Spring naar content

Cliënten hun positie in de maatschappij helpen versterken

Yulius investeert veel in opleiding en onderzoek. We hechten veel waarde aan de erkenning van onze A-opleiding, de opleiding voor artsen die psychiater willen worden en aan onze erkende opleidingen tot kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige, medewerker maatschappelijke zorg, psychotherapeut, verpleegkundig specialist en nurse practitioner. Per jaar vinden meer dan honderd toekomstig verpleegkundigen, agogen en leerkrachten een stageplaats binnen onze organisatie. In het kader van deskundigheidsbevordering bieden we onze medewerkers een uitgebreid aanbod in bij- en nascholingstrajecten

Opdracht: (basale) artsen- verantwoordelijkheden (onder begeleiding) dragen; onderscheid ernstig/niet ernstig. Vrije invulling: behalve vaste stageplaats de mogelijkheid om mee te kijken op andere afdelingen.

  • Afdelingen: ambulant (Poli, FACT, IHT), gespecialiseerd (autisme; LVG).
  • Verwachtingen: a. Zelfstandig: ontwikkelingsanamnese en intake (na instructie en meekijken), b. meekijken: therapeutische bezigheden. c. onder begeleiding, voortgangsgesprek.
  • Begeleiding: wekelijkse werkbegeleiding (eventueel in tweetal).
  • Specifiek profiel: kinderen/jeugdigen