Spring naar content

Knelpunten in nazorg voor patiënten met ernstige sociale problematiek

Op de afdeling interne geneeskunde van het UMC Utrecht liggen geregeld patiënten met uitgebreide sociale problematiek. Problemen die veelvuldig gezien worden zijn dakloosheid (buiten slapen), onverzekerd zijn, geen steunend netwerk in Nederland hebben, en GGZ- en/of verslavingsproblematiek. Vaak betreft het patiënten die afkomstig zijn uit andere EU-landen, of mensen van buiten de EU zonder geldige verblijfstitel. 

Het herstel- en ontslagtraject kan bij deze patiënten (erg) complex zijn, doordat zij niet op alle vormen van zorg aanspraak kunnen maken (ELV, revalidatie, verslavingszorg) en doordat zij geen toegang hebben tot de randvoorwaardes voor herstel (rust, hygiëne, gezond eten/drinken, een droge en warme slaapplaats etc.) zodra zij het ziekenhuis verlaten.

De verwachting is dat dit probleem ook voorkomt op andere afdelingen binnen het UMC Utrecht.

Het doel van deze stage is om het probleem beter in kaart te brengen en te verkennen wat mogelijke oplossingen zijn. Dit zal worden gedaan door in eerste instantie data op te vragen uit het EPD, en op basis hiervan met afdelingen in gesprek te gaan over tegen welke problemen zij aanlopen en wat zij als mogelijke oplossingen zien.

Daarnaast draai je mee op de afdeling Public Health van het UMC Utrecht. Je neemt actief deel aan afdelingsbijeenkomsten, zodat je je een beeld kunt vormen van wat een academische Public Health afdeling allemaal doet.. Afhankelijk van je interesse en beschikbare tijd kun je meedraaien in diverse onderwijsvormen en andere afdelingsactiviteiten.