Spring naar content

Dít is goede zorg

De dialoog over ‘goede zorg’ staat binnen de (publieke gezondheids)zorg nog in de kinderschoenen. Stichting www.ditisgoedezorg.nl stimuleert dialoog in- en rondom de zorg. Gesprekken gericht op het bewust creëren van ruimte voor het samen onderzoeken van verschillende perspectieven. Als inspiratiebron voor zorgverleners en als podium om ‘good practices’ zichtbaar te maken. Al doende zullen meer goede gesprekken ontstaan en kunnen alle stemmen – ook de aanvankelijk zachtere of niet gehoorde stemmen – worden gehoord.

Tijdens deze stage ga je rondom een thema dat jouw bijzondere interesse heeft op ontdekkingstocht. Welke verschillende perspectieven kun je waarnemen, als je kijkt naar de activiteiten van maatschappelijke initiatieven (Civil Society), GGD’en, Zorgverzekeraars, Regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen) en gemeenten. Wat maakt dat de professionals betrokken bij een specifieke interventie/ zorgaanbod het goede zorg vinden? En wat vind jij zelf eigenlijk goede zorg?

Je draagt bij aan het organiseren van on- en offline dialogen en schrijft mee aan informatieve blogs die worden geplaatst op de website www.ditisgoedezorg.nl. Door ‘good practices’ te bespreken en te beschrijven, stimuleren we de professionele dialoog over ‘goede zorg’. Vanuit het motto ‘wat je aandacht geeft groeit’.

Deze stageplek is geschikt voor:

  • aios M+G die plezier beleven aan zoeken, ontdekken en improviseren in de volle breedte van de publieke (gezondheids)zorg.
  • aios M+G die – net als wij – geloven in de kracht van goede gesprekken om goede (populatie)zorg te stimuleren.
  • aios M+G die graag hun dialoogvaardigheden willen ontwikkelen en oefenen.
  • aios M+G die zich willen verdiepen in een onderwerp dat zich niet leent voor 1 instelling/ beroepsprofiel
  • aios M+G graag vanuit eigen huis willen werken en ‘in het land’ naar gelang het onderwerp van jouw interesse.

Meer informatie: https://www.ditisgoedezorg.nl/inspiratie/ of stuur een mail naar dialoog@ditisgoedezorg.nl