Spring naar content

Privacy beleid


Met welk doel wij uw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken

De Stageetalage verzamelt gegevens op haar website met het doel:

  • contact met u op te kunnen nemen;
  • te kunnen informeren over stageplaatsen;
  • beschikbare stageplaatsen kenbaar te maken.

Gebruik van de website www.stageetalage.nl

Zoals het geval is bij de meeste andere websites, verzamelt ook de website van de Stageetalage bepaalde informatie en slaat deze automatisch op door het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan de Stageetalage de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. U kunt zelf bepalen hoe er met cookies om moet worden gegaan.

Hier vindt u onze Cookie verklaring. Via Google Analytics worden op www.stageetalage.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben het laatste deel van het IP-adres gemaskeerd;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht u toch niet willen dat u geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Daarnaast houden wij ook in onze e-mailstatistieken diverse zaken bij zoals open rates en klikgedrag. Dit om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Links

Op de website van de Stageetalage zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden, zoals onze partners waar wij mee samenwerken. De Stageetalage is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Hoe en wanneer wij informatie delen met derden

Wij delen geen informatie met derden.

Recht van betrokkenen

Als u uw organisatiegegevens wilt inzien of wilt laten wijzigen, of uw eerder gegeven toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via PlanningMG@nspoh.nl

De Stageetalage reageert binnen een maand op uw verzoek tot wijziging, inzage, correctie of verwijdering. Deze tijd hebben we nodig om vast te stellen dat het verzoek werkelijk door u is ingediend en niet door iemand die zich als u voordoet. De Stageetalage behoudt het recht om een verzoek te weigeren en zal de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met vermelding van de reden.

Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over welke gegevens de Stageetalage verzamelt en hoe deze worden gebruikt.

Dataopslag en bewaartermijn

Uw organisatiegegevens worden door de Stageetalage opgeslagen op servers van de leveranciers van de Stageetalage. Deze servers staan in datacenters in Nederland.

Zolang wij u blijven informeren via e-mail, blijven deze gegevens opgeslagen. De gegevens die verzameld worden om u te kunnen informeren en benaderen worden bewaard totdat je de toestemming hiervoor intrekt.

Wijzigingen en updates van de het privacy statement

Omdat onze organisatie en de wetgeving van tijd tot tijd verandert, zal ook dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Wij behouden ons het recht om het privacy statement op elk moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u, te wijzigen, met uitzondering van het plaatsen van het gewijzigde privacy statement op deze website. De meeste recente versie zal beschikbaar zijn op de website van de Stageetalage.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Neem dan contact op via PlanningMG@nspoh.nl.