Spring naar content

Cliënten hun positie in de maatschappij helpen versterken

Eventueel pas weer plek vanaf juni 2024

Onze centrale ambitie is dat we mensen helpen om hun eigen regie op het leven te behouden of te hervinden. We behandelen en begeleiden daarom waar mogelijk vanuit de thuissituatie van cliënten. We leveren herstelgerichte zorg. Herstellen doe je zelf. En herstellen doe je bij voorkeur thuis in de eigen omgeving.

Ons brede scala aan ambulante zorg (crisiszorg, IHT, FACT, Wmo-begeleiding, Polizorg) is altijd volop in ontwikkeling om aan de laatste (kwaliteits-)standaarden te voldoen, en met een sterk innovatieprogramma bewerkstelligen we zorg die aansluit op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn of haar omgeving. We helpen mensen om op die manier naast patiënt, vooral ook hun rol als partner, buurtgenoot of werknemer te blijven vervullen in het dagelijks leven. We vinden dit uiterst waardevol en zoeken daarom in overleg met cliënten ook verbinding met partners zoals wijkteams, woningcorporaties, huisartsen of anderen in de wijk.

Veel verschillende elementen dragen tezamen bij aan de positieve gezondheid van onze cliënten! Onze leidende principes zijn hiervan de concrete vertaling:
Samen het verschil! Luisteren. Doen. Ontplooien.

Mogelijkheden stage:
1. Opdracht: (basale) artsen-verantwoordelijkheden (onder begeleiding) dragen; onderscheid ernstig/niet ernstig.
Vrije invulling: behalve vaste stageplek de mogelijkheid om mee te kijken op andere afdelingen.
2. Afdelingen: ambulant (Poli, FACT, IHT), gespecialiseerd (autisme; LVG).
3. Verwachtingen:
a. Zelfstandig: ontwikkelingsanamnese en intake (na instructie en meekijken),
b. meekijken: therapeutische bezigheden.
c. onder begeleiding, voortgangsgesprek.
4. Begeleiding: wekelijkse werkbegeleiding (eventueel in tweetal).
5. Specifiek profiel: kinderen/jeugdigen