Spring naar content

Academische stage Public Health gericht op onderwijs

Het opleiden van professionals is een van de kerntaken van de arts M&G. Tijdens deze stage ligt de aandacht op het ontwikkelen, geven en/of evalueren van onderwijs. Je geeft onderwijs in de basisopleiding geneeskunde en mogelijk ook in medische vervolgopleidingen, zoals de huisartsopleiding. Daarnaast voer je een verdiepingsopdracht uit, bijvoorbeeld door het ontwikkelen of evalueren van een nieuwe onderwijsvorm.

Specifieke leerpunten tijdens deze stage:

  • Hoe breng je je vak voor het voetlicht bij artsen in opleiding?
  • Het plaatsen van specifieke onderdelen van het specialisme M&G in een breder Public Health perspectief.

Afhankelijk van de periode kun je in verschillende onderwijsvormen meedraaien:

  • Januari/februari: infectieziektebestrijding
  • April – juni: keuzecursussen forensische geneeskunde, voeding, diversiteit
  • Gedurende het jaar: iedere 6 weken interprofessioneel onderwijs gericht op samenwerking 0e, 1e en 2e lijn, gezondheidsverschillen en invloed van omgeving op gezondheid.

NB specifiek tijdens de keuzecursussen is er gelegenheid om veel onderwijs te geven en te ontwikkelen.

De verdiepingsopdracht is flexibel in te vullen, afhankelijk van de interesse van de aios en het IOP. Een voorbeeld van een verdiepingsopdracht is de invulling van de sociaalgeneeskundige coschappen.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Nienke van den Berg.