Spring naar content

Jeugdarts i.o. in de ambulante Jeugd-GGZ

Kinder- en jeugd-GGZ-praktijk Noorderblinck is een kleinschalige, laagdrempelige en multidisciplinaire GGZ-instelling voor ambulante specialistische psychiatrische zorg en psychotherapie.

In onze praktijk richten wij ons met name op de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze kan door allerlei oorzaken bedreigd worden of beschadigd raken. Ons doel is de ontwikkelingskansen te herstellen of te optimaliseren. Naast het kind worden ook het gezin en andere belangrijke personen uit de omgeving in de behandeling betrokken.

Bij Kinder- en jeugd-GGZ-praktijk Noorderblinck werken professionals die zich sterk persoonlijk betrokken voelen bij hun cliënten. Wij vinden het belangrijk om in de behandeling iedereen de duur, de breedte en de intensiteit te gunnen die hij of zij nodig heeft.

Wij bieden complete ambulante specialistische GGZ-kinder- en jeugdzorg. Naast de kinder- en jeugdpsychiater en de kinder- en jeugdpsychotherapeuten/speltherapeuten bestaat ons team uit psychologen, orthopedagogen en gezins- en relatietherapeuten.

Noorderblinck is een sinds 2011 bestaande, binnen Gezondheidcentrum De Lijnwoerd ingebedde, vrijgevestigde jeugd GGZ-praktijk met 16 (deeltijd)medewerkers waarvan de kern bestaat uit een beleidsbepalende maatschap van diverse disciplines, ondersteund door een praktijkmanager met secretariaat. Vanuit kleinschaligheid heeft het zijn plaats gevonden in de gemeentelijke zorgstructuur. Jaarlijks worden zo’n 100 nieuwe patiëntjes en hun ouders gezien. Er wordt eclectisch zowel vanuit het gedragstherapeutische als vanuit het psychoanalytisch gedachtegoed gewerkt

Als stagiaire loop je de eerste tijd mee met de kinder- en jeugdpsychiater in het doen van intakes, psychiatrische onderzoeken, multidisciplinair overleg, adviesgesprekken, medicatie-instellingen en medicatie-controles. Daarnaast loop je mee met psychologen en gezinstherapeuten in het doen van psychologische onderzoeken, ontwikkelingsanamneses en milieu-onderzoeken. In tweede instantie krijg je onder supervisie van de kinder- en jeugpsychiater de ruimte tot het doen van eigen intakes, onderzoeken, adviesgesprekken en medicatiecontroles. Dit met de verantwoordelijkheid voor de bijbehorende lege artis verslaglegging, administratie en de te voeren correspondentie. Commitment met de kindgerichte werkwijze en de collegiale manier van praktijkvoering wordt als vanzelfsprekend geacht.