Spring naar content

Kindergeneeskunde voor de jeugdarts – Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft bij de oprichting een visie ontwikkeld waaraan we blijven werken. Thema van deze visie is kort samengevat in de zin: Zorg met hoofd, hart en ziel.

Wij staan voor…
… zorg voor de gehele mens, die bestaat uit betrokkenheid bij patiënt en familie en is gericht op diagnostiek, behandeling en verzorging in de breedste zin van het woord. De patiënt wordt hierbij integraal benaderd (lichaam, ziel en geest) en we zien diens individuele zorgbehoefte als leidraad voor het handelen.

De ethische verankering van de geboden zorg wordt gevonden in de zorgvuldige weging van een aantal factoren, zoals solidariteit, naastenliefde, zelfbeschikking, moreel klimaat, gerechtigheid, ervaring, eerbied voor het leven met inbegrip van de kwaliteit daarvan.

Contactpersoon: mw. dr. G.M.S.J. Stoelhorst, kinderarts/neonatoloog, gmsj.stoelhorst@asz.nl, 078-6523375