Spring naar content

Maastricht Universitair Medisch Centrum / Universiteit Maastricht

Voor je wetenschappelijke stage in het kader van je opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid (2e fase AIOS M+G) kun je uiteraard terecht bij onze vakgroep Sociale Geneeskunde.

We geven hieronder een aantal voorbeelden van onderzoeken die bij onze vakgroep worden uitgevoerd en waar onderzoeksvragen van een aios prima in passen. De collega’s van de vakgroep staan open voor gesprek over het onderwerp in een vroeg stadium van keuze. We matchen op basis van het onderzoeksonderwerp van je interesse en de vraagstelling. Daarbij wordt ook altijd meegewogen dat het traject haalbaar moet zijn binnen de gestelde tijd.

In de vakgroep komen de vakgebieden infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, arbeid en gezondheid en sociale epidemiologie samen. We streven ernaar om verder te gaan dan individualistische perspectieven op gezondheid en om transdisciplinair en participatief onderzoek te ontwikkelen waarmee we bijdragen aan oplossingen met impact op gezondheid en ziekte.

De vakgroep Sociale Geneeskunde is qua research onderdeel van de onderzoeksschool Care And Public Health Research Institute (CAPHRI). De visie van CAPHRI is A healthy society for everyone en de missie conducting high-quality research in care and public health with societal relevance. Het onderzoek van de sociale geneeskunde sluit daar goed op aan en valt onder een van de 6 onderzoekslijnen, nl: Health Inequeties & Societal Participation. In deze onderzoekslijn wordt ook nauw samengewerkt met de afdelingen medische microbiologie en Health, Ethics & Society.

De vakgroep sociale geneeskunde wordt geleid door prof. dr. Christian Hoebe, arts-epidemioloog M+G Infectieziektebestrijding en hoogleraar sociale geneeskunde in het bijzonder infectieziektebestrijding. Ook de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid wordt door hem geleid vanuit GGD Zuid Limburg en de vakgroep Sociale Geneeskunde. Deze academische werkplaats bestaat in 2024 20 jaar en is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en het veld van publieke gezondheid. De vakgroep heeft nauwe banden met de GGD’en in Limburg en Brabant op het gebied van onderwijs en coschappen, alsmede op het gebied van onderzoeksprojecten en promoties.

Onderdeel van de AWPG Limburg is de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg. Naast kennispartners zoals de hogescholen en universiteiten van Zuid-Limburg, werken hier ook het onderwijs van voorschool tot MBO en de jeugdzorgpartners samen met (publieke en klinische) zorg.

Grotere onderzoeksthema’s binnen de vakgroep (klik op de links voor publicaties en meer informatie):

Bezoek voor meer informatie de volgende websites:

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/organisations/sociale-geneeskunde

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/organisations/faculty-of-health-medicine-and-life-sciences

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/organisations/caphri-inequity-participation-and-globalisation

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
dr. Rianne Reijs, arts M+G Jeugdgezondheidszorg:
r.reijs@maastrichtuniversity.nl ; Rianne.Reijs@ggdzl.nl
Prof. dr. Christian Hoebe, vakgroepvoorzitter sociale geneeskunde:
c.hoebe@maastrichtuniversity.nl; christian.hoebe@ggdzl.nl