Spring naar content

Continu innoveren van de zorg

Let op: dit is locatie Den Haag

Basalt, dat zijn wij. Samen staan wij voor excellente revalidatiegeneeskunde.
Dit betekent dat kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met de gevolgen van een ongeval, een ziekte of een aandoening, bij ons aan het juiste adres zijn. Iedereen wil zich een waardevol onderdeel voelen van de samenleving, op welke manier dan ook. Samen met de patiënt is dat waar ons team van behandelaren onder leiding van een revalidatiearts voor gaat.

Basalt is in 2019 voortgekomen uit de fusie tussen Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum. Er zijn 10 vestigingen in en nabij de regionale ziekenhuizen in Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Leiderdorp, Gouda en Delft. Basalt is gericht op innovatie, onderhoudt een breed netwerk in de zorgketen en stelt opleiding en onderzoek centraal. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de Haagse Hogeschool en het LUMC. Basalt heeft erkende opleidingen tot revalidatiearts en GZ psycholoog en leidt therapeuten en verpleegkundigen op.

Met welke expertise komt de aios in aanraking?

  • De normale ontwikkeling van een kind en afwijkingen hierin;
  • Effect en prognose van de verschillende ziekten als Cerebrale Parese, DCD, Neuromusculaire aandoeningen, Spina Bifida op de groei en ontwikkeling van het kind kennen;
  • Diverse richtlijnen uit de Richtlijnendatabase: Spastische cerebrale parese bij kinderen, DCD, SOLK;
  • Lichamelijk onderzoek  bij een patiënt met cerebrale parese inclusief beoordeling gangbeeldanalyse;
  • Klinimetrische instrumenten, die gebruikt worden binnen de cerebrale parese, DCD, KOLK en NMA populatie, en implicaties op revalidatieplan;
  • Kennis van visuele perceptiestoornissen zoals die bij een patiënt kunnen optreden bij cerebrale parese/NAH en expertisecentra;
  • Teambesprekingen met ouders, patient en multidisciplinair team;
  • Multidisciplinaire spreekuren in perifere en universitaire ziekenhuizen;
  • Werkdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.