Spring naar content

Gezonde en Kansrijke start

De Gezonde en Kansrijke start Amsterdam
Met het projectteam Gezonde en Kansrijke Start zetten wij ons in voor een gezondere start van het (ongeboren) kind in een gezonde omgeving. Door (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie te ondersteunen, tijdig in te zetten op het verminderen van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren. Dit doen wij in opdracht van de gemeente, in samenwerking met de stads brede coalitie en de lokale coalities in de drie focusbuurten in Amsterdam.

GGD Amsterdam Sinds 1901 werkt de GGD Amsterdam- Amstelland aan het recht op gelijke kansen op gezondheid voor alle Amsterdammers en Amstelanders.  Het bestrijden van ongelijkheid in gezondheid is onze prioriteit. Met een integrale, buurtgerichte aanpak willen we grote verschillen in gezonde levensjaren tussen sociaaleconomische groepen terugdringen. Ook komt de GGD in actie bij een crisis of dreiging. Daarnaast heeft de GGD de taak om te signaleren als de publieke gezondheid in gevaar komt en zal zij gevraagd en ongevraagd op de bres springen om noodzakelijke aandacht hiervoor te generen.  In het werkgebied van de GGD Amsterdam wonen meer dan 1 miljoen burgers.

De GGD Amsterdam- Amstelland  bestaat uit verschillende afdelingen:

  • EGZ (Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie)
  • LO (Leefomgeving)
  • IZ (Infectieziekten)
  • JGZ (Jeugdgezondheidszorg)
  • AAGG (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht)
  • VT (Veilig Thuis)
  • MGGZ (Maatschappelijke en Geestelijke gezondheidszorg)
  • CSG (Centrum Seksueel geweld)
  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)
  • FGMA (Forensische Geneeskunde en Medische Advisering)

Zie ook ons jaarverslag.

De arts in opleiding loopt mee met de arts M&G, betrokken bij het projectteam Gezonde Kansrijke Start (GKS)van de GGD Amsterdam. De arts in opleiding zal aansluiten bij de overleggen die plaatsvinden met betrekking tot GKS en meedenken en meewerken aan het uitschrijven van beleidsadvies, uitvoeringsplannen en projectplannen. Op deze manier maakt de arts in opleiding kennis met hoe beleid wordt gevormd, wat daar allemaal bij komt kijken en wat daar voor nodig is. De duur van de MG stage is 3 maanden bij full time aanstelling.  De MG stage kan alleen in deeltijd uitgevoerd worden ,dus in combinatie met JGZ 1 of JGZ 2. De stage is beschikbaar voor AIOS die bij GGD Amsterdam JGZ 1 en 2 doen.