Spring naar content

Bestuur AJN jeugdartsen Nederland

De AJN heeft de ambitie preventie te positioneren in het veld van de (gezondheids)zorg voor de jeugd. Ze draagt actief bij aan de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van deze zorg en aan de ontwikkeling van beleid rondom jeugd, met name in JGZ.

Om de doelstellingen van de AJN te realiseren stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan vast. Belangrijke onderwerpen zijn de opleiding en positionering van de jeugdarts en ontwikkelingen in de JGZ. Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan de volgende doelen:
• Het formuleren van diverse standpunten gericht op de opgroeiende jeugd.
• Het vergroten van de invloed van de AJN op het wetenschappelijk beleid en onderzoek binnen de JGZ, de politiek en de publieke opinie.
• Verbeteren van de samenwerking tussen JGZ en 1e en tweedelijns gezondheidszorg.
• Professionalisering en positionering van de AJN en de JGZ.

Binnen de stage zijn verschillende opdrachten mogelijk. Dit is mede afhankelijk van het moment van de stage en de leervragen van de aios.