Spring naar content

Leren van recente pandemics/crises voor de toekomst

Het risico op en impact van een volgende pandemie of overstroming is groot en neemt toe. De COVID pandemie en de overstromingen in Limburg tonen aan dat rampen een enorme impact kunnen hebben op de samenleving en economie, dat we onvoldoende zijn voorbereid, en dat kennis versnipperd is. Ook werd te weinig gebruik gemaakt van internationale kennisnetwerken. Het Pandemic & Disaster Preparedness Center (PDPC) wil krachten bundelen, nationaal en internationaal, als partner voor publieke partijen verantwoordelijk voor crisis bestrijding. Het PDPC ontwikkelt methodes om toekomstige rampen te voorspellen, te detecteren, en oplossingen te ontwikkelen om de impact te verkleinen of zelfs te voorkomen. Daarbij zijn burgers en maatschappelijke partners cruciale partijen, en is het verhogen van weerbaarheid van de bevolking een van de kernthema’s.

Dit doen we door multidisciplinair en transdisciplinair te onderzoeken en te werken in een samenwerkingsverband met ErasmusMC, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de TU Delft. Veel verschillende perspectieven vanuit de medische invalshoek (Viroscience en Public Health), technische hoek (onder andere watermanagement) en social science komen hier bij elkaar.

Op basis van jouw individuele leervragen zoeken we een onderwerp waar jij gedurende je stage aan bij kan dragen. Je kunt je richten op preparedness, op shet bereiken van specifieke doelgroepen zoals jongeren, laaggeletterden, ouderen. Of juist meer op de datascience.