Spring naar content

Maastricht Universitair Medisch Centrum / Universiteit Maastricht

De vakgroep sociale geneeskunde van Universiteit Maastricht biedt vanaf 2021 in het kader van de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid (M+G) voor 2e fase AIOS M+G de mogelijkheid de wetenschapsstage in een academische setting te verrichten. Daartoe zijn gepromoveerde artsen M+G vanuit verschillende profielen beschikbaar voor de begeleiding van de AIOS afhankelijk van het gekozen onderzoeksonderwerp en de vraagstelling. In het hiernavolgende wordt een profiel gegeven van de vakgroep sociale geneeskunde in Maastricht en kan richtinggevend zijn voor het onderwerp van jouw onderzoek. De collega’s van de vakgroep staan echter open voor discussie over het onderwerp in een vroeg stadium van keuze. Daarbij wordt ook altijd meegewogen dat het traject haalbaar moet zijn binnen de gestelde tijd.

In de vakgroep komen de vakgebieden infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, arbeid en gezondheid en sociale epidemiologie samen. De vakgroep sociale geneeskunde wordt geleid door Prof.dr. Christian Hoebe, arts-epidemioloog M+G Infectieziektebestrijding en hoogleraar sociale geneeskunde in het bijzonder infectieziektebestrijding. Ook de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Zuid wordt geleid vanuit GGD Zuid Limburg en de vakgroep sociale geneeskunde. Deze academische werkplaats bestaat in 2020 al bijna 15 jaar en is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de publieke gezondheid. De vakgroep heeft nauwe banden met de GGDen in Limburg en Brabant op het gebied van onderwijs en coschappen, alsmede op het gebied van onderzoeksprojecten en promoties.

Onderdeel van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Zuid is de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg. Naast kennispartners zoals de hogescholen en universiteiten van Zuid-Limburg, werken hier ook het onderwijs van voorschool tot MBO en de jeugdzorgpartners samen met (publieke en klinische) zorg.

De vakgroep sociale geneeskunde is qua research onderdeel van de onderzoeksschool Care And Public Health Research Institute (CAPHRI). De visie van CAPHRI is ’A healthy society for everyone’ en de missie ‘conducting high-quality research in care and public health with societal relevance’. Het onderzoek van de sociale geneeskunde sluit daar goed op aan en valt onder een van de 6 onderzoekslijnen, nl: ‘Health Inequeties & Societal Participation’. In deze onderzoekslijn wordt ook samen gewerkt met de afdelingen medische microbiologie en ‘Health, Ethics & Society’.

Wereldwijd en lokaal worden we geconfronteerd met grote ongelijkheden op het gebied van gezondheid, alfabetisering, economisch welzijn, werkgelegenheid en maatschappelijke participatie, terwijl we ook worden geconfronteerd met nieuwe gezondheidsuitdagingen, zoals opkomende en opnieuw opduikende infectieziekten zoals COVID19, en antibioticaresistentie. Daarom streven we ernaar om verder te gaan dan individualistische perspectieven op gezondheid en om transdisciplinair en participatief onderzoek te ontwikkelen om daarbij bij te dragen oplossingen met impact op gezondheid en ziekte.

Om een indruk te krijgen van grotere onderzoeksthema’s binnen de vakgroep:

Thema Infectieziektebestrijding (met sterke relatie Medische Microbiologie):

 • Innovatie in infectieziektebestrijding en cross-border infectieziektebestrijding
 • SOA: innovaties in soa-zorg, extragenitale soa, verborgen risicogroepen
 • Infectiepreventie en antibiotica resistentie
 • Vaccinatiebereidheid en evaluatie van vaccinatieprogramma’s
 • Sociale netwerken, infectieziekten en preventie
 • Hepatitis B en C opsporing en vaccinatie
 • COVID-19 sero-epidemiologie en longCOVID

Thema Jeugdgezondheid(szorg)

 • MBO studenten een betere start geven door beter Burgerschapsonderwijs
 • Uithuisplaatsingen: hoe kan het minder?
 • Re-integratie na schoolverzuim
 • Knooppunten Kansrijke Start: lokaal samenwerken in de eerste 1000 dagen
 • JGZ data als onderzoeksdata/kansrijke start met behulp van big data
 • Zorgbehoefte van MBO studenten met mentale problematiek
 • Innovatie in jeugdgezondheidzorg: groepsgewijs zorgaanbod

Bezoek voor meer informatie de volgende websites:

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/organisations/sociale-geneeskunde

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/organisations/faculty-of-health-medicine-and-life-sciences

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/organisations/caphri-inequity-participation-and-globalisation

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
dr. Rianne Reijs, arts M+G Jeugdgezondheidszorg:
r.reijs@maastrichtuniversity.nl ; Rianne.Reijs@ggdzl.nl
Prof.dr. Christian Hoebe, vakgroepvoorzitter sociale geneeskunde:
c.hoebe@maastrichtuniversity.nl; Christian.Hoebe@ggdzl.nl