Spring naar content

Buitenland stage


Er zijn ook mogelijkheden om stage in het buitenland te lopen.

In het Kaderbesluit CGS staan een aantal eisen waaraan moet worden voldaan om een gedeelte van de opleiding buiten Nederland te volgen. Lees het volgende document goed door voor de volledige procedure voor het regelen van een buitenlandstage.

Procedure:
Informatie en aanvraagformulier buitenlandstage

Bijlagen:
1. Verklaring TNO voor buitenlandstage of Verklaring NSPOH buitenlandstage
2. Congresbezoek/onderzoekswerkzaamheden in het buitenland voor aioto’s | SBOH