent voor de keuzestage bespreek je met de stagebegeleider de  (mogelijke) invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk vier weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

4. Stageperiode en begeleiding

Tijdens de stages zorg je voor l één  gesprek waarbij de praktijkopleider of instituutsopleider ook aansluit (o.a. bespreking stageplan en doelen). Naast dit gesprek voer je minimaal twee keer een evaluatiegesprek met de stagebegeleider. Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door de stagebegeleider en praktijk- of instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider voeg je toe aan het stageverslag en op MijnNSPOH gezet.

De instituutsopleider heeft een verantwoordelijkheid in het ondersteunen van jouw opleidingsproces, het monitoren van jouw competentiegroei en de kwaliteit. Dit gebeurt door:

 • Tijdens het tripartietgesprek de invulling van de stages te bespreken.
 • Uiterlijk zes weken voor start van de stage al dan niet een goedkeuring te geven op je stageverzoek. Hierna kan je definitief de stage doorgeven aan de planning.
 • Als de praktijkopleider niet betrokken is bij de stage deze rol over te nemen. De instituutsopleider is dan je aanspreekpunt tijdens de stage, is aanwezig bij een (start)gesprek met de stagebegeleider en is de beoordelaar van een uitgevoerde praktijktoets.
 • Na de stage het stageverslag te waarderen.

Van de praktijkopleider worden een aantal zaken verwacht t.a.v. de stages:

 • Begeleiding van jou in het opstellen van het stageplan voor de stage.
 • aanwezigheid bij het gesprek met de stagebegeleider, waarbij het stageplan wordt besproken.
 • De praktijkopleider kan ervoor kiezen om tijdens de stage betrokken te blijven, de rol van de instituutsopleider komt dan wat meer op afstand te staan.

De stagebegeleider heeft  geen rol in de opleiding en hierdoor zijn de verantwoordelijkheden  beperkt:

 • Begeleidt jou gedurende 1 tot 2 uur per week.
 • Voert minimaal drie gesprekken (startgesprek, evaluatie en eind gesprek)
 • Werkt niet met MijnNSPOH en wordt zo nodig door de aios om een verzoek tot bijdrage gevraagd via MijnNSPOH (ontvangt dan een mail).
 • Keurt je stageverslag goed en geeft de eindbeoordeling. De eindbeoordeling is een onderdeel van je stageverslag en wordt op MijnNSPOH geplaatst.
 • Kan eventueel een PO beoordelen.

5. Evaluatie

Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door de stagebegeleider en instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt aan het stageverslag toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

Verdere uitgangspunten van de stages:

 • Als een stage-instelling meerdere aspecten/profielen aan kan bieden is het bespreekbaar om twee verschillende stages aan elkaar te verbinden waardoor een periode verlengd kan worden.
 • Vervlechten van de stage met een praktijkopleidingsdeel is mogelijk. Dit kan als de competentieontwikkeling voldoende is.
 • LET OP: een eventuele buitenlandstage regelen kent een uitgebreide procedure (zie www.stageetalage.nl ) en kost tijd (> half jaar).

FG aios in dienst van SBOH

Tijdens de opleiding word je breed voorbereid op je rol in het werkveld. Om differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen, maken een wisselend aantal stages onderdeel uit van de profielopleiding. Als aios neem je zelf leiding over je opleiding en dat geldt dus ook voor het regelen van de stages. Het Stagebureau zal de aios hierbij helpen.

Het stageproces kent 5 stappen:

1. Voorlichting:

Tijdens de startmodule voor de profielopleiding wordt er een voorlichtingspresentatie gehouden door het Stagebureau waarin het stageproces uitgebreid wordt besproken. Inhoudelijke vragen over de stages kunnen worden besproken met de instituutsopleider. De stage kaders en algemene leerdoelen vind je onderaan deze pagina.

2. Voorbereiding

De aios is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het opleidingsschema. De aios zorgt ervoor dat het opleidingsschema in MijnNSPOH volledig is en klopt. Het opleidingsschema zal gecommuniceerd worden met de SBOH. Indien iets niet klopt of wijzigt in het opleidingsschema in MijnNSPOH, dient de aios het Stagebureau te informeren via planningmg@nspoh.nl. Het Stagebureau zal de wijziging doorvoeren in MijnNSPOH. De aios dient zelf het opleidingsschema in MijnNSPOH door te geven aan de RGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau

Op basis van het opleidingsschema in MijnNSPOH krijgt de aios 6 maanden voorafgaand aan stage nogmaals een mail over de werving en matching van de stage. In deze mail wordt het stageproces per stage en profiel besproken en eventueel een deadline gesteld, wanneer er een voorkeur opgegeven dient te worden.

 3. Werving en matching

Per profielopleiding en per stage ziet deze stap er anders uit:

 • Stage aanpalend specialisme: op basis van jouw individueel opleidingsplan en in samenspraak met jouw praktijkopleider en instituutsopleider kies je tussen een stage binnen de huisartsengeneeskunde of op de spoedeisende hulp. Het is de bedoeling dat je zelf een stageplaats werft. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief kan starten bij een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • De sociaal geneeskunde stage kan bijvoorbeeld een stage zijn binnen alle profielen van M+G, Veilig Thuis, OGGZ, Donorgeneeskunde en Trimbos. Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • De keuzestage: op basis van jouw individueel opleidingsplan en in samenspraak met jouw praktijkopleider en instituutsopleider bepaal je waar je de keuzestage wilt doen. Zo kan je bijvoorbeeld een stage lopen bij de politie, het Openbaar Ministerie, reclassering, rechtbank, forensische opsporing, recherche, forensische pathologie etc. Het is de bedoeling dat je zelf een stageplaats werft. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • De Wetenschapsstage: deze stage maakt deel uit van het onderzoekstraject. In de loop van de opleiding zal je hier meer informatie over ontvangen.

4. Stageperiode en begeleiding

Tijdens de stage zorg je voor minimaal een gesprek waarbij de praktijkopleider of instituutsopleider ook aansluit (o.a. bespreking stageplan en doelen). Naast dit gesprek voer je minimaal 2 keer een evaluatiegesprek met de stagebegeleider. Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door de stagebegeleider en praktijk- of instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt als bijlage toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

De instituutsopleider heeft een verantwoordelijkheid in het ondersteunen van jouw opleidingsproces, het monitoren van jouw competentiegroei en de kwaliteit. Dit gebeurt door:

 • Tijdens het tripartietgesprek de invulling van de stages te bespreken.
 • Uiterlijk 6 weken voor start van de stage al dan niet een goedkeuring te geven op je stageverzoek. Hierna kan je definitief de stage doorgeven aan de planning.
 • Als de praktijkopleider niet betrokken is bij de stage deze rol over te nemen. De instituutsopleider is dan je aanspreekpunt tijdens de stage, is aanwezig bij een (start)gesprek met de stagebegeleider en is evt. de begeleider en beoordelaar van uitgevoerde praktijktoetsen.
 • Na de stage het stageverslag waarderen.

Van de praktijkopleider worden een aantal zaken verwacht t.a.v. de stages:

 • Begeleiding van jou in het opstellen van het stageplan voor de stage.
 • aanwezigheid bij het gesprek met de stagebegeleider, waarbij het stageplan wordt besproken.
 • De praktijkopleider kan ervoor kiezen om tijdens de stage betrokken te blijven, de rol van de instituutsopleider komt dan wat meer op afstand te staan.

De stagebegeleider heeft normaal geen rol in de opleiding en hierdoor zijn de verantwoordelijkheden vrij beperkt:

 • Begeleidt jou gedurende 1 tot 2 uur per week.
 • Voert minimaal drie gesprekken (startgesprek, evaluatie en eind gesprek)
 • Werkt niet met MijnNSPOH en wordt zo nodig door de aios om een verzoek tot bijdrage gevraagd via MijnNSPOH (ontvangt dan een mail).
 • Keurt je stageverslag goed en geeft de eindbeoordeling. De eindbeoordeling is een bijlage van je stageverslag en wordt op MijnNSPOH geplaatst.
 • Kan eventueel een korte praktijkbeoordeling afnemen.
 • Kan eventueel een PO beoordelen.

5. Evaluatie

Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door begeleider en instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt aan stageverslag toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

Verdere uitgangspunten van de stages:

 • De volgorde van stages omdraaien is mogelijk. Het naar voren halen van de keuzestage kan alleen als de competentieontwikkeling voldoende is en na akkoord van praktijkopleider en instituutsopleider.
 • Als een stage instelling meerdere aspecten/profielen aan kan bieden is het bespreekbaar om 2 verschillende stages aan elkaar te verbinden waardoor een periode verlengd kan worden.
 • Vervlechten van de stage met een praktijkopleidingsdeel is mogelijk. Dit kan als de competentieontwikkeling voldoende is of als de desbetreffende wetenschappelijke vereniging dit van meerwaarde vindt.
 • LET OP: een eventuele buitenlandstage regelen kent een uitgebreide procedure (zie www.stageetalage.nl ) en kost tijd (> half jaar).

Voor FG aios niet in dienst van SBOH 

Tijdens de opleiding kan tot 50% van de dagen voor keuze-onderwijs als stagedagen worden ingevuld. Je kunt van deze verhouding tussen het aantal stagedagen en keuzeonderwijs afwijken mits je dat goed onderbouwt en de instituutsopleider akkoord gaat.

Stages zijn erop gericht om je een ruimere werkervaring te bieden en competenties te laten ontwikkelen met juist die taakelementen die je in je eigen werk minder tegenkomt. Je hebt zo de gelegenheid individuele accenten in het opleidingstraject aan te brengen.

Een keuzestage vraag je aan via de aanvraag keuzeonderwijs in MijnNSPOH. Na goedkeuring dien je je stageplan in via MijnNSPOH. Na je stage lever je je stageverslag inclusief beoordeling in via MijnNSPOH.

VA aios in dienst van SBOH

Tijdens de opleiding word je breed voorbereid op je rol in het werkveld. Om differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen, maken een wisselend aantal stages onderdeel uit van de profielopleiding. Als aios neem je zelf leiding over je opleiding en dat geldt dus ook voor het regelen van de stages. Het Stagebureau zal de aios hierbij helpen.

Het stageproces kent 5 stappen:

1. Voorlichting:

Tijdens de startmodule voor de profielopleiding wordt er een voorlichtingspresentatie gehouden door het Stagebureau waarin het stageproces uitgebreid wordt besproken. Inhoudelijke vragen over de stages kunnen worden besproken met de instituutsopleider. De stage kaders en algemene leerdoelen vind je onderaan deze pagina

2. Voorbereiding

De aios is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het opleidingsschema. De aios zorgt ervoor dat het opleidingsschema in MijnNSPOH volledig is en klopt. Het opleidingsschema zal gecommuniceerd worden met de SBOH. Indien iets niet klopt of wijzigt in het opleidingsschema in MijnNSPOH, dient de aios het Stagebureau te informeren via planningmg@nspoh.nl. Het Stagebureau zal de wijziging doorvoeren in MijnNSPOH. De aios dient zelf het opleidingsschema in MijnNSPOH door te geven aan de RGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

Op basis van het opleidingsschema in MijnNSPOH krijgt de aios 6 maanden voorafgaand aan stage nogmaals een mail over de werving en matching van de stage. In deze mail wordt het stageproces per stage en profiel besproken en eventueel een deadline gesteld, wanneer er een voorkeur opgegeven dient te worden.

 3. Werving en matching

Per profielopleiding en per stage ziet deze stap er anders uit. Uit onderstaande stages wordt een persoonlijke mix samengesteld op basis van de volgende voorwaarden:

 1. Bij tenminste één van de drie stages werkt de aios met ouderen, tenzij er sprake is van aantoonbare elders verworven competenties.
 2. Bij tenminste één van de drie stages werkt de aios met kinderen/jeugdigen (0-18), tenzij er sprake is van aantoonbare elders verworven competenties.
 • De stage aanpalend specialisme is een stage binnen de psychiatrie of verslavingszorg. Indien je al eerder in de psychiatrie of verslavingszorg aantoonbare ervaring en competenties hebt opgedaan zonder in aanmerking te komen voor vrijstelling, kun je in overleg met je instituutsopleider kiezen voor een andere stage zoals bijvoorbeeld kindergeneeskunde/sociale pediatrie, geriatrie, verstandelijk beperkten, enz. Op de Stage etalage vind je voorbeelden van stageplaatsen ter inspiratie. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je kan starten bij een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • De M+G Stage is een stage in een ander profiel van de opleidingen van Maatschappij + Gezondheid (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, sociaal medische advisering de forensische geneeskunde of een stage meer op beleidsniveau). Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen ter inspiratie. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je kan starten bij een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • De Keuzestage is vrij in te vullen op basis van jouw individueel opleidingsplan; in samenspraak met jouw praktijkopleider en instituutsopleider bepaal je waar je de keuzestage wilt doen. Het is de bedoeling dat je zelf de stageplaats werft. Je hebt eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je kan starten bij een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

4. Stageperiode en begeleiding

Tijdens de stage zorg je voor minimaal een gesprek waarbij de praktijkopleider of instituutsopleider ook aansluit (o.a. bespreking stageplan en doelen). Naast dit gesprek voer je minimaal 2 keer een evaluatiegesprek met de stagebegeleider. Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door de stagebegeleider en praktijk- of instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt als bijlage toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

De instituutsopleider heeft een verantwoordelijkheid in het ondersteunen van jouw opleidingsproces, het monitoren van jouw competentiegroei en de kwaliteit. Dit gebeurt door:

 • Tijdens het tripartietgesprek de invulling van de stages te bespreken.
 • Uiterlijk 6 weken voor start van de stage al dan niet een goedkeuring te geven op je stageverzoek. Hierna kan je definitief de stage doorgeven aan de planning.
 • Als de praktijkopleider niet betrokken is bij de stage deze rol over te nemen. De instituutsopleider is dan je aanspreekpunt tijdens de stage, is aanwezig bij een (start)gesprek met de stagebegeleider en is evt. de begeleider en beoordelaar van uitgevoerde praktijktoetsen.
 • Na de stage het stageverslag waarderen.

Van de praktijkopleider worden een aantal zaken verwacht t.a.v. de stages:

 • Begeleiding van jou in het opstellen van het stageplan voor de stage.
 • aanwezigheid bij het gesprek met de stagebegeleider, waarbij het stageplan wordt besproken.
 • De praktijkopleider kan ervoor kiezen om tijdens de stage betrokken te blijven, de rol van de instituutsopleider komt dan wat meer op afstand te staan.

De stagebegeleider heeft normaal geen rol in de opleiding en hierdoor zijn de verantwoordelijkheden vrij beperkt:

 • Begeleidt jou gedurende 1 tot 2 uur per week.
 • Voert minimaal drie gesprekken (startgesprek, evaluatie en eind gesprek)
 • Werkt niet met MijnNSPOH en wordt zo nodig door de aios om een verzoek tot bijdrage gevraagd via MijnNSPOH (ontvangt dan een mail).
 • Keurt je stageverslag goed en geeft de eindbeoordeling. De eindbeoordeling is een bijlage van je stageverslag en wordt op MijnNSPOH geplaatst.
 • Kan eventueel een korte praktijkbeoordeling afnemen.
 • Kan eventueel een PO beoordelen.

5. Evaluatie

Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door begeleider en instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt aan stageverslag toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

Verdere uitgangspunten van de stages:

 • De volgorde van stages omdraaien is mogelijk. Het naar voren halen van de keuzestage kan alleen als de competentieontwikkeling voldoende is en na akkoord van praktijkopleider en instituutsopleider.
 • Als een stage instelling meerdere aspecten/profielen aan kan bieden is het bespreekbaar om 2 verschillende stages aan elkaar te verbinden waardoor een periode verlengd kan worden.
 • Vervlechten van de stage met een praktijkopleidingsdeel is mogelijk. Dit kan als de competentieontwikkeling voldoende is of als de desbetreffende wetenschappelijke vereniging dit van meerwaarde vindt.
 • LET OP: een eventuele buitenlandstage regelen kent een uitgebreide procedure (zie www.stageetalage.nl ) en kost tijd (> half jaar).

Donorgeneeskunde aios

Tijdens de opleiding word je breed voorbereid op je rol in het werkveld. Om differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen, maken een wisselend aantal stages onderdeel uit van de profielopleiding. Als aios neem je zelf leiding over je opleiding en dat geldt dus ook voor het regelen van de stages. Het Stagebureau zal de aios hierbij helpen.

Het stageproces kent 5 stappen:

1. Voorlichting:

Tijdens de startmodule voor de profielopleiding wordt er een voorlichtingspresentatie gehouden door het Stagebureau waarin het stageproces uitgebreid wordt besproken. Inhoudelijke vragen over de stages kunnen worden besproken met de instituutsopleider. De stage kaders en algemene leerdoelen vind je onderaan deze pagina.

2. Voorbereiding

De aios is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het opleidingsschema. De aios zorgt ervoor dat het opleidingsschema in MijnNSPOH volledig is en klopt. Het opleidingsschema zal gecommuniceerd worden met de SBOH. Indien iets niet klopt of wijzigt in het opleidingsschema in MijnNSPOH, dient de aios het Stagebureau te informeren via planningmg@nspoh.nl. Het Stagebureau zal de wijziging doorvoeren in MijnNSPOH. De aios dient zelf het opleidingsschema in MijnNSPOH door te geven aan de RGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau

Op basis van het opleidingsschema in MijnNSPOH krijgt de aios 6 maanden voorafgaand aan stage nogmaals een mail over de werving en matching van de stage. In deze mail wordt het stageproces per stage en profiel besproken en eventueel een deadline gesteld, wanneer er een voorkeur opgegeven dient te worden.

 3. Werving en matching

Per profielopleiding en per stage ziet deze stap er anders uit:

 • De stage aanpalend specialisme: De intentie van deze klinische stage is om de competenties te verwerven met betrekking tot de klinische aspecten van transplantatie, transfusie of de toediening van geneesmiddelen bereid uit lichaamsmateriaal. Inzicht in de verschillende aspecten vanaf de donor tot en met de uiteindelijke toediening zijn een belangrijk onderdeel van deze stage; de donorgeneeskunde is immers een vorm van ketenzorg. Onafhankelijk van het lichaamsmateriaal zijn donoraspecten, kwaliteit, verdeling en veiligheid van lichaamsmateriaal en de klinische toepassing altijd aan de orde. De klinische stage is een op maat gemaakte stage die de aios in overleg met de opleider maakt. Een voorbeeld voor de invulling kan zijn een stage in het kader van een niertransplantatie. In een dergelijke stage komen dan aan de orde; de indicatiestelling, het zoeken naar een match, de aspecten rondom de zorg voor de donor en patiënt betreffende de donatie en transplantatie, de nazorg en de vigilantie. Op gelijke wijze kan een stage worden uitgewerkt voor bijvoorbeeld een stamceltransplantatie, een corneatransplantatie of de toepassing van anti-COVID19. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, of klopt jouw opleidingsschema in MijnNSPOH niet, neem dan contact op met het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl.
 • De M+G Stage is een stage in een ander profiel van de opleidingen van Maatschappij + Gezondheid (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding, vertrouwensarts/jeugdarts of medisch adviseurs van zorgverzekeraars). Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek via de Stage etalage, dan dien je jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, of klopt jouw opleidingsschema in MijnNSPOH niet, neem dan contact op met het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl.
 • Bij de Keuzestage is het de bedoeling dat je zelf de stageplaats werft. De keuzestage volg je bij de opleidingsinstelling waar je ook de eerste opleidingsperiode gedaan hebt. In incidentele gevallen is het mogelijk om een stage hierbuiten te doen. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien je te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien je jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, of klopt jouw opleidingsschema in MijnNSPOH niet, neem dan contact op met het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl.

4. Stageperiode en begeleiding

Tijdens de stage zorg je voor minimaal een gesprek waarbij de praktijkopleider of instituutsopleider ook aansluit (o.a. bespreking stageplan en doelen). Naast dit gesprek voer je minimaal 2 keer een evaluatiegesprek met de stagebegeleider. Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door de stagebegeleider en praktijk- of instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt als bijlage toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

De instituutsopleider heeft een verantwoordelijkheid in het ondersteunen van jouw opleidingsproces, het monitoren van jouw competentiegroei en de kwaliteit. Dit gebeurt door:

 • Tijdens het tripartietgesprek de invulling van de stages te bespreken.
 • Uiterlijk 6 weken voor start van de stage al dan niet een goedkeuring te geven op je stageverzoek. Hierna kan je definitief de stage doorgeven aan de planning.
 • Als de praktijkopleider niet betrokken is bij de stage deze rol over te nemen. De instituutsopleider is dan je aanspreekpunt tijdens de stage, is aanwezig bij een (start)gesprek met de stagebegeleider en is evt. de begeleider en beoordelaar van uitgevoerde praktijktoetsen.
 • Na de stage het stageverslag waarderen.

Van de praktijkopleider worden een aantal zaken verwacht t.a.v. de stages:

 • Begeleiding van jou in het opstellen van het stageplan voor de stage.
 • aanwezigheid bij het gesprek met de stagebegeleider, waarbij het stageplan wordt besproken.
 • De praktijkopleider kan ervoor kiezen om tijdens de stage betrokken te blijven, de rol van de instituutsopleider komt dan wat meer op afstand te staan.

De stagebegeleider heeft normaal geen rol in de opleiding en hierdoor zijn de verantwoordelijkheden vrij beperkt:

 • Begeleidt jou gedurende 1 tot 2 uur per week.
 • Voert minimaal drie gesprekken (startgesprek, evaluatie en eind gesprek)
 • Werkt niet met MijnNSPOH en wordt zo nodig door de aios om een verzoek tot bijdrage gevraagd via MijnNSPOH (ontvangt dan een mail).
 • Keurt je stageverslag goed en geeft de eindbeoordeling. De eindbeoordeling is een bijlage van je stageverslag en wordt op MijnNSPOH geplaatst.
 • Kan eventueel een korte praktijkbeoordeling afnemen.
 • Kan eventueel een PO beoordelen.

5. Evaluatie

Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door begeleider en instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt aan stageverslag toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

Verdere uitgangspunten van de stages:

 • De volgorde van stages omdraaien is mogelijk. Het naar voren halen van de keuzestage kan alleen als de competentieontwikkeling voldoende is en na akkoord van praktijkopleider en instituutsopleider.
 • Als een stage instelling meerdere aspecten/profielen aan kan bieden is het bespreekbaar om 2 verschillende stages aan elkaar te verbinden waardoor een periode verlengd kan worden.
 • Vervlechten van de stage met een praktijkopleidingsdeel is mogelijk. Dit kan als de competentieontwikkeling voldoende is of als de desbetreffende wetenschappelijke vereniging dit van meerwaarde vindt.

LET OP: een eventuele buitenlandstage regelen kent een uitgebreide procedure (zie www.stageetalage.nl ) en kost tijd (> half jaar).

Infectieziektebestrijding aios

Tijdens de opleiding word je breed voorbereid op je rol in het werkveld. Om differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen, maken een wisselend aantal stages onderdeel uit van de profielopleiding. Als aios neem je zelf leiding over je opleiding en dat geldt dus ook voor het regelen van de stages. Het Stagebureau zal de aios hierbij helpen.

Het stageproces kent 5 stappen:

1. Voorlichting:

Tijdens de startmodule voor de profielopleiding wordt er een voorlichtingspresentatie gehouden door het Stagebureau waarin het stageproces uitgebreid wordt besproken. Inhoudelijke vragen over de stages kunnen worden besproken met de instituutsopleider. De stage kaders en algemene leerdoelen vind je onderaan deze pagina.

2. Voorbereiding

De aios is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het opleidingsschema. De aios zorgt ervoor dat het opleidingsschema in MijnNSPOH volledig is en klopt. Het opleidingsschema zal gecommuniceerd worden met de SBOH. Indien iets niet klopt of wijzigt in het opleidingsschema in MijnNSPOH, dient de aios het Stagebureau te informeren via planningmg@nspoh.nl. Het Stagebureau zal de wijziging doorvoeren in MijnNSPOH. De aios dient zelf het opleidingsschema in MijnNSPOH door te geven aan de RGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau

Op basis van het opleidingsschema in MijnNSPOH krijgt de aios 6 maanden voorafgaand aan stage nogmaals een mail over de werving en matching van de stage. In deze mail wordt het stageproces per stage en profiel besproken en eventueel een deadline gesteld, wanneer er een voorkeur opgegeven dient te worden.

3. Werving en matching

Per profielopleiding en per stage ziet deze stap er anders uit:

 • De stage aanpalend specialisme: Deze stage bestaat uit 4 weken bij het RIVM (fulltime) en de resterende weken bij de medische microbiologie. De stage bij het RIVM/LCI (landelijk coördinatiecentrum infectieziektebestrijding) wordt door de NSPOH ingepland, voor het inplannen van de resterende weken van deze stage ben je zelf verantwoordelijk. De stage bij de medische microbiologie mag zowel in als buiten een ziekenhuis plaatsvinden en hoeft geen erkende opleidingsplek te zijn. Het is de bedoeling dat je zelf een stageplaats werft. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien jij te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief kan starten bij een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien jij jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • De M+G Stage: je volgt deze stage buiten je eigen profiel, maar binnen het werkveld van de M+G, bijv. bij tuberculosebestrijding, medische milieukunde of jeugdgezondheidszorg. Een stage buiten de GGD is ook mogelijk, hierbij kan je denken aan organisaties zoals Soa Aids Nederland, NVWA, RIVM, de Gezondheidsraad, Defensie, stichtingen met (internationale) gezondheidsdoelstellingen, etc. Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen ter inspiratie. Indien je een leuke stageplek op de Stage etalage hebt gevonden, dien jij jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien jij te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc.  Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien jij jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • De Keuzestage bepaal je op basis van jouw individueel opleidingsplan en in samenspraak met jouw praktijkopleider en instituutsopleider je waar je deze stage wilt gaan doen. De stage mag zowel verdiepend als verbredend zijn. Ook een buitenlandstage is mogelijk, lees dan vooral tijdig de informatie op de Stage etalage hierover. Het is de bedoeling dat je zelf een stageplaats werft. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien jij te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc.  Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien jij jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

4. Stageperiode en begeleiding

Tijdens de stage zorg je voor minimaal een gesprek waarbij de praktijkopleider of instituutsopleider ook aansluit (b.v. bespreking stageplan en doelen). Naast dit gesprek voer je minimaal 2 keer een evaluatiegesprek met de stagebegeleider. Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door de stagebegeleider en instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt als bijlage toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

De instituutsopleider heeft een verantwoordelijkheid in het ondersteunen van jouw opleidingsproces, het monitoren van jouw competentiegroei en de kwaliteit. Dit gebeurt door:

 • Tijdens het tripartietgesprek de invulling van de stages te bespreken.
 • Uiterlijk 6 weken voor start van de stage al dan niet een goedkeuring te geven op je stageverzoek. Hierna kan je definitief de stage doorgeven aan de planning.
 • Als de praktijkopleider niet betrokken is bij de stage deze rol over te nemen. De instituutsopleider is dan je aanspreekpunt tijdens de stage, is aanwezig bij een (start)gesprek met de stagebegeleider en is evt. de begeleider en beoordelaar van uitgevoerde praktijktoetsen.
 • Na de stage het stageverslag waarderen.

Van de praktijkopleider worden een aantal zaken verwacht t.a.v. de stages:

 • Begeleiding van jou in het opstellen van het stageplan voor de stage.
 • aanwezigheid bij het gesprek met de stagebegeleider, waarbij het stageplan wordt besproken.
 • De praktijkopleider kan ervoor kiezen om tijdens de stage betrokken te blijven, de rol van de instituutsopleider komt dan wat meer op afstand te staan.

De stagebegeleider heeft normaal geen rol in de opleiding en hierdoor zijn de verantwoordelijkheden vrij beperkt:

 • Begeleidt jou gedurende 1 tot 2 uur per week.
 • Voert minimaal drie gesprekken (startgesprek, evaluatie en eind gesprek)
 • Werkt niet met MijnNSPOH en wordt zo nodig door de aios om een verzoek tot bijdrage gevraagd via MijnNSPOH (ontvangt dan een mail).
 • Keurt je stageverslag goed en geeft de eindbeoordeling. De eindbeoordeling is een bijlage van je stageverslag en wordt op MijnNSPOH geplaatst.
 • Kan eventueel een korte praktijkbeoordeling afnemen.
 • Kan eventueel een PO beoordelen.

5. Evaluatie

Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door begeleider en instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt aan stageverslag toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

Verdere uitgangspunten van de stages:

 • De volgorde van stages omdraaien is mogelijk. Het naar voren halen van de keuzestage kan alleen als de competentieontwikkeling voldoende is en na akkoord van praktijkopleider en instituutsopleider.
 • Als een stage instelling meerdere aspecten/profielen aan kan bieden is het bespreekbaar om 2 verschillende stages aan elkaar te verbinden waardoor een periode verlengd kan worden.
 • Vervlechten van de stage met een praktijkopleidingsdeel is mogelijk. Dit kan als de competentieontwikkeling voldoende is of als de desbetreffende wetenschappelijke vereniging dit van meerwaarde vindt.
 • LET OP: een eventuele buitenlandstage regelen kent een uitgebreide procedure (zie www.stageetalage.nl ) en kost tijd (> half jaar).

Medische milieukunde aios

Tijdens de opleiding word je breed voorbereid op je rol in het werkveld. Om differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen, maken een wisselend aantal stages onderdeel uit van de profielopleiding. Als aios neem je zelf leiding over je opleiding en dat geldt dus ook voor het regelen van de stages. Het Stagebureau zal de aios hierbij helpen.

Het stageproces kent 5 stappen:

1. Voorlichting:

Tijdens de startmodule voor de profielopleiding wordt er een voorlichtingspresentatie gehouden door het Stagebureau waarin het stageproces uitgebreid wordt besproken. Inhoudelijke vragen over de stages kunnen worden besproken met de instituutsopleider. De stage kaders en algemene leerdoelen vind je onderaan deze pagina.

2. Voorbereiding

De aios is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het opleidingsschema. De aios zorgt ervoor dat het opleidingsschema in MijnNSPOH volledig is en klopt. Het opleidingsschema zal gecommuniceerd worden met de SBOH. Indien iets niet klopt of wijzigt in het opleidingsschema in MijnNSPOH, dient de aios het Stagebureau te informeren via planningmg@nspoh.nl. Het Stagebureau zal de wijziging doorvoeren in MijnNSPOH. De aios dient zelf het opleidingsschema in MijnNSPOH door te geven aan de RGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

Op basis van het opleidingsschema in MijnNSPOH krijgt de aios 6 maanden voorafgaand aan stage nogmaals een mail over de werving en matching van de stage. In deze mail wordt het stageproces per stage en profiel besproken en eventueel een deadline gesteld, wanneer er een voorkeur opgegeven dient te worden.

3. Werving en matching

Per profielopleiding en per stage ziet deze stap er anders uit:

 • De stage aanpalend specialisme: Deze stage organiseert de instituutsopleider van de NSPOH voor je. Gedurende de eerste praktijkopleidingsperiode bespreekt de instituutsopleider met jou de inhoud en mogelijkheden. De stage vindt plaats bij het UMCU en bestaat uit 3 deelstages die gelijktijdig gelopen worden. Je loopt stage bij het NVIC (Nationaal vergiftigingen informatie centrum), de dermatologie en bij de afdeling arbeidsgerelateerde longziekten. Zodra de periode van je aanpalende stage bekend is kan je deze per mail doorgeven aan het Stagebureau. Voorafgaand aan de stage bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien jij jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • De M+G Stage: je volgt deze stage buiten je eigen profiel, maar binnen het werkveld van de M+G, bijv. bij infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg of OGGZ, maar een stage buiten de GGD is ook mogelijk. Hierbij kan je denken aan organisaties zoals RIVM, de Gezondheidsraad, Defensie, gemeenten, NKAL, organisaties met (internationale) gezondheidsdoelstellingen, etc. Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen ter inspiratie. Indien je een leuke stageplek op de Stage etalage hebt gevonden, dien jij jouw voorkeuren uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien jij te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien jij jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • De Keuzestage bepaal je op basis van jouw individueel opleidingsplan en in samenspraak met jouw praktijkopleider en instituutsopleider waar je deze stage wilt gaan doen. De stage mag zowel verdiepend als verbredend zijn. Ook een buitenlandstage is mogelijk, lees dan vooral tijdig de informatie op de Stage etalage hierover. Het is de bedoeling dat je zelf een stageplaats werft. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien jij te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc.  Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien jij jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

4. Stageperiode en begeleiding

Tijdens de stage zorg je voor minimaal een gesprek waarbij de praktijkopleider of instituutsopleider ook aansluit (b.v. bespreking stageplan en doelen). Naast dit gesprek voer je minimaal 2 keer een evaluatiegesprek met de stagebegeleider. Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door de stagebegeleider en instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt als bijlage toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

De instituutsopleider heeft een verantwoordelijkheid in het ondersteunen van jouw opleidingsproces, het monitoren van jouw competentiegroei en de kwaliteit. Dit gebeurt door:

 • Tijdens het tripartietgesprek de invulling van de stages te bespreken.
 • Uiterlijk 6 weken voor start van de stage al dan niet een goedkeuring te geven op je stageverzoek. Hierna kan je definitief de stage doorgeven aan de planning.
 • Als de praktijkopleider niet betrokken is bij de stage deze rol over te nemen. De instituutsopleider is dan je aanspreekpunt tijdens de stage, is aanwezig bij een (start)gesprek met de stagebegeleider en is evt. de begeleider en beoordelaar van uitgevoerde praktijktoetsen.
 • Na de stage het stageverslag waarderen.

Van de praktijkopleider worden een aantal zaken verwacht t.a.v. de stages:

 • Begeleiding van jou in het opstellen van het stageplan voor de stage.
 • aanwezigheid bij het gesprek met de stagebegeleider, waarbij het stageplan wordt besproken.
 • De praktijkopleider kan ervoor kiezen om tijdens de stage betrokken te blijven, de rol van de instituutsopleider komt dan wat meer op afstand te staan.

De stagebegeleider heeft normaal geen rol in de opleiding en hierdoor zijn de verantwoordelijkheden vrij beperkt:

 • Begeleidt jou gedurende 1 tot 2 uur per week.
 • Voert minimaal drie gesprekken (startgesprek, evaluatie en eind gesprek)
 • Werkt niet met MijnNSPOH en wordt zo nodig door de aios om een verzoek tot bijdrage gevraagd via MijnNSPOH (ontvangt dan een mail).
 • Keurt je stageverslag goed en geeft de eindbeoordeling. De eindbeoordeling is een bijlage van je stageverslag en wordt op MijnNSPOH geplaatst.
 • Kan eventueel een korte praktijkbeoordeling afnemen.
 • Kan eventueel een PO beoordelen.

5. Evaluatie

Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door begeleider en instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt aan stageverslag toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

Verdere uitgangspunten van de stages:

 • De volgorde van stages omdraaien is mogelijk. Het naar voren halen van de keuzestage kan alleen als de competentieontwikkeling voldoende is en na akkoord van praktijkopleider en instituutsopleider.
 • Als een stage instelling meerdere aspecten/profielen aan kan bieden is het bespreekbaar om 2 verschillende stages aan elkaar te verbinden waardoor een periode verlengd kan worden.
 • Vervlechten van de stage met een praktijkopleidingsdeel is mogelijk. Dit kan als de competentieontwikkeling voldoende is of als de desbetreffende wetenschappelijke vereniging dit van meerwaarde vindt.
 • LET OP: een eventuele buitenlandstage regelen kent een uitgebreide procedure (zie www.stageetalage.nl ) en kost tijd (> half jaar).

Tuberculosebestrijding aios

Tijdens de opleiding word je breed voorbereid op je rol in het werkveld. Om differentiatie en kruisbestuiving van kennis te bewerkstelligen, maken een wisselend aantal stages onderdeel uit van de profielopleiding. Als aios neem je zelf leiding over je opleiding en dat geldt dus ook voor het regelen van de stages. Het Stagebureau zal de aios hierbij helpen.

Het stageproces kent 5 stappen:

1. Voorlichting:

Tijdens de startmodule voor de profielopleiding wordt er een voorlichtingspresentatie gehouden door het Stagebureau waarin het stageproces uitgebreid wordt besproken. Inhoudelijke vragen over de stages kunnen worden besproken met de instituutsopleider. De stage kaders en algemene leerdoelen vind je onderaan deze pagina.

2. Voorbereiding

De aios is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het opleidingsschema. De aios zorgt ervoor dat het opleidingsschema in MijnNSPOH volledig is en klopt. Het opleidingsschema zal gecommuniceerd worden met de SBOH. Indien iets niet klopt of wijzigt in het opleidingsschema in MijnNSPOH, dient de aios het Stagebureau te informeren via planningmg@nspoh.nl. Het Stagebureau zal de wijziging doorvoeren in MijnNSPOH. De aios dient zelf het opleidingsschema in MijnNSPOH door te geven aan de RGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stage-instelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

Op basis van het opleidingsschema in MijnNSPOH krijgt de aios 6 maanden voorafgaand aan stage nogmaals een mail over de werving en matching van de stage. In deze mail wordt het stageproces per stage en profiel besproken en eventueel een deadline gesteld, wanneer er een voorkeur opgegeven dient te worden.

3. Werving en matching

Per profielopleiding en per stage ziet deze stap er anders uit:

 • De stage aanpalend specialisme: je volgt deze bij een erkende opleidingsplek voor longgeneeskunde. Het is namelijk de bedoeling dat je zelf een stageplaats werft. Gebruik hier ook vooral het netwerk van je praktijkopleider en evt. instituutsopleider voor. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien jij te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc.  Als je definitief kan starten bij een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien jij jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • De M+G Stage: je volgt deze stage buiten je eigen profiel, maar binnen het werkveld van de M+G, bijv. bij infectieziektebestrijding, OGGZ of jeugdgezondheidszorg, een stage buiten de GGD is ook mogelijk. Hierbij kan je denken aan organisaties zoals RIVM, de Gezondheidsraad, Defensie, stichtingen met (internationale) gezondheidsdoelstellingen zoals KNCV of Leprastichting, etc. Op de Stage etalage vind je voorbeelden van goede stageplaatsen ter inspiratie. Indien je een leuke stageplek op de Stage etalage hebt gevonden, dien jij jouw voorkeur uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de stage kenbaar te maken op de website. Hierover ontvang je 6 maanden voorafgaand aan de stage een email. 4 maanden voorafgaand aan de stage zal het Stagebureau de beschikbaarheid van de stageplekken bij de stage instellingen uitvragen. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een stageplaats te werven. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien jij te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc. Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien jij jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.
 • Bij de Keuzestage kent een deel van deze stage een verplichtend karakter qua invulling. In ieder geval dient deze ingevuld te worden met een maand Sanatorium stage en een maand Medische microbiologie. De invulling van de resterende weken kunnen op basis van jouw individueel opleidingsplan en in samenspraak met jouw praktijkopleider en instituutsopleider worden bepaald. De stage mag dan zowel verdiepend als verbredend zijn. Ook een buitenlandstage is mogelijk, lees dan vooral tijdig de informatie op de Stage etalage hierover. Het is de bedoeling dat je zelf de stageplaatsen werft. Hiervoor heb je eerst goedkeuring nodig van de instituutsopleider, voordat je de stage instelling benadert. Goedkeuring dien jij te vragen per mail aan de instituutsopleider met het Stagebureau (planningmg@nspoh.nl) in de cc.  Als je definitief toegewezen bent aan een stage instelling bespreek je met de stagebegeleider een mogelijke invulling van je stageplan. Bij het opstellen van je stageplan betrek je ook je opleiders. Uiterlijk 4 weken voor de start van de stage dien je, ter goedkeuring, via MijnNSPOH je stageplan in bij je instituutsopleider. Na goedkeuring dien jij jouw opleidingsschema in MijnNSPOH te controleren en deze door te voeren in mijn MijnRGS. Lukt het niet om jouw stagebegeleider of de stageinstelling in MijnRGS te selecteren, neem dan contact op met het Stagebureau.

4. Stageperiode en begeleiding

Tijdens de stage zorg je voor minimaal een gesprek waarbij de praktijkopleider of instituutsopleider ook aansluit (b.v. bespreking stageplan en doelen). Naast dit gesprek voer je minimaal 2 keer een evaluatiegesprek met de stagebegeleider. Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door de stagebegeleider en instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt als bijlage toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

De instituutsopleider heeft een verantwoordelijkheid in het ondersteunen van jouw opleidingsproces, het monitoren van jouw competentiegroei en de kwaliteit. Dit gebeurt door:

 • Tijdens het tripartietgesprek de invulling van de stages te bespreken.
 • Uiterlijk 6 weken voor start van de stage al dan niet een goedkeuring te geven op je stageverzoek. Hierna kan je definitief de stage doorgeven aan de planning.
 • Als de praktijkopleider niet betrokken is bij de stage deze rol over te nemen. De instituutsopleider is dan je aanspreekpunt tijdens de stage, is aanwezig bij een (start)gesprek met de stagebegeleider en is evt. de begeleider en beoordelaar van uitgevoerde praktijktoetsen.
 • Na de stage het stageverslag waarderen.

Van de praktijkopleider worden een aantal zaken verwacht t.a.v. de stages:

 • Begeleiding van jou in het opstellen van het stageplan voor de stage.
 • aanwezigheid bij het gesprek met de stagebegeleider, waarbij het stageplan wordt besproken.
 • De praktijkopleider kan ervoor kiezen om tijdens de stage betrokken te blijven, de rol van de instituutsopleider komt dan wat meer op afstand te staan.

De stagebegeleider heeft normaal geen rol in de opleiding en hierdoor zijn de verantwoordelijkheden vrij beperkt:

 • Begeleidt jou gedurende 1 tot 2 uur per week.
 • Voert minimaal drie gesprekken (startgesprek, evaluatie en eind gesprek)
 • Werkt niet met MijnNSPOH en wordt zo nodig door de aios om een verzoek tot bijdrage gevraagd via MijnNSPOH (ontvangt dan een mail).
 • Keurt je stageverslag goed en geeft de eindbeoordeling. De eindbeoordeling is een bijlage van je stageverslag en wordt op MijnNSPOH geplaatst.
 • Kan eventueel een korte praktijkbeoordeling afnemen.
 • Kan eventueel een PO beoordelen.

5. Evaluatie

Na de stage laat je je stageverslag beoordelen door begeleider en instituutsopleider. De stagebeoordeling door de stagebegeleider wordt aan stageverslag toegevoegd en op MijnNSPOH gezet.

Verdere uitgangspunten van de stages:

 • De volgorde van stages omdraaien is mogelijk. Het naar voren halen van de keuzestage kan alleen als de competentieontwikkeling voldoende is en na akkoord van praktijkopleider en instituutsopleider.
 • Als een stage instelling meerdere aspecten/profielen aan kan bieden is het bespreekbaar om 2 verschillende stages aan elkaar te verbinden waardoor een periode verlengd kan worden.
 • Vervlechten van de stage met een praktijkopleidingsdeel is mogelijk. Dit kan als de competentieontwikkeling voldoende is of als de desbetreffende wetenschappelijke vereniging dit van meerwaarde vindt.
 • LET OP: een eventuele buitenlandstage regelen kent een uitgebreide procedure (zie www.stageetalage.nl ) en kost tijd (> half jaar).

Voorkeur aangeven

We willen voorkomen dat instellingen waar wij direct mee in contact staan en aios plaatsen ook individueel door aios benaderd worden. Daarnaast is het niet mogelijk om een stage die wordt aangeboden op de Stage etalage vast te zetten/ een plek te reserveren. Op deze manier heeft iedereen een eerlijke kans op de stage. Heb je tussen de stages een interessante plek zien staan neem dan eerst contact op met de instituutsopleider voor goedkeuring en geef daarna je voorkeur(en) aan via de stage-etalage. Voor vragen of meer informatie zie het stageproces per (profiel) opleiding. Daarnaast kan je altijd contact opnemen met het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl.

Nee, dit is o.a. afhankelijk van het aantal aios die een voorkeur voor deze stageplaats heeft opgegeven en van de mogelijkheden bij de stage-instelling.

De instituutsopleider bepaalt of de stageplaats definitief gemaakt wordt.

Kijk daarom altijd verder zodat je meerdere voorkeuren kan opgeven en achter de hand hebt, voor het geval jouw eerste voorkeur niet gehonoreerd kan worden.

Voor vragen of meer informatie zie het stageproces per (profiel) opleiding. Daarnaast kan je altijd contact opnemen met het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl.

Ja, het is mogelijk om 2 voorkeuren op te geven. Naast het opgegeven van 2 voorkeuren is het belangrijk dat je meerdere mogelijkheden in gedachten houdt. Als de plaatsingsprocedure voorbij is en je bent niet geplaatst bij een van je voorkeuren kan je met het Stagebureau kijken naar de andere mogelijkheden van je interesse.

Je kan altijd contact opnemen met het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl om te overleggen over je voorkeuren en de plaatsingsprocedure.

Als de status ‘voorlopig geplaatst’ is kun je je voorkeur wijzigen of verwijderen. Voorlopig geplaatst betekent overigens niet dat je ervan uit kan gaan dat je plaatsing definitief gemaakt gaat worden. Dit geeft slechts aan dat je een voorkeur hebt opgegeven. Na het verstrijken van de deadline zal gekeken worden of je voorkeur ingewilligd kan worden.

Als de status ‘onder voorbehoud geplaatst’ is kun je voor deze stage geen voorkeur meer opgeven of wijzigen. Neem dan contact op met het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl

Als de status ‘geplaatst’ is kun je voor deze stage geen voorkeur meer opgeven of wijzigen en ben je definitief geplaatst. Wil je dit toch niet neem dan contact op met het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl .

Stageperiode

Bij het benaderen van een stage instelling (die niet op de Stage etalage staat) kan je gebruik maken van de (specifieke) stagekaders. Voor meer informatie over de rol van de stagebegeleider kan je deze documenten meesturen: ‘Praktische informatie voor stagebegeleiders‘ en ‘Extra informatie stagebegeleiding‘.

Heb je de stageplek geregeld meld deze dan hier aan. Na definitieve goedkeuring van de stage door je instituutsopleider en het Stagebureau bevestigen we je stageplek en maken we de verdere administratie in orde en ontvangt de stage instelling een bevestiging met de stage-intentieverklaring.

Algemeen kader

Algemeen kader (alleen voor aios JGZ begonnen op of na 1-3-24)

Bij sommige instellingen zijn diensten een onderdeel van de stage.

Rekening houdend met de gestelde bekwaamheidsniveaus 2 en 3 worden voor het zelfstandig uitvoeren van diensten met supervisie op afstand de volgende voorwaarden gesteld:

 • Inwerkprogramma zorgt voor voldoende bekwaamheid;
 • Bekwaamheid wordt vastgesteld door de stagebegeleider tijdens het voortgangsgesprek;
 • Bij twijfel over bekwaamheid stemmen stagebegeleider en aios af met de instituutsopleider.

De start- en einddatum van de stages wordt door onze software automatisch berekend d.m.v. je dienstverband. Onze software houdt helaas geen rekening met weekenddagen. De daadwerkelijke praktische start- en einddatum stem je af met je stage-instelling. In mijnRGS vul je wel dezelfde data in zoals getoond in het systeem, ook al vallen deze in een weekend en komt dit niet overeen met de praktische startdatum in de praktijk.

 • Binnen het FG profiel liggen de aanpalende specialismen vast. Het is niet wenselijk om deze als keuzestage in te zetten. Mocht je goede redenen hebben hiervan af te willen wijken, maak dit dan bespreekbaar met je praktijkopleider en instituutsopleider.
 • Binnen IZB ligt de aanpalend specialisme (klinische) stage vast.

In principe kan dit, in overleg met de instituutsopleider. Als je je opleidingsschema en/of de volgorde in stages wijzigt, en hier ook goedkeuring van je instituutsopleider voor hebt, geef dit dan ook altijd door aan het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl

Op die manier blijft de administratie op orde en houden we zicht op de invulling van je opleiding.

Veelgestelde vragen door stage-instellingen

Stageplaats aanmelden

De gegevens van uw instelling en mogelijke stageplaats komen alleen op deze website wanneer u hier toestemming voor geeft. Wanneer u niet wil dat de stageplaats getoond wordt, geef dit graag expliciet aan bij het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl.

Het is daarnaast ook mogelijk om stageplaatsen voor iedereen weer te geven of alleen als een aios ingelogd is. Mocht u dan wel de stageplaats aan een aios willen tonen maar de plaats niet publiekelijk zichtbaar willen maken dan kan u dat expliciet aangeven aan het Stagebureau.

U kunt er ook voor kiezen om de contactpersoon niet zichtbaar te maken voor de aios.

 

De stageplaats wordt eerst formeel goedgekeurd door de instituutsopleider, waarna de plek beschikbaar wordt gesteld aan de aios. Wanneer een aios geïnteresseerd is in de plek en zich hiervoor heeft aangemeld bij het Stagebureau, zal er contact met u opgenomen worden. Na instemming van u, de aios én de instituutsopleider zal de stage formeel vastgelegd worden, waarna er een stage-intentieverklaring wordt aangeboden.

Jazeker, graag zelfs. U kunt dit kenbaar maken door contact op te nemen met het Stagebureau via planningmg@nspoh.nl.

Stagebegeleiding

Gedurende de stageperiode ontvangen de aios en stage-instelling geen financiële vergoeding. Mocht een aios tijdens haar of zijn stage avond-, nacht- en weekenddienst draaien en recht hebben op een ORT toeslag wordt deze uitgekeerd door de werkgever SBOH. Deze wordt door de SBOH volledig doorbelast aan de stage-instelling.

Nee, er worden geen accreditatiepunten toegekend.

Hiervoor verwijzen wij naar de documenten ‘Praktische informatie voor stagebegeleiders‘ en ‘Extra informatie stagebegeleiding‘.

Stageovereenkomst en contracten

Vanuit het Stagebureau versturen wij een stage-intentieverklaring. De stage-intentieverklaring benoemt enkel de uitgangspunten van de samenwerking tussen de stage-instelling en het opleidingsinstituut. Deze sturen wij mee in de bevestiging aan de stagebegeleider en hoeft niet ondertekend te worden.

Het staat de stage-instelling vrij om een stageovereenkomst af te sluiten met de aios om zaken als geheimhouding te formaliseren. Deze wordt opgesteld door de stage-instelling en worden ondertekend door het opleidingsinstituut.

De aios regelt de aanvraag. Kosten hiervoor kunnen zij declareren bij de werkgever SBOH.