Spring naar content

Gemeenteplan voor tienerouders en hun kinderen tot bevordering participatie en kansrijke start

Het doel van deze stage is preventie van vroegtijdig schoolverlaten en voorkomen van hogere jeugdzorgkosten bij tienerouders en hun kinderen.

Achtergrond
Bij gemeenten ontbreekt een plan van aanpak voor tienerouders, terwijl de gemeente de regie heeft ten aanzien van het voorkomen van schoolverlaten en het bieden van jeugdzorg. Daartoe is een nieuw initiatief nodig waarbij tienerouders ondersteuning ontvangen om hun opleiding te voltooien èn zich te ontwikkelen als ouder. In het veld bestaat nog onvoldoende samenwerking rondom deze thema’s.

Wat ga je doen?
Geïnventariseerd is wat nodig is om de tienerouders zo goed mogelijk te ondersteunen. Echter de signalering dient samen met de uitvoering van ondersteuning nog gerealiseerd worden in een plan dat ontwikkeld wordt door alle plaatselijke betrokkenen in de zorg.
De arts in opleiding loopt met de arts MG mee om deze samenwerking op te zetten om uiteindelijk te resulteren in een uitvoeringsplan voor de gemeente. Op deze wijze maakt de arts in opleiding kennis met beleid en verschillende ketenpartners en het krachtenveld dat hierin speelt. De AIOS schrijft hierin mee aan beleidsadviezen, uitvoeringsplan en projectplan.

Wie is betrokken?

JGZ, regisseur Jeugd van de gemeente Heerde, het onderwijs, de leerplichtambtenaar, gezinscoaches, thuisbegeleiders, ambtenaar armoede bestrijding, WMO, 1e en 2e lijn van de gezondheidszorg.