Spring naar content

Jeugdarts PIJN/NAH bovenbouwleeftijd.

Plek vanaf februari 2025

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht. Voor specialistische revalidatie kunt u terecht in Weert, Eindhoven en Tilburg. Voor problemen op het gebied van gehoor, spraak en taal kunt u zich wenden tot onze audiologische centra in Eindhoven, Tilburg, Breda en Uden.

Libra Revalidatie & Audiologie wil de expert zijn op het gebied van medisch specialistische revalidatie en audiologische zorg voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Het belangrijkste doel van Libra is om een naadloos aaneengesloten zorgcircuit te bieden aan mensen met een lichamelijke beperking én om die zorg vervolgens ook te kunnen garanderen.

Bij Libra Revalidatie worden o.a. jeugdigen behandeld vanwege chronische pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat, niet aangeboren hersenletsel en een menggroep NAH-PIJN. Er is vaak sprake van behoorlijk schoolverzuim en er zijn vaak al meerdere hulpverleners aan het werk geweest.
Tijdens deze stage leer je hoe je je pijneducatie aan kind en ouders geeft, hoe je hersenletseleducatie aan ouders en kind geeft, hoe vicieuze cirkels tussen onder-overbelasten- psychische processen en klachten uitgelegd worden. Je doet intakes waarin je breed het probleem, ook in relatie tot de omgeving, in kaart brengt. Je bent aanwezig bij de teambesprekingen en denkt mee in het opstellen van een behandelplan. Nevenopdracht is het mee in kaart brengen van het Tilburgse netwerk en de samenwerking tussen jeugdarts en revalidatiearts daarin een concrete plek met werkafspraken te geven.