Spring naar content

Kinder- en jeugdpsychiatrie De Hondsberg

De Koraal-locatie De Hondsberg in Oisterwijk biedt landelijk specialistische jeugdzorg op het gebied van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jongeren van 0 tot 18 jaar. De cliënten komen uit het hele land en hebben veelal een (lichte) verstandelijke beperking en bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematieken. Samen met de P.I. School Hondsberg en KEC Onderwijs maakt De Hondsberg deel uit van het Koraal Expertise Centrum, waar wij onze kennis en expertise hebben gebundeld.

Kinderen en jongeren worden tijdelijk opgenomen als de hulpvraag dermate complex is dat deze niet met een lichtere vorm van hulpverlening kan worden beantwoord. De Hondsberg heeft diverse groepen, waarbij het aantal kinderen of jongeren per groep varieert.

Tijdens de stage heb je de mogelijkheid om mee te kijken bij alle verschillende disciplines die betrokken zijn bij de doelgroep, maar kun je ook zelf aan de slag met onder andere somatische onderzoeken en medische overleggen. De medische dienst bestaat uit kinder- en jeugdpsychiaters, jeugdartsen, verpleegkundig specialisten en een doktersassistent. De stagebegeleiding zal gedaan worden door de kinder- en jeugdpsychiater in combinatie met een jeugdarts.