Spring naar content

Academische stage Public Health gericht op onderwijs in Leiden

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie. Wij dragen bij aan de verbetering van de geneeskunst en gezondheidszorg in eigen huis en daarbuiten.

Het opleiden van professionals is een van de kerntaken van de arts M&G. Tijdens deze stage ligt de aandacht op het ontwikkelen, geven en/of evalueren van onderwijs. Je geeft onderwijs in de basisopleiding geneeskunde. Daarnaast voer je een verdiepingsopdracht uit, bijvoorbeeld door het ontwikkelen of evalueren van een nieuwe onderwijsvorm.

Specifieke leerpunten tijdens deze stage:
• Hoe breng je je vak voor het voetlicht bij artsen in opleiding?
• Het plaatsen van specifieke onderdelen van het specialisme M&G in een breder Public Health perspectief.

Afhankelijk van de periode kun je in verschillende onderwijsvormen meedraaien:
– Werkgroep onderwijs in de master (hele jaar door)
– In september: werkgroepen in eerste jaar geneeskunde
– In november: werkgroepen in bachelor jaar 3

Er is gelegenheid om veel onderwijs te geven en te ontwikkelen en zelf ook onderwijs te volgen.
De verdiepingsopdracht is flexibel in te vullen, afhankelijk van de interesse van de Aios en het IOP.
De stage is op de afdeling PHEG en bij de kerntaakgroep studentenonderwijs. Bij studentenonderwijs werken wij als Sociaal Geneeskundigen samen met de collega’s van de Huisartsgeneeskunde en de Ouderengeneeskunde.

Meer informatie vind je hier.