Spring naar content

Leids Universitair Medisch Centrum

Bij het LUMC zullen de wetenschappelijke stages ingebed worden binnen de onderzoekslijn Prevention, Population Care & Disease Management (PrePod).

De hoofdonderwerpen zijn binnen deze onderzoekslijn:

 1. het ontwikkelen van proactieve benaderingen om individuen en groepen met een verhoogd risico op chronische en psychosociale aandoeningen te identificeren en te bereiken, met extra aandacht voor de vroege levensloop (jeugd).
 2. het ontwikkelen en evalueren van preventie programma’s, 
 3. het ontwikkelen van strategieën om de implementatie van programma’s te evalueren.

Centraal in deze onderzoekslijn staat het principe van Population Health Management, een betrekkelijk nieuw interdisciplinair vakgebied met aandacht voor duurzame gezondheidszorg en een proactief, meer op preventie gericht beleid. Dit programma is ingebed op de LUMC Campus in Den Haag (https://www.lumc.nl/org/campusdenhaag/ ), een academische werkplaats dat in samenwerking met GGDs, eerstelijns zorggroepen, GGZ, regionale ziekenhuizen en faculteit sociale wetenschappen praktijkgericht onderzoek uitvoert. Zo wordt er onder andere onderzoek gedaan binnen het actie programma Kansrijke Start,  sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen en populatiegerichte programma’s op gebied van een gezonde leefstijl.

Je werkt in een team samen met sociaal geneeskundigen, huisartsen, beleidsmakers, psychologen en epidemiologen. Als onderdeel van de stage is het mogelijk om verdiepende cursussen te volgen op gebied van Population Health Management en wetenschappelijk onderzoek.

Voorbeelden van lopende sociaalgeneeskundige projecten waar AIOS bij kunnen aansluiten:

 • Ondersteuning van ouders om motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
 • Verbeteren van lokale praktijk ten aanzien van kwetsbaar ouderschap.
 • Gezonde voedselomgeving rondom scholen.
 • Nadelige levensgebeurtenissen en overgewicht bij jongeren.
 • Cardiometabole gezondheid bij Hindostaanse kinderen.
 • Beperken van intergenerationele overdracht van mentale en sociale kwetsbaarheid.
 • Rol van leefomgeving bij Corona hotspots
 • Onderzoek van sociaalgeneeskundig onderwijs.

Neem voor vragen gerust contact op met:
Prof. Dr. J.C. Kiefte-de Jong – j.c.kiefte@lumc.nl