Spring naar content

Jeugdartsen in opleiding

Pas weer plek vanaf februari 2025

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen staat al meer dan 110 jaar voor veilige en vertrouwde zorg in de Drentse hoofdstad. Het is ons doel om de kwaliteit van leven te verbeteren van alle inwoners van Drenthe en in het bijzonder van de patiënten van ons ziekenhuis. Daarvoor leveren we de best mogelijke zorg op de juiste plek, en willen we voorkómen dat mensen ziek worden. Dat doen we in samenspraak met onze patiënten, de inwoners van Drenthe en betrokken zorgprofessionals binnen én buiten het WZA.

In de bekende Ziekenhuis top 100 staat het WZA al jaren bij de vijftien best presterende ziekenhuizen, en in 2019 zelfs op de derde plaats. Nog belangrijker vinden wij het echter dat onze patiënten tevreden zijn over de zorg die wij leveren. Gelukkig is dat zo: het WZA krijgt gemiddeld het rapportcijfer 8,6. Daar zijn wij blij mee en trots op!

De stage
Je loopt stage op de polikliniek Kindergeneeskunde.
Je werkt met/leert van voldoende en gevarieerde casuïstiek om voor het individuele stageplan/individueel opleidingsplan relevante ervaring op te doen.
Je kan het lichamelijk onderzoek uitvoeren bij kinderen die zijn verwezen naar de Kindergeneeskunde. Je doet specifieke vaardigheden op bij het lichamelijk onderzoek en klinisch redeneren.
Je kent de diagnostische en behandelmogelijkheden van de kinderarts/ binnen de Kindergeneeskunde m.b.t het onderzoek van kinderen die zijn verwezen naar de Kindergeneeskunde

Je verwerft inzicht in de taakafbakening en samenwerking tussen jeugdarts en kinderarts om de (interdisciplinaire) samenwerking te analyseren en daarover te adviseren vanuit het perspectief van de rol van de jeugdarts;
Je draagt bij aan het versterken van de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en Kindergeneeskunde door het overdragen van kennis over de jeugdgezondheidszorg. Te denken valt aan het houden van een referaat of presentatie tijdens de daarvoor aangewezen momenten binnen de betreffende kindergeneeskunde kliniek.