Spring naar content

Kinderrevalidatie

Eerst mogelijke stageplek vanaf september 2024

De revalidatiezorg binnen Revant is gericht op de complexe medisch specialistische problematiek. Revant biedt binnen een veranderend zorglandschap een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig, effectief en efficiënt zorgaanbod in klinische en poliklinische revalidatiediagnostiek, -advisering en -behandeling op het gebied van de medisch specialistische revalidatie en revalidatie bij complex chronisch longfalen.

We zien een breed en groot scala aan verschillende aandoeningen door nauwe samenwerking met een topregionaal ziekenhuis (Amphia) en we krijgen ook veel verwijzingen uit het Erasmus Medisch Centrum, Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. Zo kan je meer kennis ontwikkelen in alle voorkomende aandoeningen binnen de kinderrevalidatie. De aios krijgt alle ruimte voor het verdiepen in een of meerdere aandoeningen naar keuze en krijgt inzicht in verschillende diagnostische trajecten en behandelmogelijkheden binnen de revalidatie. Na een inwerkperiode kan de aios zelf kinderen gaan zien onder supervisie en het behandeltraject coördineren.

Kijk voor meer informatie ook op www.opleidingsetalage.nl.

Continu innoveren van de zorg

Let op: dit is locatie Den Haag

Basalt, dat zijn wij. Samen staan wij voor excellente revalidatiegeneeskunde.
Dit betekent dat kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met de gevolgen van een ongeval, een ziekte of een aandoening, bij ons aan het juiste adres zijn. Iedereen wil zich een waardevol onderdeel voelen van de samenleving, op welke manier dan ook. Samen met de patiënt is dat waar ons team van behandelaren onder leiding van een revalidatiearts voor gaat.

Basalt is in 2019 voortgekomen uit de fusie tussen Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum. Er zijn 10 vestigingen in en nabij de regionale ziekenhuizen in Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Leiderdorp, Gouda en Delft. Basalt is gericht op innovatie, onderhoudt een breed netwerk in de zorgketen en stelt opleiding en onderzoek centraal. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de Haagse Hogeschool en het LUMC. Basalt heeft erkende opleidingen tot revalidatiearts en GZ psycholoog en leidt therapeuten en verpleegkundigen op.

Met welke expertise komt de aios in aanraking?

 • De normale ontwikkeling van een kind en afwijkingen hierin;
 • Effect en prognose van de verschillende ziekten als Cerebrale Parese, DCD, Neuromusculaire aandoeningen, Spina Bifida op de groei en ontwikkeling van het kind kennen;
 • Diverse richtlijnen uit de Richtlijnendatabase: Spastische cerebrale parese bij kinderen, DCD, SOLK;
 • Lichamelijk onderzoek  bij een patiënt met cerebrale parese inclusief beoordeling gangbeeldanalyse;
 • Klinimetrische instrumenten, die gebruikt worden binnen de cerebrale parese, DCD, KOLK en NMA populatie, en implicaties op revalidatieplan;
 • Kennis van visuele perceptiestoornissen zoals die bij een patiënt kunnen optreden bij cerebrale parese/NAH en expertisecentra;
 • Teambesprekingen met ouders, patient en multidisciplinair team;
 • Multidisciplinaire spreekuren in perifere en universitaire ziekenhuizen;
 • Werkdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Continu innoveren van de zorg

Let op: dit is locatie Delft

Basalt, dat zijn wij. Samen staan wij voor excellente revalidatiegeneeskunde.
Dit betekent dat kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met de gevolgen van een ongeval, een ziekte of een aandoening, bij ons aan het juiste adres zijn. Iedereen wil zich een waardevol onderdeel voelen van de samenleving, op welke manier dan ook. Samen met de patiënt is dat waar ons team van behandelaren onder leiding van een revalidatiearts voor gaat.

Basalt is in 2019 voortgekomen uit de fusie tussen Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum. Er zijn 10 vestigingen in en nabij de regionale ziekenhuizen in Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Leiderdorp, Gouda en Delft. Basalt is gericht op innovatie, onderhoudt een breed netwerk in de zorgketen en stelt opleiding en onderzoek centraal. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de Haagse Hogeschool en het LUMC. Basalt heeft erkende opleidingen tot revalidatiearts en GZ psycholoog en leidt therapeuten en verpleegkundigen op.

Met welke expertise komt de aios in aanraking?

 • De normale ontwikkeling van een kind en afwijkingen hierin;
 • Effect en prognose van de verschillende ziekten als Cerebrale Parese, DCD, Neuromusculaire aandoeningen, Spina Bifida op de groei en ontwikkeling van het kind kennen;
 • Diverse richtlijnen uit de Richtlijnendatabase: Spastische cerebrale parese bij kinderen, DCD, SOLK;
 • Lichamelijk onderzoek  bij een patiënt met cerebrale parese inclusief beoordeling gangbeeldanalyse;
 • Klinimetrische instrumenten, die gebruikt worden binnen de cerebrale parese, DCD, KOLK en NMA populatie, en implicaties op revalidatieplan;
 • Kennis van visuele perceptiestoornissen zoals die bij een patiënt kunnen optreden bij cerebrale parese/NAH en expertisecentra;
 • Teambesprekingen met ouders, patient en multidisciplinair team;
 • Multidisciplinaire spreekuren in perifere en universitaire ziekenhuizen;
 • Werkdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Jeugdarts PIJN/NAH bovenbouwleeftijd.

Plek vanaf februari 2025

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht. Voor specialistische revalidatie kunt u terecht in Weert, Eindhoven en Tilburg. Voor problemen op het gebied van gehoor, spraak en taal kunt u zich wenden tot onze audiologische centra in Eindhoven, Tilburg, Breda en Uden.

Libra Revalidatie & Audiologie wil de expert zijn op het gebied van medisch specialistische revalidatie en audiologische zorg voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Het belangrijkste doel van Libra is om een naadloos aaneengesloten zorgcircuit te bieden aan mensen met een lichamelijke beperking én om die zorg vervolgens ook te kunnen garanderen.

Bij Libra Revalidatie worden o.a. jeugdigen behandeld vanwege chronische pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat, niet aangeboren hersenletsel en een menggroep NAH-PIJN. Er is vaak sprake van behoorlijk schoolverzuim en er zijn vaak al meerdere hulpverleners aan het werk geweest.
Tijdens deze stage leer je hoe je je pijneducatie aan kind en ouders geeft, hoe je hersenletseleducatie aan ouders en kind geeft, hoe vicieuze cirkels tussen onder-overbelasten- psychische processen en klachten uitgelegd worden. Je doet intakes waarin je breed het probleem, ook in relatie tot de omgeving, in kaart brengt. Je bent aanwezig bij de teambesprekingen en denkt mee in het opstellen van een behandelplan. Nevenopdracht is het mee in kaart brengen van het Tilburgse netwerk en de samenwerking tussen jeugdarts en revalidatiearts daarin een concrete plek met werkafspraken te geven.

Ondersteuning in zorg en onderwijs

Heliomare Kind Jeugd heeft een mooie locatie in Heemskerk. Enerzijds is het een polikliniek kinderrevalidatie anderzijds is het een school voor speciaal onderwijs. Sommige kinderen krijgen op het speciaal onderwijs ondersteuning van het revalidatie team. De kinderrevalidatie artsen zien hier kinderen/jongeren in de leeftijd van 2-20 jaar met verschillende diagnoses. Veel voorkomende diagnosegroepen zijn CP, NMA, Sensomotorische ontwikkelingsstoornis, NAH, DCD en chronisch pijn bij jongeren.
Ook zijn hier drie therapeutische peutergroepen. Tevens is er een NAH observatiegroep. Jaarlijks zien wij 200 nieuwe kinderen. Op het speciaal onderwijs zitten ongeveer 1000 leerlingen.

De teams
• Team 0-4 jaar
• Team 4-12 jaar (normaal lerend/ moeilijk lerend)
• Team ernstig meervoudig beperkten (EMB)
• Team 12-20 jaar

Binnen elk team zijn er speciale aandachtsgebieden, bv eetproblematiek, communicatie bij niet of nauwelijks sprekende kinderen etc. In overleg kan gekeken worden naar welk team de voorkeur uit gaat en waar het best aan de leerdoelen kan worden gewerkt.

Waar komt de aios mee in aanraking?
• Eerste consult van nieuwe kinderen.
• Wanneer een behandeling/interventie?
• Communicatie met kind, ouders, team.
• Onderscheiden pathologische en harmonieuze (sensomotorische)ontwikkeling.
• Standaard lichamelijk onderzoek bij CP.
• Onder supervisie leiding geven aan een multidisciplinair team.
• Indiceren aanvullend onderzoek.
• Kennis nemen van vormen van ondersteunende communicatie.
• Participeren in technische spreekuren van de orthopedisch schoenmaker, instrumentmaker.

Kinderrevalidatie 0-18 jaar

In de maanden juli en augustus is er nooit ruimte voor een externe stage vanwege de zomervakantie en het geringere patientenaanbod. Vanwege de aanstaande verhuizing naar een andere locatie en de voorbereidingen die hiermee samenhangen is het na de zomervakantie van dit jaar tot in ieder geval maart 2025 niet mogelijk om onze stage aan te bieden.

Rijndam Kinderrevalidatie biedt kinderrevalidatie aan kinderen 0-18 jaar: klinisch, poliklinisch, therapeutische peutergroep en schoolrevalidatie op Mytyl en tyltylonderwijs.

Daarnaast zijn er diverse spreekuren in ziekenhuizen en KDC’s, als wel de technische spreekuren. We zien een groot scala aan diagnose groepen waarvan 0-4/vroegbehandeling, CP, DCD en andere neurologische aandoeningen (niet aangeboren hersenletsel en neuromusculaire aandoeningen) de grootste groep vormen. Er zijn voldoende mogelijkheden om een individueel leerplan te maken voor de aios.

Er zijn meerdere locaties waar je je stage kan volgen zoals de Ringdijk in Rotterdam en de Sitterstraat in Dordrecht. Ook kun je participeren in het aios Revalidatiegeneeskunde onderwijs (daar waar het onderwerp relevant is). Omdat er zoveel mogelijkheden zijn wordt er van je verwacht zelf met een voorstel leerplan te komen. Tijdens de stage wordt een proactieve en zelfstandige houding verwacht waar het gaat om het halen van je eigen leerdoelen.

https://www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie

Ter voorbereiding en als naslag wordt geadviseerd het volgende boek te lezen (eventueel te lenen van Rijndam bij kennismakingsgesprek). Hadders-Algra, M. Maathuis, K. (2015). Kinderrevalidatie (5e druk). Uitgever: Gorcum B.V. | 9789023250807 |
Daarnaast de CP richtlijn van het CBO (via het CBO te downloaden) en website van VSN voor neuromusculaire aandoeningen.

Het is niet mogelijk om in de zomervakantie stage te lopen bij Rijndam Revalidatie

Eén kind, één plan, één team!

Het UMCG Centrum voor Revalidatie helpt volwassenen en kinderen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Het is het enige academische revalidatiecentrum in Nederland. Patiënten komen uit heel Nederland maar vooral uit de 4 noordelijke provincies.

Afdeling kinderrevalidatie, CvR UMCG: locatie Beatrixoord en mytylschool en buitenschool, waar alle doelgroepen binnen de kinderrevalidatie worden gezien door de revalidatiearts en poliklinisch dan wel in de eerstelijns behandeld worden.

Op locatie Beatrixoord vinden de medisch specialistische revalidatiebehandelingen plaats, zowel klinisch als poliklinisch. Het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft 120 bedden voor klinische patiënten. Tijdens de behandeling krijgt de patiënt begeleiding op medisch, lichamelijk, psychosociaal en arbeidskundig terrein.

Met welke expertise komt de aios in aanraking?

 • Jonge kinderen 0-4 jaar (alle diagnoses die verwezen worden naar de kinderrevalidatie, vaak staat motorisch probleem voor op maar ook brede ontwikkelingsachterstand, slik- en voedingsproblemen)
 • DCD 3-18 jaar
 • SOLK 3-18 jaar
 • NAH 4-18 jaar
 • Klinische consulten in het ziekenhuis: alle revalidatiediagnoses
 • Daarnaast kan naar wens/interesse van de aios individuele aanpassingen gedaan worden t.a.v. het programma: denk bijvoorbeeld aan: congenitale afwijkingen onderste en bovenste extremiteit, spasticiteit, spierziekten: hiervoor zijn multispecialistische poli’s / expertise polis, met name op locatie Groningen.

Wat moeilijk gaat toch mogelijk maken

Stage pas beschikbaar vanaf 2025

De ambitie van de Hoogstraat Revalidatie is wat moeilijk gaat toch mogelijk maken zodat kinderen en volwassenen die bij ons revalideren hun beperkingen overwinnen en naar hun volle vermogen mee kunnen doen in de maatschappij.

De Hoogstraat Revalidatie is een medisch specialistisch revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen. Landelijk zijn we bekend om succesvolle integratie van patiëntenzorg, innovatieve projecten en kennisontwikkeling door wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis en ervaring toetsen, delen en gebruiken we om jong en oud verder te helpen en te ondersteunen met gerichte informatie, behandeling, stevige training en slimme (technische) aanpassingen. Met als doel revalidanten naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid te helpen. Partner, ouders, kinderen en/of vrienden zijn actief betrokken en spelen een centrale rol.

 • Niet in schoolvakantie zomer Midden Nederland overeenkomstig https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties.
 • Bij voorkeur op dinsdag aanwezig kunnen zijn bij 70% aanstelling.
 • DCD op vrijdagochtend.
 • Vaste taken op 1 dag, bv intakes chronische pijn. Andere dag of dagen meer vrijheid in planning.
 • Startdatum in overleg (m.u.v. de zomermaanden).
 • Bij vragen kan er via de mail contact opgenomen worden met Dorien Medema.

Specialistische revalidatie en bijzondere tandheelkunde voor jong en oud

Aanvangsmogelijkheden in overleg – eventueel plek vanaf september 2024

Vogellanden, centrum voor revalidatie bijzondere tandheelkunde in Zwolle, verzorgt (poli)klinische revalidatie en bijzondere tandheelkunde voor jong en oud. Daarnaast richten we ons ook op het voorkómen van ziekte. Wij willen de revalidatiezorg en alle diensten daaromheen ongewoon goed doen. Dat betekent dat wij ons bij alles afvragen: ‘hoe kan ik de cliënt het beste coachen naar een zo goed mogelijk leven’. Onze 500 medewerkers zijn professioneel, mensgericht en betrouwbaar. Vogellanden heeft een hechte samenwerking met het speciaal onderwijs (De Twijn), andere revalidatiecentra en ziekenhuizen in de regio.

Met welke expertise komt de aios in aanraking?

 • DCD
 • NAH
 • CP
 • Chronische pijn
 • Vroegbehandeling/TPG
 • Leerlingen op mytylschool

Continu innoveren van de zorg

Locatie Leiden pas weer plek in 2025

Locatie (Den Haag, Delft & Leiden) en beschikbaarheid in overleg. Laat het Stagebureau jouw voorkeur voor locatie weten.

Basalt, dat zijn wij. Samen staan wij voor excellente revalidatiegeneeskunde.
Dit betekent dat kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met de gevolgen van een ongeval, een ziekte of een aandoening, bij ons aan het juiste adres zijn. Iedereen wil zich een waardevol onderdeel voelen van de samenleving, op welke manier dan ook. Samen met de patiënt is dat waar ons team van behandelaren onder leiding van een revalidatiearts voor gaat.

Basalt is in 2019 voortgekomen uit de fusie tussen Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum. Er zijn 10 vestigingen in en nabij de regionale ziekenhuizen in Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Leiderdorp, Gouda en Delft. Basalt is gericht op innovatie, onderhoudt een breed netwerk in de zorgketen en  stelt opleiding en onderzoek centraal. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de Haagse Hogeschool en het LUMC. Basalt heeft erkende opleidingen tot revalidatiearts en GZ psycholoog en leidt therapeuten en verpleegkundigen op.

Met welke expertise komt de aios in aanraking?

 • De normale ontwikkeling van een kind en afwijkingen hierin;
 • Effect en prognose van de verschillende ziekten als Cerebrale Parese, DCD, Neuromusculaire aandoeningen, Spina Bifida op de groei en ontwikkeling van het kind kennen;
 • Diverse richtlijnen uit de Richtlijnendatabase: Spastische cerebrale parese bij kinderen, DCD, SOLK;
 • Lichamelijk onderzoek  bij een patiënt met cerebrale parese inclusief beoordeling gangbeeldanalyse;
 • Klinimetrische instrumenten, die gebruikt worden binnen de cerebrale parese, DCD, KOLK en NMA populatie, en implicaties op revalidatieplan;
 • Kennis van visuele perceptiestoornissen zoals die bij een patiënt kunnen optreden bij cerebrale parese/NAH en expertisecentra;
 • Teambesprekingen met ouders, patient en multidisciplinair team;
 • Multidisciplinaire spreekuren in perifere en universitaire ziekenhuizen;
 • Werkdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.