Spring naar content

Infectieziektebestrijding – GGD Zuid Limburg

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.
Onze medewerkers dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen. Als GGD’er sta je midden in de maatschappij en ben je er als het nodig is.

Wat doet IZB?
Als het gaat om een individuele patiënt met een infectieziekte:
• gaan we op zoek naar de bron van de ziekte: brononderzoek.
• brengen we in kaart met wie de patiënt contact heeft gehad: contactonderzoek.
• adviseren we (huis)artsen over welke onderzoeken zij kunnen (laten) doen om de verwekker van de infectie te achterhalen. Soms doen we dat onderzoek zelf.
• geven we voorlichting en beantwoorden we vragen, eventueel op locatie.

Bij een uitbraak van een infectieziekte coördineert de GGD de uitvoering van de maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.
Naast de bestrijding van infectieziekten voorzien we ketenpartners van informatie via (nieuws)brieven en voeren we surveillance-onderzoek uit. Onderzoek geeft ons inzicht in het aantal infectieziekten en de veranderingen hierin, zodat er tijdig bestrijdingsmaatregelen kunnen worden genomen. Dat doen we zowel regionaal als landelijk en internationaal.
Ook de SOA poli en Medische Milieukunde zijn onderdeel van de afdeling IZB.

Stage IZB bij GGD Zuid Limburg
Er wordt aan de hand van de IOP van de aios een programma gemaakt. Naast de algemene infectieziektebestrijding kan afhankelijk van interesse, de nadruk komen te liggen op andere specifieke deelgebieden van de IZB.
De aios richt zich op een onderwerp dat zowel IZB als het eigen profiel raakt, zodat bijvoorbeeld een analyse van of verbetervoorstel voor de samenwerking kan worden geschreven.
Anderzijds kan de stage gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van het medisch handelen, in belang van de beroepsuitoefening in het eigen profiel (niveau 2/3: handelt onder strenge/beperkte supervisie).
De aios wordt begeleid door een arts infectieziektebestrijding KNMG of arts Maatschappij en Gezondheid, en diens collega’s.