Spring naar content

Jeugdgezondheidzorg bij GGDZL

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.
Onze medewerkers dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen. Als GGD’er sta je midden in de maatschappij en ben je er als het nodig is.

Wat doet JGZ?
De Jeugdgezondheidszorg wil dicht bij het kind en zijn omgeving staan. We helpen ouders, leidsters van kinderdagverblijven, leerkrachten en andere professionals om risico’s te herkennen en de ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden. We ondersteunen hen als zij signalen oppikken dat het mis dreigt te gaan met een kind. We zien kinderen op vaste momenten in hun leven en wanneer er vragen of zorgen zijn. Door mogelijke problemen in een vroegtijdig stadium aan te pakken of liefst vóór te zijn, willen we voorkomen dat de groei en ontwikkeling van het kind verstoord raken.

Onze deskundigheid op lichamelijk, psychisch, sociaal en cognitief gebied en onze kennis van hoe het een het ander beïnvloedt, helpen daarbij. We nemen de zorg voor het kind niet over, maar maken het gezin en de mensen om dat gezin heen sterker. Dat doen we niet alleen, maar samen met een groot aantal partners in het sociale en medische domein.

Na het samengaan van vier JGZ organisaties biedt Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg sinds 2020 zorg aan voor 0-18 jaar. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg adviseert de lokale en regionale overheid wat betreft beleid en zorg voor jeugd. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt nauw samen met een groot scala aan partners in de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg.

Stage JGZ bij GGD Zuid Limburg
Er wordt aan de hand van de IOP van de aios een programma gemaakt passend bij de ontwikkeling en leerdoelen van de aios.
De aios richt zich op een onderwerp dat zowel JGZ als het eigen profiel raakt, zodat bijvoorbeeld een analyse van of verbetervoorstel voor de samenwerking kan worden geschreven.
Anderzijds kan de stage gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van het medisch handelen, in belang van de beroepsuitoefening in het eigen profiel (niveau 2/3: handelt onder strenge/beperkte supervisie).
De aios wordt begeleid door een jeugdarts KNMG of arts Maatschappij en Gezondheid, en diens collega’s.