Spring naar content

Infectieziektebestrijding – GGD regio Utrecht

De GGD regio Utrecht is een gemeentelijke dienst die het gezondheidsbeleid van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht uitvoert. Wij werken daarbij zoveel mogelijk op maat, aansluitend bij de wensen en passend bij de bevolking van iedere individuele gemeente.
De afdeling infectieziektebestrijding van GGD regio Utrecht is verantwoordelijk voor de bescherming tegen infectieziekten van stad en regio Utrecht. Dit doen we door te reageren op meldingen van burgers en professionals, maar ook door proactief actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door het doen van onderzoek of het geven van beleidsadvies.

Aandachtsgebieden*
• Vaccinaties en vaccinatiegraad
• Omgevingswet
• Antibioticaresistentie
• Zoönosen
• Hepatitis
• Scabiës

Binnen en buiten deze aandachtsgebieden zijn verschillende opdrachten mogelijk, bijvoorbeeld het doen van onderzoek of het uitvoeren van een project. Dit is mede afhankelijk van het moment van de stage en de leervragen van de aios. Afhankelijk van de periode is het ook mogelijk om mee te draaien in de voor- en achterwacht. Dit wordt voor aanvang van de stage besproken. Een voorbeeld van een stagevraag is het maken en implementeren van samenwerkingsafspraken rondom scabiës. Je start met een knelpuntenanalyse en brengt mogelijke oplossingen in kaart. Samen met je begeleider kijk je naar de meest gewenste oplossing en werkt deze uit.

*Op het ogenblik bestaat het werk van de GGD regio Utrecht vooral uit COVID-19 bestrijding en taken daaraan gerelateerd.