Spring naar content

Continu innoveren van de zorg

We werken samen met het kind en het gezin, met hun omgeving en met andere professionals. Met elkaar zoeken we naar de best passende – én effectieve – oplossingen. Vanuit onderzoek en innovatie ontwikkelen we nieuwe hulpvormen voor kinderen, jongeren en gezinnen. Zo zorgen we voor nog betere, op elkaar afgestemde hulp.

Door verder te gaan als één organisatie hebben we straks alle hulp onder één dak. Zo kunnen we de hulp bieden die nodig is: van opvoedondersteuning tot hoog complexe psychiatrische zorg. Op een goede en efficiënte manier. Samen met kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen, andere hulpverleners, gemeenten en zorgverzekeraars gaan we op weg naar een volgend Levvel. Nu nog als Spirit en de Bascule, en als alles volgens planning verloopt in de zomer van 2020 als Levvel.

Met welke expertise komt de aios in aanraking?

  • De normale ontwikkeling van een kind en afwijkingen hierin;
  • Effect en prognose van de verschillende ziekten als Cerebrale Parese, DCD, Neuromusculaire aandoeningen, Spina Bifida op de groei en ontwikkeling van het kind kennen;
  • Diverse richtlijnen uit de Richtlijnendatabase: Spastische cerebrale parese bij kinderen, DCD, SOLK;
  • Lichamelijk onderzoek  bij een patiënt met cerebrale parese inclusief beoordeling gangbeeldanalyse;
  • Klinimetrische instrumenten, die gebruikt worden binnen de cerebrale parese, DCD, KOLK en NMA populatie, en implicaties op revalidatieplan;
  • Kennis van visuele perceptiestoornissen zoals die bij een patiënt kunnen optreden bij cerebrale parese/NAH en expertisecentra;
  • Teambesprekingen met ouders, patient en multidisciplinair team;
  • Multidisciplinaire spreekuren in perifere en universitaire ziekenhuizen;
  • Werkdagen zijn op maandag, dinsdag en woensdag.