Spring naar content

Jeugdartsen in opleiding

Pas weer plek vanaf februari 2025

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen staat al meer dan 110 jaar voor veilige en vertrouwde zorg in de Drentse hoofdstad. Het is ons doel om de kwaliteit van leven te verbeteren van alle inwoners van Drenthe en in het bijzonder van de patiënten van ons ziekenhuis. Daarvoor leveren we de best mogelijke zorg op de juiste plek, en willen we voorkómen dat mensen ziek worden. Dat doen we in samenspraak met onze patiënten, de inwoners van Drenthe en betrokken zorgprofessionals binnen én buiten het WZA.

In de bekende Ziekenhuis top 100 staat het WZA al jaren bij de vijftien best presterende ziekenhuizen, en in 2019 zelfs op de derde plaats. Nog belangrijker vinden wij het echter dat onze patiënten tevreden zijn over de zorg die wij leveren. Gelukkig is dat zo: het WZA krijgt gemiddeld het rapportcijfer 8,6. Daar zijn wij blij mee en trots op!

De stage
Je loopt stage op de polikliniek Kindergeneeskunde.
Je werkt met/leert van voldoende en gevarieerde casuïstiek om voor het individuele stageplan/individueel opleidingsplan relevante ervaring op te doen.
Je kan het lichamelijk onderzoek uitvoeren bij kinderen die zijn verwezen naar de Kindergeneeskunde. Je doet specifieke vaardigheden op bij het lichamelijk onderzoek en klinisch redeneren.
Je kent de diagnostische en behandelmogelijkheden van de kinderarts/ binnen de Kindergeneeskunde m.b.t het onderzoek van kinderen die zijn verwezen naar de Kindergeneeskunde

Je verwerft inzicht in de taakafbakening en samenwerking tussen jeugdarts en kinderarts om de (interdisciplinaire) samenwerking te analyseren en daarover te adviseren vanuit het perspectief van de rol van de jeugdarts;
Je draagt bij aan het versterken van de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en Kindergeneeskunde door het overdragen van kennis over de jeugdgezondheidszorg. Te denken valt aan het houden van een referaat of presentatie tijdens de daarvoor aangewezen momenten binnen de betreffende kindergeneeskunde kliniek.

Kindergeneeskunde stage voor de toekomstige jeugdarts

Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Vanaf januari 2019 is er een Vrouw-Kind Centrum (VKC) in Haarlem Zuid. Poliklinische activiteiten vinden plaats in Haarlem Zuid en Noord en in Hoofddorp.

We verzorgen de algemene kindergeneeskunde in de breedste zin van het woord, daarnaast komen de voornaamste aandachtsgebieden voortkomen uit onze speerpunten:

 • Neonatologie; inclusief een post IC/HC afdeling.
 • Kinderneurologie; geborgd door het hebben van 2 kinderarts-kinderneurologen in ons team.
 • Down syndroom poli.
 • Kinderallergologie; allergie spreekuur en provocatietesten op de kinderafdeling onder leiding van een kinderarts-kinderallergoloog
 • Kinderimmunologie; onze topklinische functie.
 • In het verlengde van de kinderimmunologie en kinderallergologie zien we veel patiënten met astma; wat heeft geleid tot de keuze van het aannemen van een kinderlongarts en de kinderlonggeneeskunde te kiezen als een speerpunt samen met de bovengenoemde twee.
 • Kinderdiabetes; multidisciplinair centrum.
 • Sociale Pediatrie; we hebben een topreferent psychosociaal centrum (inclusief het Multidisciplinair Centrum voor Kindermishandeling) en actieve deelname in ons Centrum voor Seksueel Geweld (CSG).
 • Opleiding; Een kinderartsenopleiding op maat, dat wil zeggen een goed gebalanceerde opleiding voor kinderartsen met maatwerk en coaching. Daarnaast opleiding van huisartsen, spoedeisende hulp artsen en basisartsen via het cluster Amsterdam.
 • Wetenschap; Onderzoekslijnen die resulteren in wetenschappelijke output en promovendi.
 • Betrokkenheid in de ziekenhuisorganisatie via de coöperatie en sterke positionering van de kindergeneeskunde (en de positie als medisch specialist) in het Spaarne Gasthuis.

In het Spaarne Gasthuis bieden wij voor de arts M&G een stage kindergeneeskunde aan voor 3 maanden, met een gevarieerd programma.
Het voornaamste doel van de stage is om de kennis van ziektebeelden die relevant zijn voor een toekomstig jeugdarts te vergroten. Daarnaast biedt deze stage de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het werk van de kinderarts en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen in het ziekenhuis en op de polikliniek.

Door het onder supervisie doen van spreekuren op onze polikliniek en het beoordelen van neonaten op de kraamafdeling maak je kennis met diverse kindergeneeskundige problematiek. Daarnaast is er mogelijkheid om diverse aandachtspoli’s bij te wonen, mee te lopen op de afdeling neonatologie, kennis te maken met het werk van diverse paramedici zoals logopedie en kinderpsychologie en multidisciplinaire besprekingen bij te wonen.

De voorkeur gaat uit naar 2 aios die tegelijk stage bij ons kunnen lopen.

JGZ stage bij Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis – met 600 bedden – in Rotterdam-Zuid. Jaarlijks bezoeken meer dan 450.000 patiënten de poliklinieken. Het ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. En doet dit vakkundig en zorgzaam. Werkend vanuit de waarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht.

Het ziekenhuis biedt een breed pakket aan medische zorg, met vrijwel elk basisspecialisme en een aantal topklinische en bijzondere functies voor complexe zorg. Het ziekenhuis heeft daarom een belangrijke acute zorg functie in de regio. Dit betekent dat het ziekenhuis met moderne apparaten werkt en patiënten behandelt met complexe aandoeningen. Voor deze zorg komen ook patiënten buiten de regio naar het Maasstad Ziekenhuis.

Zo is er onder andere een van de drie brandwondencentra in Nederland gevestigd, een dialysecentrum, een oncologisch centrum, een robot expertisecentrum (operaties met behulp van da Vinci robot), een vaatcentrum, een centrum bariatrie (voor patiënten met ernstig overgewicht), een revalidatiecentrum, een reumatologisch centrum en een hartcentrum. Verder beschikt het ziekenhuis over een Level III Intensive Care en is het een van de weinige algemene ziekenhuizen die patiënten perinatologische zorg (medische zorg voor moeder en kind in de periode voor en direct na de geboorte) en IVF-behandelingen (Vruchtbaarheidskliniek) kan bieden. 

Topklinisch opleidingsziekenhuis
Door het optimaliseren van de patiëntenzorg met kwaliteit en veiligheid en opleiden als de belangrijkste pijlers, heeft het Maasstad Ziekenhuis de ambitie om uit te groeien tot een toonaangevend ziekenhuis.  Het Maasstad Ziekenhuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en vindt het belangrijk om zich als opleidingsziekenhuis te onderscheiden in de regio.

Over de stage
In overleg stel je met de stagebegeleider voor aanvang van de stage een stageplan op. Je zal actief zijn op de polikliniek kindergeneeskunde, waarbij meegedraaid wordt op spreekuren algemene pediatrie, endocrinologie -groei, sociale pediatrie, prematuurlijkpoli. Andere spreekuren zijn bespreekbaar afhankelijk van het stageplan. Je gaat meedoen met alle onderwijsmomenten voor de AIOS kindergeneeskunde zoals die gepland staan. Dit betreft de ochtend overdracht, stafonderwijs, scenariotraining en overige referaten, zoals journal club en klinische redeneren.

Kindergeneeskunde voor de jeugdarts – Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum is een topklinisch opleidingsziekenhuis en lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).
Wij bieden een stage kindergeneeskunde aan, gericht op de jeugdgezondheidszorg. De nadruk in deze stage zal liggen op de poliklinische kindergeneeskunde. De stagiair zal in de gelegenheid zijn mee te draaien op de algemene polikliniek, als ook op de specialistische poli’s (poep- en plasproblematiek, kinderen met overgewicht, kinderen met eetproblemen, allergie, naar gelang de leerdoelen ook op de andere spreekuren). Daarnaast bestaat de mogelijkheid mee te lopen op de zuigelingen- en kraamafdeling.

De vakgroep bestaat uit twaalf kinderartsen. Daarnaast werken er twee/drie AIOS kindergeneeskunde, zeven ANIOS kindergeneeskunde, één AIOS huisartsgeneeskunde, twee semi-artsen (ASAS) en zes co-assistenten op de afdeling. De groep staat bekend om het enthousiaste opleidingsklimaat en streeft naar ‘opleiding op maat’.
Het verpleegkundig team bestaat uit circa 90 verpleegkundigen. Verder zijn er polimedewerkers, administratief medewerkers, secretaressen, afdelingsassistenten, pedagogisch medewerkers, kinderpsychologen, maatschappelijk werkers, kinderdiabetesverpleegkundigen, kinderlongverpleegkundigen en kinderurotherapeuten; er wordt nauw samengewerkt met de kinderfysiotherapeuten, kinderlogopedisten en kinderdiëtisten van Meander.

Contactpersoon: Maartje van Velzen, med.secr.kindergeneeskunde@meandermc.nl, 033-8505050

Kindergeneeskunde voor de jeugdarts – Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft bij de oprichting een visie ontwikkeld waaraan we blijven werken. Thema van deze visie is kort samengevat in de zin: Zorg met hoofd, hart en ziel.

Wij staan voor…
… zorg voor de gehele mens, die bestaat uit betrokkenheid bij patiënt en familie en is gericht op diagnostiek, behandeling en verzorging in de breedste zin van het woord. De patiënt wordt hierbij integraal benaderd (lichaam, ziel en geest) en we zien diens individuele zorgbehoefte als leidraad voor het handelen.

De ethische verankering van de geboden zorg wordt gevonden in de zorgvuldige weging van een aantal factoren, zoals solidariteit, naastenliefde, zelfbeschikking, moreel klimaat, gerechtigheid, ervaring, eerbied voor het leven met inbegrip van de kwaliteit daarvan.

Contactpersoon: mw. dr. G.M.S.J. Stoelhorst, kinderarts/neonatoloog, gmsj.stoelhorst@asz.nl, 078-6523375