Spring naar content

In kaart brengen preventielandschap mentale gezond

GGD Flevoland verricht wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid in opdracht van de zes gemeenten in Flevoland. De uitvoering van het wettelijk takenpakket door de GGD is essentieel voor het preventieve gezondheidsbeleid, de jeugdgezondheidszorg en de algemene zorg voor publieke gezondheid voor de inwoners in Flevoland.

Over het project

GGD Flevoland is bezig met een verkenning van wat nodig is voor een goede preventie infrastructuur op het gebied van mentale gezondheid. De eerste stappen zijn gezet door middel van een onderzoek naar de risicofactoren en beschermende factoren van mentale gezondheid bij inwoners van Flevoland. De volgende stap is het gestructureerd in kaart brengen van het bestaande preventielandschap. Tijdens  de stage ga je hiermee aan de slag. Aan het einde van de stage is het duidelijk voor de GGD welke mogelijkheden er voor de GGD zijn voor het opzetten van een goede preventie infrastructuur.

Waarom?

Een goede mentale gezondheid zorgt ervoor dat mensen vaker een goede kwaliteit van leven ervaren, zich meer verbonden voelen met elkaar, productiever zijn, maatschappelijk meer participeren en succesvoller ouder worden. Onze complexe samenleving kent echter allerlei risico’s die de kans op mentale problemen en psychische stoornissen vergroten. De coronacrisis heeft het belang van een mentaal gezond Nederland en goed werkende preventie verder benadrukt.

Wie ben jij en wat neem je mee?

We zoeken iemand die het leuk vindt om bij te dragen aan preventie op het gebied van mentale gezondheid. Je vindt het leuk om een uitdaging aan te gaan en kan  goed zelfstandig werken.

Wat wij bieden

Je krijgt de mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan het opzetten van een preventie infrastructuur voor mentale gezondheid. Ook doe je ervaring op met het organiseren van een domein overstijgend project. De begeleiding vindt plaats door een beleidsadviseur Maatschappelijke Zorg en een AIOS M+G.

Informatie

Elise S. Beket, AIOS M+G, afdeling Maatschappelijke Zorg, e.beket@ggdflevoland.nl

Kim Franx, beleidsadviseur Maatschappelijke Zorg, afdeling Maatschappelijke Zorg, k.franx@ggdflevoland.nl